Pravni nasvet Pogodba o zaposlitvi

Trenutno berete:
Pravni nasvet Pogodba o zaposlitvi

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Prispevki
1
Področje: Osnovna šola

Pozdravljeni.

Imam vprašanje glede pogodbe o zaposlitvi. Moja pogodba je bila sklenjena za določen čas in sicer za nadomeščanje v.d. ravnateljice, do določenega datuma. Svet šole pa je v.d. ravnateljici pogodbo za v.d. predčasno prekinil, me zanima, ali je moja pogodba sploh še veljavna, glede na to, da je v pogodbi zapisan točno dolečen datum, ki še ni prišel.

Zanima me tudi, kako poteka sklepanje pogodb za nedoločen čas. Kakšni so pogoji, da ravnatelj zaposli delavca za nedoločen čas. Mora biti za vsako takšno zaposlitev razpis? V primeru, da se ugotovi, da sklepanje takšnih pogodb ni bilo v skladu s postopkom, je možno, da se jih razveljavi?

Hvala za odgovore, lp


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pravni odgovor na vprašanje bo prilepil administrator. Več o tem...

Sledite vprašanjem tudi na Advokado profilu Mladi učitelj

Kako deluje sistem pravnih nasvetov?
*opomba: za verodostojnost in pravno podlago odgovora ne odgovarjamo!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Prispevki
29
Odgovor je prispevalo spletišče Advokado: http://www.advokado.si/vprasanje/273/pogodba-o-zaposlitvi/
-----

V zvezi s prvim vprašanjem velja opozoriti na sodno prakso, ki je zavzela stališče, da je treba v pogodbi o zaposlitvi za določen čas natančno navesti, na delo katerega začasno odsotnega delavca se nanaša pogodba o zaposlitvi za določen čas. Tako je že iz pogodbe o zaposlitvi jasno razvidno, da gre za nadomeščanje določene osebe na določenem delu. Zato je za veljavnost vaše pogodbe vsekakor lahko problematična predčasna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavke, ki jo nadomeščate.

Na splošno zakonodaja ne določa pogojev za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, saj je pogodba o zaposlitvi za določen čas dejansko tista, ki je dovoljena izjemoma oziroma le v zakonsko določenih primerih. Če je delodajalec javni zavod (javna šola) mora biti javno objavljeno vsako prosto delovno mesto, razen če je podana zakonska izjema za objavo, kot je na primer dejstvo, da gre za delovno mesto delavca, ki je že bil zaposlen za določen čas. Pri tem pa velja opozoriti, da Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 136.a členu predvideva globo od 500 do 4.500 eurov, s katero se kaznuje za pravna oseba, ki zaposli za nedoločen čas strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje izobrazbenih pogojev. V primeru, da bi bila takšna pogodba sklenjena, jo lahko delodajalec odpove iz razloga nesposobnosti, saj delavec ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi.
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Zadnji prispevki

Na vrhu