Strokovna pomoč Prednosti in slabosti vidnega in slušnega prenosnika

Trenutno berete:
Strokovna pomoč Prednosti in slabosti vidnega in slušnega prenosnika

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Prispevki
10
Področje
  1. Osnovna šola
Pozdravljeni zanima me kako se obsežneje odgovori na vprašanje:
Prednosti in slabosti vidnega in slušnega prenosnika.
Hvala za odgovor. LP


*opomba: na temo bo odgovorila @Tanja Tomšič_RUTIL (sodelavka za strokovno pomoč pri slovenščini)
 
Prispevki
115
Naziv
profesorica
Zavod
Gimnazija Kranj
Področje
  1. Gimnazija
Pozdravljeni.

Gre za 2 različna prenosnika: pri govorjenem besedilu gre za slušnega, pri pisnem besedilu pa za vidnega. Vsaka oblika ima svoje značilnosti.

GOVORNO IZRAŽANJE se javlja v zbornem, pogovornem jeziku in narečjih. Pravopisno (natančneje: pravorečno) je manj natančno kot pisno, zato pa je bolj sproščeno. Govorni položaj ima veliko prvin nebesednega jezika: kretnje, mimiko (obraza), barvo glasu ... Primeri ustnega sporočanja so: branje, deklamiranje, recitiranje, prosti govor. Pri vseh vrstah govornega sporočanja je potrebno upoštevati prozodične prvine besedila: pravila stavčne fonetike: členitev besedila s premori, stavčna intonacija, poudarjenost posameznih besed, hitrost govorjenja ...

PISNO IZRAŽANJE je trajnješe, lahko pa posega tudi po drugih simbolih in raznih okrajšavah. Spremljajo ga številne oblike nebesednega jezika: slike, fotografije, različni tipi črk, odstavki ... Ker se v pisni obliki pojavljajo praviloma samo besedila v knjižnem jeziku, je zanj značilno doslednejše upoštevanje jezikovnih pravil -- pravopisa in slovnice.
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Zadnji prispevki

Na vrhu