Plačana malica in potni stroški tudi za volonterske pripravnike

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Prispevki
13
Področje
Osnovna šola
Mene pa zanima, če kdo ve, kako je s plačanim prevozom, če živiš dokaj blizu šole? obstaja kakšna minimalna razdalja ali kaj podobnega? Ravnateljica mi je namreč rekla, da dobim povrnjene samo stroške malice, prevoza pa ne (čeprav se vozim z avtobusom).
 
Prispevki
13
Področje
Osnovna šola
No potem je to isto kot je bilo pri šolski mesečni... Mora potem ravnateljica oddati zahtevek oz. vlogo posebej za prevoz in prehrano?
 
Prispevki
267
Področje
Osnovna šola
Ne vem, kako je to...jaz sem bila po kilometrini na najdi.si oddaljena 3 km in sem normalno dobivala. Sem pa predložila račun za mesečno vozovnico, zato da sem dobila celih 37 € in ne razdeljeno po dnevih.
 
Prispevki
13
Področje
Osnovna šola
Če je pogoj 2 km, potem ga izpolnjujem, torej mora ravnateljica to oddati, ne? Sem mislila, da to npr. občina preverja, ali si upravičen do povrnitve stroškov prevoza ali ne.
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
4.968
Naziv
profesor
V KPVIZ piše:
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada javnemu uslužbencu glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra.

(2) Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

(3) Javni prevoz ni možen, če ne obstaja, če ga glede na delovni čas javnega uslužbenca ni možno uporabiti ali če bi uporaba javnega prevoza glede na vozni red in delovni čas javnega uslužbenca, ne upoštevaje čas trajanja vožnje, za javnega uslužbenca pomenila več kot eno uro dnevne časovne izgube v eno smer.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil javni uslužbenec premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.

(5) Če mora javni uslužbenec zaradi potreb delovnega procesa, izrednega dogodka ali zaradi dela izven redno predvidenega razporeda priti na delo večkrat, kot je število delovnih dni, se mu za te prihode in odhode povrnejo stroški prevoza, ne glede na omejitev višine povračila stroškov prevoza na delo in z dela iz četrtega odstavka tega člena.

(6) Če je organiziran ali zagotovljen brezplačni prevoz oziroma če delodajalec zagotovi brezplačni prevoz na delo in z dela, javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne pripada.

(7) V primeru, ko javni uslužbenec opravlja delo v več krajih, se mu za razdaljo med temi kraji povrnejo stroški prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. V kolikor nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi se mu povrne kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.

Če ste oddaljeni več kot 2 kilometra, ste upravišeni do povrnitve stroškov za prevoz. Evidenco potnih stroškov navadno vodi računovodstvo, ki odda zahtevek na občino.
 
Prispevki
55
Naziv
profesorica bjologije in kemije
Zavod
brezposelna
Področje
Osnovna šola
To si že dobil novo odločbo? Koliko pa si imel do sedaj socialno?
 
Prispevki
63
Naziv
učiteljica razrednega pouka
Zavod
Področje
Osnovna šola
mene pa zanima, če si upravičen tudi za nazaj, ali od takrat naprej ko dobiš domov odločbo?
 
Prispevki
63
Naziv
učiteljica razrednega pouka
Zavod
Področje
Osnovna šola
kaj pa če ti na pogodbi ne piše koliko ur si prisoten?
 
Prispevki
23
Naziv
Profesor fizike in matematike
Področje
Osnovna šola, Poklicne in strokovne šole
Velja ti od takrat ko ti velja odločba. Če ti na pogodbi ne piše koliko ur si prisoten mora šola posredovati število ur Centru za socialno delu, kjer si vložila vlogo za pomoč.
 
Prispevki
63
Naziv
učiteljica razrednega pouka
Zavod
Področje
Osnovna šola
to potem oni kontaktirajo šolo ali kako?
 
Prispevki
4
Hm meni tudi na pogodbi ne piše koliko ur sem prisotna na šoli, prav tako ne vem, da bi šola kdajkoli posredovala število ur CSD. Prav tako na odločbi niso nikjer omenjene nobene ure... Hm.
 
Prispevki
63
Naziv
učiteljica razrednega pouka
Zavod
Področje
Osnovna šola
prosim če se javi kdo, ki je že dobil odločbo domov in malo pove koliko so mu kaj nakazali. hvala
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Na vrhu