Info Povzetek posveta za JR »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja« (16. 10. 2015)

Trenutno berete:
Info Povzetek posveta za JR »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja« (16. 10. 2015)

Prispevki
58
Naziv
profesorica razrednega pouka
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
Dodajam še (zelo natančen) povzetek same predstavitve, ki je bila interpretirana s strani mag. Darinke Cankar dne 16. 10. 2015 (za vse, ki se posveta niste udeležili):

---

Javni posvet: Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, mag. Darinka Cankar

S tem razpisom se predvideva zaposlitev 300 učiteljev začetnikov. Cankarjeva opozarja, da ne gre za razpis pripravništva, kakršnega smo do sedaj poznali. Osredotočanje na učitelje začetnike in njihov izhod v zaposlitev sta pogoja, pod katerimi so, po besedah Cankarjeve, sploh dobili sredstva zanj. Vir sredstev je Evropska komisija, ki naj bi bila izjemno nenaklonjena ideji, da se z evropskimi sredstvi financira pripravništva v javnem sektorju. Po poročanju Cankarjeve na Evropski komisiji trdijo, da so pripravništva neučinkovita, da ne vodijo v zaposlitev oziroma da ljudje po končanem pripravništvu ostajajo na Zavodu za zaposlovanje.

Razpis predvideva 42 % (126) zaposlitev v vzhodni kohezijski regiji in 58 % (174) zaposlitev v zahodni kohezijski regiji (gre za zahtevo po ločenem obravnavanju vzhodne in zahodne kohezijske regije v novem Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike, ki velja v obdobju 2014-2020). Možno se bo zaposliti v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih: vrtcih, srednjih šolah, dijaških domovih in domovih za učence ter šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Diplomanti se, v nasprotju z dosedanjo prakso, ne bodo mogli sami prijavljati na pripravniške razpise. Prijavitelj na razpis bo javni vzgojno-izobraževalni zavod, v katerem je zaposlen izkušeni učitelj, ki se naj bi ob izteku pogodbe o zaposlitvi učitelja začetnika, to je po desetih mesecih, upokojil. Pogodba o zaposlitvi učitelja začetnika naj bi predvidoma trajala od 1. 1. 2016 do 1. 10. 2016.

Učitelja začetnika predstavlja kandidat, ki bo na dan zaposlitve (1. 1. 2016) star do vključno 29 let in ki ima z zakonom in drugimi predpisi ustrezno izobrazbo za zasedbo delovnega mesta izkušenega učitelja. Dodaten pogoj zanj je, da ima manj delovnih izkušenj, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu. Namen razpisa je namreč usposabljanje za opravljanje samostojnega vzgojno-izobraževalnega dela. Za tiste, ki so strokovni izpit že opravili oz. imajo dovolj delovnih izkušenj za pristop k strokovnemu izpitu, se smatra, da so že dovolj usposobljeni za opravljanje samostojnega vzgojno-izobraževalnega dela (ne ustrezajo namenu razpisa). Starost kandidatov do 29 let opredeljuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike, ki ga je sprejela Evropska komisija, in sicer v točki 8.1. Cankarjeva pojasnjuje, da so morali ob pripravi razpisa upoštevati ta pogoj, če so želeli pridobiti omenjena sredstva.

V delovnem razmerju se pričakuje sodelovanje učitelja začetnika z izkušenim učiteljem, katerega končni rezultat je usposobljenost za samostojno opravljanje dela. Kandidat jo izkaže z opravljenim strokovnim izpitom.

Razpis še veleva: Izkušeni učitelj, ki mora biti zaposlen vsaj za polovični delovni čas (Cankarjeva dodaja, da glede na zadnje varčevalne ukrepe v šolstvu ni veliko kandidatov, ki bi bili zaposleni za manj kot polovični delovni čas), mora nekje v obdobju do najkasneje 1. 10. 2016 izpolniti pogoje za upokojitev. Če izpolni pogoje za upokojitev pred 1. 10., se od ravnatelja pričakuje, da bo z njim sklenil dogovor o podaljšanju dela do izteka 10 mesecev zaposlitve učitelja začetnika.

Ravnatelj mora torej najprej preveriti, če je med zaposlenimi kdo, ki ustreza pogojem, in se z njim pogovoriti. Če oz. ko z izkušenim učiteljem sklede dogovor o upokojitvi, je zavod dolžen poiskati učitelja začetnika z vsemi mehanizmi, ki jih določa delovna zakonodaja: objaviti mora razpis projektnega delovnega mesta, ki bo realizirano pod pogojem, da bo zavod zadovoljeval razpisne pogoje. Potrebno je pripraviti tudi predlog načrta usposabljanja, ki služi kot podlaga za delo učitelja začetnika in ga mora ravnatelj predložiti ob prijavi.

Cankarjeva poudarja, da bo ravnatelj ob prijavi na ta razpis moral zagotoviti, da se je izkušeni učitelj obvezal, da se ob preteku 10 mesecev delovnega razmerja učitelja začetnika, upokoji. Takrat mora ravnatelj učitelja začetnika zaposliti za nedoločen čas. (Cankarjeva ob tem ponovno pojasnjuje, da je to zahteva Evropske komisije oz. pogoj za pridobitev njihovih sredstev). Pred zaposlitvijo za nedoločen čas (oz. pred iztekom 10 mesecev) mora kandidat opraviti strokovni izpit.

Na ministrstvu menijo, da je potrebno delo izkušenega učitelja in učitelja začetnika nekako zbližati tudi v razredu. Učitelj začetnik naj bi po njihovem mnenju ustrezne kompetence za samostojno delo pridobil le tako, da dejansko sam opravlja delo. Od učitelja začetnika lahko zato izkušeni učitelj pričakuje, da bo prevzel do 50 % njegove učne obveznosti, torej, da se bo usposabljal neposredno v razredu. O tem, koliko učne obveznosti bo učitelj začetnik prevzel, bo podrobneje presodil izkušeni učitelj. V starem sistemu pripravništva je bil pripravnik po zakonodaji dolžan mentorja le spremljati.

Cankarjeva ravnatelje nagovarja, da je 300 mest relativno veliko in da imajo zelo dobre možnosti, da bodo v primeru prijave na razpis, uspešni. V primeru, da bi bilo prijav slučajno več kot 300, se bi kot merilo za izbor upoštevala vključenost območij z višjo stopnjo brezposelnosti (upošteva se sedež prijavitelja; stalno/začasno prebivališče učitelja začetnika je nerelevanten podatek). Kot drugo merilo se bi, kot že omenjeno, upoštevalo ustreznost in izvedljivost predloga načrta usposabljanja (ustreznost aktivnosti, cilji posamezne aktivnosti, inovativnost načrta).

Posamezni prijavitelj lahko kandidira le z enim učiteljem začetnikom. Če prijavitelj ne bo izbral enega, ampak bo poslal prijavo z dvema ali tremi kandidati za zasedbo določenega delovnega mesta, bo taka vloga zavrnjena. Če je pri prijavitelju zaposlenih več izkušenih učiteljev, ki se bodo upokojili, lahko prijavitelj kandidira z več prijavami.

Snovalci razpisa so organu upravljanja predlagali, da bi bilo pravično uvesti standardni strošek na enoto, kar mesečno znaša 1.800 €. Zahtevki za izplačilo so predvideni na tri mesece, prav tako je predviden avans (kar pomeni, da šoli denarja ne bo potrebno zalagati). 1.800 € obsega plačo in druge stroške pri delu, usposabljanje učitelja začetnika itd. Višina plače naj bi predvidoma ustrezala 30. plačnemu razredu, to je izhodiščnemu plačnemu razredu za začetnika na področju vzgoje in izobraževanja (Prej je pripravniško mesto ustrezalo 24. plačnemu razredu, sedaj pa ne govorimo več o pripravnikih.) Višina plače izkušenega učitelja v obdobju omenjenih 10 mesecev bo ostala enaka kot prej.

Na ministrstvu so prepričani, da bi bilo potrebno v vzgoji in izobraževanju razmisliti o novih, inovativnejših načinih upokojevanja in težaven korak iz zaposlitve s 40-urnim delavnikom v upokojitev nekako ublažiti. Učitelj bi moral imeti možnost da se pripravi na upokojitev in se v zadnjem letu nekoliko razbremeni ter hkrati ohrani enak dohodek kot prej.

Govorice na spletu, da naj bi bil razpis objavljen 17. 11. 2016 in da se bo šola lahko prijavila do 1. 1. 2016, je, po besedah Cankarjeve, napačna. Na ministrstvu predvidevajo odpiranje predloženih prijav na razpis že med 10. 11. in 17. 11. 2016. To je odvisno od tega, kako hitro bo organ upravljanja izdal soglasje za objavo razpisa. Možno je, da bo to še pred 10. 11. 2017, morda že v zadnjih dneh oktobra.

---
 
Prispevki
82
Naziv
diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok
Zavod
brezposelna
Področje
 1. Vrtec
Ne vem če sem pravilno razumela..učitelj mentor opravlja polovični delovni čas ali polni delovni čas. Je bilo enkrat govora, da bi naj delal polovični delovni čas za isto plačo?
 
Prispevki
58
Naziv
profesorica razrednega pouka
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
Učitelj mentor oz. po novem "izkušeni učitelj" v teh 10 mesecih prejema enako plačo kot prej, učitelj začetnik pa prevzame do 50 % njegove učne obveznosti. Izkušeni učitelj sam presodi, koliko ur boš ti oddelal namesto njega. In ta razbremenitev predstavlja za izkušenega učitelja nekakšno povračilo za mentorstvo (izkušeni učitelj ne bo prejemal mentorskega dodatka). Razumeš?

Ne gre za polovični delovni čas, v smislu kot ga omenjaš. Če je izkušeni učitelj že zaposlen le za 50% (vsaj toliko je pogoj), potem si bosta on in učitelj začetnik teh 50% dela delila.
 
Prispevki
220
Naziv
profesor matematike in računalništva
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
@TKanja ,

mogoče bi bilo dobro, da bi ministrstvo, če že poskrbi za vse detajle tega projekta, potem tudi objavilo seznam šol, da sploh vemo, kje iskati ustrezno šolo. Mnogo lažje bi bilo, če bi bil ta projekt zasnovan kot usposabljanje na delovnem mestu. Ključna težava, ki jo vidim, je poiskati šolo, kjer bo šlo to skozi. Če gledam iz svoje smeri: računalništvo je dokaj mlada veda, in sem prepričan, da ni veliko učiteljev, ki poučuje računalništvo pri 60+ letih. Se morate pa zavedati, da vsi, ki imamo narejeno Pedagoško fakulteto v povezavi z matematiko (torej MA-FI, MA-RAČ, MA-TEH) ne moremo poučevati v gimnaziji.

Saj lahko sem samo jaz nesposoben, pa ne vidim stvari, ampak trenutno ne vidim, kako bi prišel do dela v šoli po neki uradni poti. Tale projekt je načeloma čisto dobro sestavljen, me pa prav zanima, kako se bo obnesel v praksi. Če ne bo uspeha, se bomo pa znašli kako drugače ...
 
Prispevki
54
Področje
 1. Osnovna šola
Meh, jaz mislim, da se ni za sekirat, da zaradi tega razpisa ne bi imeli šans. Pač do strokovnega se bomo mogli nekak zgurat (magari poskusit prek javnih del, če bomo imeli pogoje), potem si pa itak čist enako konkurenčen (to je sicer, da skoraj nisi), kot zdaj. Ker teh osebkov z odločbo za NDČ bo zanemarljivo (kakšni sini, hčere ravnateljev, če si bodo upali).

Do takrat bo pa pač res držalo, da si moramo delovna mesta ustvariti sami. In potem se lahko hitro zgodi, da bodo učitelje prosili, če lahko grejo delat. Ker denarja v EU projektih ne manjka. Pa še naslednje leto se odprejo dodatni ventili, če jaz kaj vem. In to so nepovratna sredstva. Bomo imeli pa društvo/zavod/whatever in tam izvajali storitve in dejavnosti pedagoškega kova (delavnice, izobraževanja za odrasle, izvenšolske dejavnosti, lekturiranje, inštrukcije, you name it).
Ma res, če bo kak shod, grem mahat s transparentom, sicer pa je res treba mislit "out of the box." To ni samo fraza, to je dejansko stanje.
 
Prispevki
6
Takšna je pač naša država , najprej skoplje jamo, ko pa se napolni do vrha s problemi, jih poskuša poravnat z malce "mahovja", toliko samo, da se ne vidijo. Tako je tudi s to zadevo. Naš trud, izobrazba, vložena leta so uničena in razvrednotena, priložnost bodo dobili mlajši, ki jim bo kot večino zadev po bolonjskem študiju "prinešeno na pladnju". Kako pa živimo dejansko najbolj ranljiva skupina, mladi med 30 in 40, brez rednega prihodka, brez možnosti zaposlitve - samoiniciativno ali s pomočjo kakšnega državnega programa, brez možnosti ustvarjanja doma ali družine, to pa ni važno. Važno je, da smo "v skladu z evropskimi smernicami".
 
Prispevki
220
Naziv
profesor matematike in računalništva
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
tukaj so ventili verjetno mišljeni v smislu denarnih sredstev...
 
Prispevki
54
Področje
 1. Osnovna šola
Tako, da bomo preko društva/zavoda kandidirali za sredstva, si naredili delovno mesto z visoko plačo (honorarjem), delali kar nas veseli in pokazali sredinca strokovnemu in slovenskemu šolstvu.
 
Prispevki
1
Naziv
Prof.
Zavod
-
Področje
 1. Osnovna šola
Ajajaj... Jaz imam tudi smolo. Lansko leto sem opravljal volontersko prakso, ki so jo med tem ukinili, zdaj imam pogoje za it na strokovni izpit (sem se že lotil učenja), ampak me bodo dejansko prehiteli, poleg izkušenejših in s strokovcem, še vsi v tem programu. Že tako ali tako nimam nobenga strica ali tete za ravnatelja, pa še tole... Če bom jaz kdaj lahko v šoli delal... :/
 
Prispevki
66
Področje
 1. Vrtec
Mogoče kdo kaj ve, kako je z pomočniki vzgojiteljev? Sem slišala, da ministrstvo za nas za enkrat in tudi v prihodnjem letu nima nobenih namenov glede razpisa za pripravništvo, vendar me vseeno zanima, če kdo kaj ve kako je glede tega?
 
Prispevki
262
Zdravo sotrpini. Mene zanima, če je kateri imel kaj sreče pri iskanju mentorja (izkušenega učitelja)? Jaz namreč nisem zasledila nobenega razpisa za prosto delovno mesto (učitelj) in na šole katere sem se obrnila so me zavrnili, češ da šola ne izpolnjuje pogojev, ker nimajo nobenega učitelja pred upokojitvijo. Glede na št. negativnih odgovor je stanje katastrofalno. Ali se ministrstvo tega zaveda?
 
Prispevki
5
Naziv
Pomočnica vzgojiteljice
Področje
 1. Vrtec
Mene pa zanima kaj to za pomočnike vzgojitelje ne velja, ali?? In ali te šola- vrtec lahko vzame za nadomeščanje porodniške ali bolniške daljša odsotnost čeprav nimaš strokovnega in ga potem v okviru tega narediš??
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Zadnji prispevki

Na vrhu