Eurydice Slovenija Ocenjevanje delovne uspešnosti ter s tem povezana napredovanja

Trenutno berete:
Eurydice Slovenija Ocenjevanje delovne uspešnosti ter s tem povezana napredovanja

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Na spletni strani Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) je objavljeno obvestilo v zvezi z ocenjevanjem delovne uspešnosti ter s tem povezanim napredovanjem. 15. marec je bil namreč skrajni rok za delodajalce, da:

  • ocenijo delovno uspešnost javnih uslužbencev za 2014,
  • seznanijo javne uslužbence z oceno za 2014 (pisno ali ustno),
  • preverijo izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred.

Javni uslužbenec, ki se z oceno ne strinja, ali javni uslužbenec, ki ni bil ocenjen, lahko v osmih delovnih dneh od poteka roka za ocenitev (šteto od 16. 3. 2015 dalje) oziroma od seznanitve z oceno (upoštevajte datum, ko ste bili seznanjeni z oceno) zahteva preizkus ocene pred komisijo oziroma zahteva, da se ga oceni (prvi odstavek 17.a člena ZSPJS).

Javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, morajo do 30. marca 2015 prejeti pisno obvestilo o napredovanju in Aneks k pogodbi o zaposlitvi z novim plačnim razredom.

Javni uslužbenec napreduje v višji plačni razred s 1. aprilom 2015. Pravico do nove plače, v skladu s pridobljenim višjim plačnim razredom, pridobi s 1. 12. 2015 (7. Člen ZUPPJS15, Ur. l. RS, št. 95/2014).

Vir: SVIZ, 12. 3. 2015

Več informacij na izvorni strani...

- - -
Vir za forum: Eurydice Slovenija, www.eurydice.si
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Podobne teme

  • Članek
Na spletnem podportalu E-demokracija je v rubriki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport...
Odgovori
0
Ogledi
123

Zadnji prispevki

Na vrhu