PEZDIRC - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Prispevki
6
Področje
Poklicne in strokovne šole
Izpraševalka Pezdirc (najdaljši del izpita; je čisto ok, samo pazite kaj govorite ker se spotakne ob vse kar sliši..nasvet: povej samo odgovor in konec)
1. Socialne zvrsti (delitev, od česa je odvisno katero od socialnih zvrsti uporabljamo)
2. Podrobneje predstavi zborni knjižni jezik (raba, pravila, kdaj se je začel uporabljati, kje so pravila zbornega jezika (SSKJ, SP, SS))
3. Zakaj zborni jezik imenujemo tudi narodnostno-povezovalni jezik
4. Katera socialna zvrst je primerna za pogovor na strokovnem izpitu (knjižni pogovorni, ker nimamo pisne predloge pred sabo)
5. Popravki iz priprav
(pravilni zapis imena z nazivom(vejica!!) Ime Priimek, univ. dipl. ing. el.
pravilni zapis datuma(presledki!!) 23. 6. 2015
alinejno naštevanje : uporabljamo pomišljaje na tem pade vsak ker word naredi prekratek pomišljaj, ločila za posameznimi alinejami)
 
Prispevki
6
Področje
Šola za otroke s posebnimi potrebami
- kako ločilo je na začetku alinej?
kakšna ločila lahko še uporabljamo v alinejah? kdaj uporabljamo ločila v alinejah?
- kdaj pišemo pridevnike z veliko, primer
- socialne zvrsti jezika, kdaj uporabljamo knjižni strokovni? kakšen je primeren za strokovni izpit?

te mal popravlja, in ne govorit nič dodatnega kokr sam kar te vpraša :)
sm delala kot svetovalna delavka
 
Prispevki
5
Naziv
vzgojitelj
Področje
Vrtec
gospa je bila zelo prijazna in nasmejana čeprav sem se jo zelo bala glede na predhodne objave.
vprašala me je: jezikovne priročnike, opiši SSKJ, frazeološko in terminološko gnezdo.
Kje bi poiskala navodila za naglasna znamenja ker sem pri predhodnem narobe naglasila svet.?
velika začetnica, kako pišemo nagrade. izjeme.
socialne zvrsti jezika, katere uporabljamo v vrtcu.
 
Prispevki
7
Naziv
pomočnik vzgojitelja
Zavod
vrtec škofije
Področje
Vrtec
Danes uspesno opravila. Zelo uredu, umirjena gospa.
1. Temeljni strokovni prirocniki
2. Kaj je glavna naloga sskj
3. Kako pisemo praznik Presernov dan
4. Kaksno vrsto socialnega govora govoris v vrtcu

Srecnooo:)
 
Prispevki
4
Naziv
vzgojiteljica predšolskih otrok
Področje
Vrtec
Področje: Predšolska vzgoja
Socialne zvrsti, bolj podrobno zborni jezik. Kje je zapisana beseda zbornega jezika? V besedilih.
V katerih knjigah je bil zborni jezik prvič zapisan v slovenščini? Abecednik in Katekizem, Trubar, 1550.
Delitev ločil. (končna, nekončna, skladenjska, neskladenjska, stična, nestična).
Kakšna so lahko še stična? Levostična, desnostična, obojestična. Primeri.
Pomiljaš, vezaj; bolj podrobno odstavčni ali alinejni pomišljaj in predložni pomišljaj.
Kako napišemo vzgojno-izobraževalni? vezaj, stično. Kakšno vlogo ima tu vezaj? Vlogo veznika in.
Raba vezaja v dvojnih imenih. Nestično.
Velika začetnica zemljepisnih nenaselbinskih imen. Primeri. (Julijske Alpe, Združene države Amerike,..)
 
Prispevki
6
Naziv
profesor matematike in biologije
Področje
Osnovna šola
Opravljal kot učitelj matematike v OŠ.

Moja vprašanja (20. junij 2016):

1.) Naštej strokovne pripomočke in opiši SSKJ. Opiši terminološko gnezdo. Uporabi geslo "rokav" za terminološko gnezdo.
2.) Katerih besed je več enopomenk ali večpomenk? Odgovor je večpomenk. V kateri funcijski zvrsti jezika se v glavnem uporabljajo enopomenke?
3.) Povej svojilne pridevnike za Mojca, David, Prešeren. Jih pišemo z veliko ali malo. Povejte primer, ko svojilni pridevnik pišemo z malo. Na primer: parkinsonova bolezen. Iz moje stroke pa je bilo vprašanje: Zakaj lahko pišemo Pitagorov izrek z veliko ali malo začetnico?

Spraševalka izgleda precej stroga, a je poštena in zahteva le to kaj te vpraša.
 
Nazadnje urejeno:
Prispevki
3
Naziv
učiteljica razrednega pouka
Področje
Osnovna šola
1. Socialne zvrsti jezika in pedagoški govor. (opis obeh delov pedagoškega govora in katero socialno zvrst uporabljaš)
2. Razlika med naglasom in poudarkom.
3. Zapis strokovnega in znanstvenega naziva. (kje jih zapisujemo (pred ali po imenu in priimku), kako (z veliko ali malo začetnico) in kako še (skrajšano))

Srečno! :)
 
Prispevki
3
Naziv
pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok
Področje
Vrtec
1. SSKJ
2. Frazelosko gnezdo, terminolosko gnezdo ( pojasni primer)
3. Kako pisemo praznike z veliko ali malo zacetnico kateri prazniki so izjema...
4. Jezikovni prirocniki
5. Sticni nesticni ( vprasanje iz priprave )
 
Prispevki
12
Naziv
prof. kemije in biologije
Področje
Poklicne in strokovne šole
Deluje zelo resna izpraševalka, vendar ti kakšno snov tudi razloži
1. pomišljaj, vezaj (kakšno ločijo ne na koncu pomišljaja)
2. pravopis
3. pedagoški govor
 
Prispevki
8
Naziv
prof.glasbe
Področje
Osnovna šola
Datum 22.11.2017, izpraševalka Pezdirc

- razlika med naglasom in poudarkom
- temeljni jezikovni priročniki (samo našteti)
- kaj je terminološko in kaj frazeološko gnezdo (kje najdemo ta dva termina, samostojni primer)
- prevzete besede (kako jih prilagajamo, našteješ: sposojenke, tujke, citatne besede - in primeri)
 
Prispevki
6
Naziv
mag. prof. razrednega pouka
Področje
Osnovna šola
Prijetna gospa. Postavi vprašanje in želi slišat točno določen odgovor in je zadovoljna. Odgovarjate kratko in jedrnato, pa bo hitro konec. Rada pove kakšno zanimivost.

- Temeljni jezikovni priročniki? (SSKJ, Slovenska slovnica, Slovenski pravopis)
Opiši SSKJ. (Razlaga pomen besed, frazeološko gnezdo, ali ima ena beseda samo en pomen ali več pomenov? Več pomenov. Imamo tudi več večpomenk kot enopomenk. V strokovnih besedilih pa prevladujejo enopomenke, saj želi stroka omejiti različne razlage za neko stvar, želi da je pomen določene besede vedno enak ...) Kje še lahko najdemo te priročnike?( Na internetu - FRAN.SI.)
- Naglas in naslonka, razlika. (Naglas je naglašen samoglasnik v besedi, ki določa pomen besede. Naslonka pa je poudarjena beseda v povedi ali stavku, ki določa glavno sporočilo te povedi ali stavka).
- Kako zapisujemo nagrade? (Z malo začetnico, izjema je Borštnikov prstan, zlati znak generala Maistra, Prešernova nagrada).

Veliko sreče!
 
Prispevki
5
Naziv
šolska knjižničarka
Področje
Osnovna šola
1. Temeljni jezikovni priročniki, naštej jih? Opiši SSKJ. Ali imamo več večpomenk ali enopomenk? Zakaj se lahko SSKJ piše tudi SSKJ 2?
2. Kako se piše nagrade? Ter primere za nagrade?
3. Socialne zvrsti jezika? Katere so, kako jih delimo? Zakaj ima knjižni jezik povezovalno in narodnopredstavitveno vlogo? Kje v službi uporabljam knjižni pogovorni jezik in kje zborni?
 
Prispevki
3
Področje
Šola za otroke s posebnimi potrebami
1. Svojilni pridevniki, kako jih pišemo glede na začetnico? Kdaj pišemo z malo, čeprav izhajajo iz lastnih imen (kot je ahilova peta, parkinsonova bolezen ipd.) in zakaj? Kdaj pride do preglasov (Matjažev in ne Matjažov)?
2. Sklanjanje priimkov.
3. Temeljni jezikovni priročniki.
4. Razlika med naglasom in poudarkom.

Veliko sreče in lp! :)
 
Prispevki
6
Področje
Gimnazija
1. Poprava napak v pripravah (vezaji in pomišljaji)
2. Katere jezikovne priročnike poznamo? Povej katera poglavja obravnava pravopis? Kdaj je izšel? Internetni vir (fran).
3. Kako sklanjamo priimke (moške, ženske - ali obstajajo izjeme)

Je kar zahtevna izpraševalka, ampak na koncu zelo pomaga in ne komplicira.
 
Prispevki
3
Naziv
prof. švz
Zavod
dijaški dom
Področje
Gimnazija
Zelo prijetna gospa, pomaga z podvprašanji in lepo usmerja.
1. Kdaj začnemo govoriti o knjižnem jeziku?
2. Socialne zvrsti jezika, knjižni jezik in kdaj katerega uporabljamo v praksi pri delu?
3. Velika začetnica pri zemljepisnih naselbinskih imenih, kako bi napisali Pri Treh Hišah?
4. Strokovni jezik in žargon (par stavkov o vsakem in glavne razlike)?

Srečno in čim manj stresno ;) Sej bo šlo :)
 
Prispevki
9
Strokovni izpit sem opravljala kot profesorica psihologije na gimnaziji.
Izpraševalka Pezdirc.

1. Priročniki, kaj vse najdemo v Pravopisu, kaj v SSKJ, kaj nam dejansko SSKJ pove (pomen besed), kje bi našla naglaševanje besed (v obeh omenjenih priročnikih). Pri pravopisu je želela slišati vseh 5 stvari, ki jih obravnava (deljenje besed, pisanje skupaj/narazen/z vezajem, prevzete besede, veliko/malo začetnico, ločila). Kdaj je izšel zadnji? Kje ga najdemo na spletu, na kateri spletni strani? Kaj še najdemo tam? --> nisem vedela, je sama povedala, da dve svetovalnici, terminološko in še eno.
2. Strokovni jezik, povej vse kar veš. Navezovala sem na to, da je to funkcijska zvrst, da jo govorijo strokovnjaki, ko pišejo/poročajo o strokovnih stvareh, da v sklopu strokovnega jezika ločimo še več zvrsti, ... da je drugačen od žargona. Potem me je vprašala še 5 terminov iz psihologije, vendar je želela slovenske, ne prevzete. :)
3. Ločila - popravki iz priprav.

Izpraševalka je bila res prijazna, pri odgovorih je dosti usmerjala in pomagala, če se je kje zataknilo. Tudi priprave je pokomentirala v smislu, da naj v bodoče to upoštevam. :)
 
Prispevki
8
Področje
Vrtec, Osnovna šola
Izprasevalka Pezdirc

1. Funkcijsje zvrsti, strokovna natancneje, s primeri za področje, ne pozabi na citiranje in navedbe!
2. Raba vezaja, pisanje zloženk, kdaj skupaj, kdaj narazen, kdaj z vezajem? Da primer, potem poveš, kako se pise (vzgojno-izobrazevalni, cestnoprometni, drzavnozborske, pH-lestvica, USB-kljuc). Vprasa tudi, kam bi pogledala, ce ne bi vedela, katerega leta je izsel obstojeci pravopis?
3. Predlogi z/s in s čim se vežejo (iz : na) - iz priprave ter pomisljaji in podpicja pri nastevanju v stolpcu.

Pazi na svoj pogovorni knjižni jezik ko odgovarjaš na ustavo in zakonodajo. In na naglasevanje besed in terminov.
 
Prispevki
4
1. Socialne zvrsti, katero zvrst uporabljamo v razredu?
2. Zapis naselbinskih zemljepisnih imen (enobesednih, večbesednih).
3. Jezikovni priročniki.
 
Prispevki
3
Področje
Osnovna šola, Poklicne in strokovne šole, Gimnazija, Višja strokovna šola
Prevzete besede:
(tudi definicija)
1. zapisovanje/izgovarjanje
2. velika, mala začetnica (Ford focus)
3. pridevniki na -ski, -ški (se ne poslovenijo)

V pripravah:
- alineje: pomišljaji
- končna ločila (brez, vejica, podpičje, na koncu pri zadnji alineji pika)
 
Prispevki
4
  1. Socialne zvrsti jezika. Nekaj več o zbornem jeziku. Zakaj ima narodno povezovalno funkcijo? Ker je razumljiv vsem.
  2. Pisanje naselbinskih lastnih imen (Miklavž na Dravskem polju, Babno Polje).
  3. Kdaj lahko pišemo priimek pred imenom? Zakaj je za priimkom vejica? Kaj je tu narobe:
Marinč, D., Burnik, F., Vališer, A., Barborič, K., Potočnik Dajčman, N. in Dretnik F. (2015). Otroci z motnjami v duševnem razvoju. V Vovk-
Ornik, N. (ur.), Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. (str. 6). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

--> Potočnik Dajčman, N., in Dretnik F. (2015). Pred in je vejica, ker je N. vrinjen.

Hitro vidi da znaš, ne vrta.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu