Pomembno Predlog spremembe pravilnika za strokovni izpit (julij 2015)

Trenutno berete:
Pomembno Predlog spremembe pravilnika za strokovni izpit (julij 2015)

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.401
Nazadnje urejeno:
Odpiram novo temo za razpravo, saj je v pripravi sprememba Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

Direktna povezava za prenos pdf datoteke s predlogom: < prenos >

Na podlagi četrtega odstavka 102. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06-ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12-ZUJF 57/12-ZPCP-2D in 2/15-odl. US) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja1. člen
V Pravilniku o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08 in 38/14) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»Strokovni izpit v skladu s tem pravilnikom lahko opravljajo kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili kot pripravniki na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: pripravniki), in kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili kot drugi strokovni delavci, ki v vrtcu oziroma šoli opravljajo vzgojno-izobraževalno delo (v nadaljnjem besedilu: drugi strokovni delavci).«


2. člen
V prvem odstavku 6. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi.«

Drugi odstavek se črta.

V tretjem odstavku se besedo »usposablja« nadomesti z besedama »je usposabljal«. Tretji odstavek postane drugi odstavek.

V četrtem odstavku se besedo »usposablja« nadomesti z besedama »je usposabljal« in besedilo »če uspešno opravi« nadomesti z besedilom »če je uspešno opravil«. Četrti odstavek postane tretji odstavek.


3. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »4 mesecih« nadomesti z besedilom »560 urah« in besedilo »6 mesecih« nadomesti z besedilom »840 urah«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko drugi strokovni delavec uveljavlja kot ustrezne delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu v skladu s tem pravilnikom tudi:
- pedagoško prakso v deležu največ ene tretjine obsega pedagoške prakse določene z izobraževalnim oz. študijskim programom,
- organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja največ v obsegu 55 ur za strokovne delavce s srednješolsko izobrazbo oz. 80 ur za strokovne delavce z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo.

Pedagoško prakso se uveljavlja na podlagi javne listine o končanem izobraževalnem oz. študijskem programu in dokazilom o obsegu pedagoške prakse izvajalca izobraževalnega oz. študijskega programa. Organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja se uveljavlja na podlagi dokazila organizatorja, iz katerega je razviden obseg aktivnosti, in poročila drugega strokovnega delavca o opravljeni aktivnosti.«

Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

V četrtem odstavku se besedilo »če uspešno opravijo« nadomesti z besedilom »če so uspešno opravili«.


4. člen
V 19. členu se v četrtem odstavku doda nova šesta alineja, ki se glasi:
» - za kandidate, ki uveljavljajo delovne izkušnje v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega pravilnika, dokazilo o končanem izobraževalnem oz. študijskem programu, dokazilo organizatorja neposredne aktivnosti z namenom vzgoje in izobraževanja in poročilo kandidata o opravljeni aktivnosti.«

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 16. 7. 2015.

(vir: E-demokracija - Rezultat iskanja po zakonodaji E-demokracije)

*****
DOPOLNJENO:

Pravilnik je sprejet: Predpisi - Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 
Prispevki
75
Naziv
prof. razrednega pouka (UN)
Zavod
Nikjer
Področje
 1. Gimnazija
Mene pa zanima,kje si bomo morali
poiskati vso dokumentacijo,kot dokaz,koliko ur smo imeli prskso.Bolonski sistem je omogocal prakso ze v 1.letniku.A nastopi se tudi vkljucujejo v te ure?
 
Prispevki
75
Naziv
prof. razrednega pouka (UN)
Zavod
Nikjer
Področje
 1. Gimnazija
Verjetno res fakulteta,prav tako pa predvidevam,da tudi OS,kjer si imel prakso,saj smo bili na praksi eni dlje eni manj na soli.Res me zanima,kako bomo to dokazovali in koliko nam bodo v resnici priznali.To za nazaj bo vse pomoje mal tezko,nasploh ce bomo morali hoditi od sole so sole,ali pa bodo vsem priznali enako st.ur.
 
Prispevki
75
Naziv
prof. razrednega pouka (UN)
Zavod
Nikjer
Področje
 1. Gimnazija
Realno ce pogledamo,ali bodo vsem priznali isto,ker drgace kdor ima veze,mu bo npr.mentor napisal vec ur...Verjetno bo pa skrajsalo le v primeru,razpisa za pripravnistvo,glede na to,da ni vec volonterskega,da so spremenili v ure...
 
Prispevki
75
Naziv
prof. razrednega pouka (UN)
Zavod
Nikjer
Področje
 1. Gimnazija
Po domace povedano,bo verjetno cela stala,ko bo ta predlog sprejet in zacel veljati.
 
Prispevki
58
Naziv
profesorica razrednega pouka
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
Hm. A ni tako, da študijski program določa obseg prakse? No, malo brainstormanja:

Jaz sem na primer šla pogledat na spletno stran Pedagoške fakultete Maribor in poiskala opis našega starega univerzitetnega programa razrednega pouka. Piše: "Strnjena pedagoška praksa v trajanju treh tednov se izvaja na osnovni šoli. Obveznosti študentov so določene z navodili o opravljanju strnjene pedagoške prakse. Pri didaktikah opravijo študentje skupno 8 nastopov in 24 hospitacij, kar je razvidno iz učnih načrtov pri posameznih didaktikah."
Nato sem šla pogledat v Prilogo k diplomi (Podaki o študijskem programu) in preštela opravljene nastope, ki jih je skupno 9.

V nobenem dokumentu, niti v "Poročilo o strnjeni pedagoški praksi" nisem našla podatka o obsegu, izraženem v urah. Vedno se je navajalo le št. nastopov in št. hospitacij (ki po moje niti ne štejejo, ali pač?), nikoli pa se ni v poročilih in drugih dokumentih navajalo št. ur.

Torej, kar lahko jaz (v svojem primeru) izračunam, je št. nastopov, ki jih je skupno 17 (strnjena pedagoška praksa + nastopi v 3. in 4. letniku) in glede na to, da nimam zabeleženega podatka, koliko od teh je bilo izvedenih v blok urah, je dokazljivo le to, da to pomeni najmanj 17 pedagoških ur (spet imamo problem, ker se v predlogu spremembe pravilnika omenja ure in ne pedagoške ure - tudi to bodo morali popraviti).

Skrbi me torej, da niti fakulteta nima točnih podatkov o tem, koliko obveznih ur (dodatne ure so še toliko težje dokazljive) smo med prakso opravili (je pa res, da na fakulteti še nisem vprašala), saj bi bil sicer ta podatek najbrž zapisan v naši Prilogi k diplomi ali v opisu programa.
Glede na to, da mislim, da tudi šole (in mentorji) ne hranijo podatkov o tem, koliko ur prakse je kateri študent opravil, ne bi bilo verodostojno, da tam iščemo podatke ali celo stopamo v kontakt z nekdanjimi mentorji in jih prosimo, naj podpišejo dokument s podatki, ki se jih ne spomnijo več. To ne bi imelo smisla. Edini vir podatkov je torej fakulteta, ki (kot sem že napisala) vprašanje, če te podatke sploh ima. Tudi v Predlogu o spremembi pravilnika je omenjeno, da mora potrdilo izdati izvajalec izobraževalnega oz. študijskega programa.

Zaradi vsega tega me resno skrbi, da bo za vse, ki so diplomirali po uveljavitvi pravilnika, veljalo še "po starem". To bi bilo spet totalno nepošteno.

Če pokomentiram še "organizirano neposredno dejavnost z namenom vzgoje in izobraževanja", ki se jo uveljavlja "na podlagi dokazila organizatorja, iz katerega je razviden obseg dejavnosti in poročila drugega strokovnega delavca o opravljeni aktivnosti" ... Meni se zdi to čisto preveč površno definirano. Organizirana neposredna dejavnost z namenom vzgoje in izobraževanja je lahko karkoli. In kdo naj bi bil tisti drugi strokovni delavec, ki ti podpiše poročilo o opravljeni aktivnosti? Kaj pa naj bi vsebovalo to poročilo?

A ima kdo še druge ideje glede razumevanja teh potencialnih novitet?

Pozdrav,
Anja
 
Prispevki
220
Naziv
profesor matematike in računalništva
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
@TKanja ,

po mojem mnenju še na ministrstvu ne vedo točno, kako bo to izgledalo. Po prebranem bo cela štala. Na fakulteti pa itak ne hranijo podatkov o tem, koliko si opravila nastopov, hospitacij in v okviru pedagoške prakse, tako da, na ta predlog jaz ne bi preveč stavil ali računal, da bi se karkoli priznalo, pa daleč od tega, da bi bil pesimističen po naravi ...
 
Prispevki
58
Naziv
profesorica razrednega pouka
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
Lebdim, saj te podatki o številu nastopov so, kot sem napisala zgoraj, zapisani v opisu programa, ki si ga obiskoval (kot določilo pedagoške prakse, ki jo zajema ta program) in v Prilogi k diplomi (tam, kjer imaš navedeno, katere izpite si opravil, imaš najbrž navedeno tudi, katere nastope si opravil (OP) med študijem izven prakse - mi smo jih imeli v 3. in 4. letniku).

Ampak tega je itak tako malo ur, da ne pripomore kaj dosti.
 
Prispevki
220
Naziv
profesor matematike in računalništva
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
@TKanja ,

sem hodil na Pedagoško fakulteto UL, pa sem bil smer matematika-računalništvo, in prav tako smo imeli nastope v 3. letniku pri Didaktiki matematike in Didaktiki računalništva in prav tako obvezno pedagoško prakso. Ampak grem stavit, da nimajo zapisa, koliko učnih ur sem opravil ... :D
 
Prispevki
58
Naziv
profesorica razrednega pouka
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
Ja, saj pravim, tole z urami so ga malo mimo pihnili. Le še več komplikacij bo.
 
Prispevki
16
Naziv
profesor geografije in zgodovine
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Šola za otroke s posebnimi potrebami
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
Pozdravljeni,

jaz bom z novim šolskim letom delal kot spremljevalec gibalno oviranega učenca (6 ur) in učitelj v jutranjem varstvu (2 uri). Sem učitelj zgodovine in geografije. Z mentorico - učiteljico zgodovine - sem se danes že dogovoril, da bom pri njej opravil 5 nastopov. Klical sem na ministrstvo, po koliko časa bom lahko pristopil k strokovnem izpitu, glede na to, da sem v lanskem letu že štiri mesece nadomeščal po podjemni pogodbi učiteljico v srednji šoli (polni delovni čas).

Odgovor ministrstva: ne vemo natančno, ker se bo v predvidoma roku enega meseca v pravilniku spremenil člen, ki bo po novem določal število opravljenih učnih ur za pristop k strokovnem izpitu. Najverjetneje pa bom moral delati nekoliko dlje časa kot le 2 meseca, da bom lahko pristopil k strokovnem izpitu, ker se mi na dan štejeta le 2 uri (ampak so pa obljubili, da bom lahko v tem šolskem letu lahko pristopil k strokovnem izpitu).

lp
 
Prispevki
2
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Gimnazija
Tudi jaz sem v prejšnjem šolskem letu delala na podjemno pogodbo na OŠ (učenje angleščine). Letošnje šolsko leto bom s tem nadaljevala, torej bi se mi potemtkem (če bo ta predlog prišel v veljavo) štele tudi lanske ure? Sem pa diplomirala (angleščina in geografija) po starem programu, upam, da to ne bo problem...
 
Prispevki
220
Naziv
profesor matematike in računalništva
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
@tina13 ,

tudi, če bo ta zakon začel veljati, imam občutek, da bo naredil samo zmedo ...
 
Prispevki
17
Področje
 1. Osnovna šola
Bodo morali narediti tako, da ne bo zmede. Ker je bo edini način, da pridemo do strokovnega izpita. Ker za vse nas ne bo denarja za pripravništvo, brezplačno ne moremo delati, brez strokovnega te pa nobeden noce vzeti.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

 • Članek
Svet agencije je na svoji 173. seji 17. 3. 2022 obravnaval osnutek sprememb Meril za...
Odgovori
0
Ogledi
158
 • Članek
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva predlagatelje, da do 19. 6. 2022...
Odgovori
0
Ogledi
97
 • Članek
Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo obravnaval predlog novele zakona o...
Odgovori
0
Ogledi
273
 • Članek
Na politizacijo opozarjajo v vzgoji in izobraževanju. Tako pedagoška stroka kot tudi ravnatelji...
Odgovori
0
Ogledi
400
 • Članek
Kandidat za ministra za šolstvo Igor Papič je napovedal spremembe pri sistemu Nacionalnega...
Odgovori
0
Ogledi
190
 • Članek
31. 3. 2022 je v organizaciji Zavoda RS za šolstvo v Portorožu potekalo 32. Strokovno srečanje...
Odgovori
0
Ogledi
149
 • Članek
Dan za spremembe je največja vseslovenska prostovoljska akcija, ki je nastala z namenom...
Odgovori
0
Ogledi
136

Zadnji prispevki

Na vrhu