PEZDIRC - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Prispevki
3
Področje
Osnovna šola
1. Naglas in poudarek (razlika)
2. Jezikovni priročniki (podrobneje SSKJ)
3. Funkcijske zvrsti jezika (delitev, raba in bistvene lastnosti strokovne podzvrsti)
 
Prispevki
7
Naziv
Prof. anglešine in slovenščine
Področje
Osnovna šola, Poklicne in strokovne šole, Gimnazija
1. KOLIKO IMAMO V SLOVENSKI ABECEDI ČRK? (V pripravi sem pisala a) b) c) d)).

· KOLIKO IMAMO FONEMOV?

· KJE najdemo zapis besed, kjer je ZAPISAN NAGLAS?

· KAKO PO PRAVOPISU IZGOVARJAMO ČRKE, KI JIH NI V SLOVENSKI ABECEDI?

2. SOCIALNE ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA.

· V kateri so zapisana besedila?

· Kdaj uporabljamo v razredu knjižni zborni in kdaj knjižni pogovorni?

· Kako se pogovarjamo na strokovnem izpitu?

3. KAKO PIŠEMO PRAZNIKE (in izjeme)? Sem povedala, da sta izjemi Prešernov dan in Marijino vnebovzetje, ker sta pridevnika izpeljana iz lastnega imena.

· Kako bi zapisala DAN EVROPE? Zapisala bi: dan Evrope.
 
Prispevki
11
Področje
Osnovna šola
Pozdravljeni!
Pri gospe Pezdirc (nadomestila je gospo Epih) sem imela naslednja vprašanja:
1. Poudarek in naglas.
2. Velika in mala začetnica praznikov, zemljepisnih lastnih imen ...
3. Naštej priročnike SKJ, in podorbneje opiši SSKJ. Primer iz frazeološkega in terminološkega gnezda na besedo račun.


Veliko uspeha vsem!

LP
Klavdija
 
Prispevki
40
Področje
Gimnazija
Moja vprašanja 1.10.

Naglas in poudarek. Kje se dobi podatke o naglasu?
Prevzete besede, kako se zapisujejo prevzeta lastna imena.
Kako se zapisujejo glasovi v slovenščini (npr. ć = trdi č, o s preglasom = e).
Omenila je nekaj pravopisnih napak v mojih pripravah, ki sem jih morala popraviti. Ma nič takega.

Zelo "skulirana" gospa. Komplicirala je najmanj v moji komisiji (poleg Brusove in Adamič Tomičeve pa tudi onidve nista bili nobeni zmajevki ali pa sem vsaj jaz najbolj znala slovenščino :) Vsekakor nič bat ;)
 
Prispevki
3
Področje
Osnovna šola
Živjo.
Uspešno opravila izpit :) Gospa je zelo prijazna, pomaga s podvprašanji.

1. Funkcijske zvrsti jezika - podrobneje strokovno zvrst (vprašala me je, če so priprave napisane v strokovnem jeziku - DA, katere strokovne besede uporabljam pri pouku - učim angleščino - morfologija, skladnja ...)
2. Zanimalo jo je, kako se izgovori Strasbourg - pravilno je <strasbur> (ne <štrasbur>
 
Prispevki
6
Naziv
profesorica glasbe
Področje
Osnovna šola, Glasbena šola
Gospa deluje še kar strogo, zahteva kar natančno znanje; pozorni bodite na pravilna naglaševanja besed... se pa da narediti ;)

1. Jezikovni priročniki SKJ (SSKJ, Slovenska slovnica, Slovenski pravopis; v katerem se lahko podučimo o pravilnem izgovarjanju besed - SSKJ in SP; kako vemo, kako se beseda rpaivlno naglasi - opremljena je z naglasnim znamenjem; v čem je razlika med tema dvema priročnikoma - SSKJ razlaga besede in vsebuje knjižne besede, z izjemo lastnih imen, kratic, simbolov, glagolnikov, SP pa navaja samo pravilen zapis besed, poleg teh, ki so v SSKJ tudi lastnih imen)
2. Prevzeta občna imena (kako pišemo prevzeta občna imena - podomačujemo, izjeme - glasbeni izrazi (allegro itd.) in avtomobilske znamke (renault), ali so kakšni izrazi v glasbi, ki jih pišemo po domače - džez (pazi! džez se izgovarja z ozkim e!)
3. Mala in velika začetnica (z malo pišemo občna imena, z veliko lastna - osebna, zemljepisna, stvarna; kako pišemo imena nagrad, odlikovanj, priznanj - z malo, izjeme - kadar izhajajo iz lastnega imena (Nobelova nagrada), en primer slovenske nagrade, ki se piše z malo začetnico (se nisem mogla spomniti, mi je pomagala, nagrada za filmske dosežke vesna!, ki se piše z malo začetnico! čeprav izhaja iz lastnega imena, ker ne gre za točno določeno Vesno...z veliko bi se pisalo, če bi se imenovala nagrada npr. Vesnin kipec)

Vso srečo!!!
Lp
 
Prispevki
6
Naziv
prof.razrednega pouka
Področje
Osnovna šola
Vprašanja pri ga. Pezdirc.

1. SSKJ (splošno, gdaj je izšel prvi, povedal sem ji tudi nekaj o novem SSKJ)
2. Priimki (sklanjanje, kako veš kaj je ime in kaj priimek), priimki pri ženskem spolu. (lahko jih sklanjamo na dva načina)
3. Napaka iz priprav ( navajanje virov)

Treba je znat, vendar me ni vprašala nič takšnega, kar ni že ostalih.
Prijazna.
 
Prispevki
8
Področje
Osnovna šola, Šola za otroke s posebnimi potrebami, Poklicne in strokovne šole
1. Naštej jezikovne priročnike. Opiši pravopis.
2. Katere soc. in funkcijske zvrsti uporabljaš pri delu?
3. Stični pomišljaj, vezaj (napaka iz seminarske naloge).

Izpit sem delala kot svetovalna delavka.
 
Prispevki
6
Naziv
prof zgodovine in sociologije
Zavod
nezaposlena
Področje
Osnovna šola, Poklicne in strokovne šole, Gimnazija
1) Velika začetnica: zgodovinski dogodki, nagrade, prazniki?
2) Pisanje "od do" z pomišljajem ali vezajem, stično ali nestično? (pomišlaj stično)
3) Pisanje imena in priimka - kakšno je pravilno zaporedje, daj je lahko zamenjano, kakšno vlogo oziroma iz česa izhaja "," v tem primeru? (najprej ime, potem priimek, zamenjano v navajanju literature npr. Breznik, A. - kakšno vlogo ima ta vejica ne vem)
 
Prispevki
63
Področje
Osnovna šola
- priročniki (vse našteti; več podvprašanj o tem, kaj najdemo v katerem priročniku)
- vse o SSKJ (opisati, kdaj je izšel novi SSKJ, kaj je novega, kaj so spremenili, katere besede so dodali - naštela sem besede ... )
- razlika med naglasom in poudarkom
- popraviti vse napake v pripravah in razložiti kaj je narobe
- zapis datuma (za piko je presledek, ne pišemo pa 01. 02. 2015 - pišeš brez 0!)

Gospa res deluje strogo, ima skoraj cel čas resen izraz na obrazu, vendar ko sem pokazala svoje znanje, se je tudi nasmehnila med samimi odgovori in kimala, da je pravilno.
 
Prispevki
14
1. Funkcijske zvrsti in opiši strokovni jezik.
2. Novi SSKJ, povej vse, kar veš.
3. Kaj meniš o zakonu, ki predpisuje količino slovenskega jezika na visokih šolah - čisto osebno mnenje.
4. Odnosi z javnostjo ali javnostmi (po SP!)
 
Prispevki
10
Nič se bat...gospa izgleda stroga vendar jo nasmeh omehča :)
1. Stično nestično dvopičje? (Je bil tiskarski škrat v pripravi pa sem mogla popravit in povedat kdaj pišemo nestičnega)
2. Katere priročnike poznaš? Kaj pravi Pravopis o veliki začetnici nagrad, priznanj?
3. Socialne zvrsti jezika?
 
Prispevki
13
Naziv
profesorica razrednega pouka
Področje
Osnovna šola
1. Naštej jezikovne priročnike (podrobneje opiši SSKJ-vse, kar veš, nato v praksi razloži frazeološko in terminološko gnezdo).
2. Izgovorjava prevzetih besed in črk pri nas.
3. Kako pišemo praznike, katere so izjeme pri praznikih in zakaj.
Stroga izpraševalka...vendar, če znaš na kratko in jedrnato odgovoriti, ne bo vrtala naprej :).
 
Prispevki
4
Naziv
Profesorica razrednega pouka
Področje
Osnovna šola
Tale gospa res zgleda zelo stroga, komaj da se malo nasmeji. Ampak zelo pomaga in tudi če ne znaš vsega, te spusti naprej. Moja vprašanja:
1. Lastna naselbinska imena (pravila in kako se piše "pri treh hišah"= vse z veliko!)
2. Zvrsti funkcijskega jezika (vsakega na kratko opisati)
 
Prispevki
10
Področje
Osnovna šola
Dušanka Pezdirc (13. maj 2015):
Pomaga in tudi usmerja.
1. Naštej in opiši knjižne zvrsti SJ ter kdaj vsako od njiju uporabljaš pri delu.
2. Pedagoški govor.
3. Pisanje z veliko in malo začetnico, ko gre za odličja, nagrade ipd.
Praviloma z malo. Kdaj izjeme: ko gre za osebna lastna imena.
- Primer obeh: Borštnikov prstan, viktor (za medijske dosežke).
4. Napake iz priprav:
- kako pišemo uro (ločevanje ur in minut): s piko, ki je obojestična.
- stičnost vejice
- kaj uporabljamo pri naštevanju: pomišljaj
(mislim, da se je to nanašalo na moje alineje. Sem uporabila stilsko oblikovane pike - ena od možnosti, ki jih ponuja Word pri naštevanju).
Srečno ;);)
 
Prispevki
10
Področje
Osnovna šola
Dušanka Pezdirc
Kar se spomnim, da je spraševala danes tudi kolegice:
- priročniki,
natančneje opiši SSKJ (kateri zadnji veljavni; 2014 izšla dopolnjena in prenovljena izdaja),
kaj je frazeološko in terminološko gnezdo,
opiši pravopis, kdaj izšel zadnji veljaven
kje najdemo pravilen zapis besed (v SSKJ in slovarskem delu Pravopisa)
- vezaj
- pisanje skupaj in narazen pri pridevnikih za barve in njihovih odtenkih
- sklanjanje ženskih priimkov
Praviloma ne sklanjamo priimkov žensk. Le kadar ima priimek končnico -a, takrat ga sklanjamo.
 
Prispevki
6
Naziv
Prof. pedagogike in sociologije
Področje
Osnovna šola
1. Naštej temeljne jezikovne priročnike.
- opiši SSKJ (kaj najdemo v njem - besede, ki razlagajo pomen besede, izgovorjavo ter rabo s konkretnimi primeri uporabe besede v različnih okoliščinah)
- frazeološko in terminološko geslo v geselskem članku (razloži razliko)
2. Socialne zvrsti slovenskega jezika (samo razdelitev)
3. Vezaj (stičnost in nestičnost) s primeri
- ko vežemo besede namesto in (avstrijsko-slovenska meja) - STIČNI VEZAJ
- kako bi zapisala naša zastava je bele in modre in rdeče barve? (barva naše zastave je belo-modra-rdeča STIČNO)
- stičnost ko vežemo števile ali črke z besedami: A4-format, C-vitamin, E-dur, ... VSE STIČNO)
- ko vežemo kratice z besedami (NUK-a, PPT-predstavitev - tu je izhajala iz moje priprave, ker sem pisala v pripravi "ppt predstavitev" brez stičnega vezaja, mora pa biti vmes stični vezaj)
- v kateri primerih pa je vezaj nestičen
- kako pa bi zapisala ko vežemo barve z odtenki npr. čokoladno rjav (v tem primeru sploh ni vezaja ampak samo presledek)
- pa še iz priprave sem mela v prilogi primer likovnega izdelka na katerem je pisalo "Stop fizičnemu nasilju !!!" in me je vprašala kaj je tu narobe - klicaj je vedno levostičen, tako da ne bi smela imeti presledka vmes)

In to je blo to - dokaj hitro, pa vseeno zelo naporno in stresno. Je pa uspešno za mano, tako da je bil ves trud poplačan :LOL:

Drugače pa je gospa prijetna, tudi pomaga tako da, če se boste učili in za tistih dobrih 15 minut ohranil mirno kri, bo vse OK.

Good luck vsem, ki vas list papirja o opravljenem strokovnem izpitu še čaka nekje na ministrstvu ;)
 
Prispevki
6
Naziv
učiteljica
Zavod
Področje
Osnovna šola, Šola za otroke s posebnimi potrebami
Pozdravljeni!

Pri ge. Pezdirc sem imela naslednja vprašanja:
- kaj je pedagoški govor, kako ga delimo?
- katero socialno zvrst jezika uporabljamo pri odnosnem govoru
- kako zapisujemo ločilo tri pike v smislu itd. (nestično)
- katere vrste ločil poznamo glede na stičnost? Povejte primer levostičnega ločila
- kako pravilno z ločilom zapisujemo uro in minute (s stično piko)
- kako pri matematiki zapišemo dvopičje v smislu deljeno (stično)

Malo se mi je zataknilo pri ločevanju leve in desne, vendar je gospa pomagala in je šlo. Je zelo prijazna tako da kar pogumno na izpit!
 
Prispevki
9
Naziv
mag. prof. geo. in mag. prof. ped.
Zavod
/
Področje
Osnovna šola
1. Funkcijske zvrsti- natančneje opiši strokovno podzvrst v 5ih stavkih (povedala sem na katere podzvrsti jo delimo: strokovni jezik, praktični strokovni jezik, znanstveni jezik in poljudnoznanstveni jezik. Vsako od teh sem v enem stavku opisala. Želela je tudi slišati, da gre to za knjižni jezik, ki ima specifično izrazje.)
2. Naštej 5 specifičnih izrazov (terminov) tvoje stroke (sem geografinja)
3. Zemljepisna lastna imena (kako pišemo naselbinska, kako nenaselbinska, povej primer nenaselbinskega večbesednega imena, kjer se tudi neprva beseda piše z veliko začetnico - sem rekla Južna Amerika in je bila zadovoljna.
 
Prispevki
9
Področje
Gimnazija
1. Funkcijske zvrsti, podrobneje strokovni jezik - skupne značilnosti: definicije, strokovna terminologija, zapletene stavčne strukture, navajanje virov.
2. Zloženke (besedne zveze, zložene iz več besed). Kako bi pisal državnozborski, vzgojno-izobraževalni (ker je namesto IN), 18-letni, osemnajstletni.
3. Temeljni priročniki, kakšen je osnovni namen SSKJ (razlagati pomen besed in besednih zvez), ali je večina besed več/enopomenskih (večpomenskih).
Gospa zgleda stroga, sem mislila, da me ne bo spustila, potem pa je šlo, tako da se je ne ustrašit :)
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu