Eurydice Slovenija O programu "Iz faksa takoj praksa" ter začasnem in občasnem delu študentov

Trenutno berete:
Eurydice Slovenija O programu "Iz faksa takoj praksa" ter začasnem in občasnem delu študentov

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Na spletišču ministrstva za delo je z dne 30. 1. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o programu "Iz faksa takoj praksa" ter novostih začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.

"Na ministrstvu se zavedamo, da so mladi med najbolj ogroženimi skupinami na trgu dela, saj na tega šele vstopajo, nimajo delovnih izkušenj. Zato veliko
pozornosti namenjamo ukrepom, ki izboljšujejo položaj in zaposlitvene možnosti mladih. S spremembo študentskega dela smo mladim, ki opravljajo to delo,
zagotovili socialne pravice in minimalno urno postavko. Program Iz faksa takoj praksa pa mladim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj in s tem izboljšuje
njihove zaposlitvene možnosti.

Podatki o zaposlitvah po posameznih letih kažejo, da se je v letu 2014 zaposlilo največ brezposelnih v zadnjih dvajsetih letih.

Program, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, povezuje izobraževanje in potrebe trga dela, s spodbujanjem pridobivanja prvih delovnih izkušenj z
izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto. Za program je namenjenih 5 milijonov evrov, od tega je 4.250.000,00 EUR sofinancirano iz evropskih sredstev
(85 %), 750.000,00 pa je slovenske udeležbe (15 %).

Namen programa je spodbujanje pridobivanja prvih delovnih izkušenj z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto. Vključeni bodo mladi do vključno 29 leta starosti s terciarno izobrazbo (od 1. bolonjske stopnje naprej), ki so iskalci prve zaposlitve:

 • cilj programa je zaposliti 820 mladih pri delodajalcih iz zasebnega sektorja
 • za 12 mesečno zaposlitev za polni delovni čas
 • delodajalci bodo za vključitev mlade osebe sofinancirani v višini 6.000,00 EUR

Ciljne skupine so mlade brezposelne osebe s terciarno izobrazbo, stare do vključno 29 let, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in so hkrati iskalci prve
zaposlitve, ki jih zaposlijo delodajalci iz zasebnega sektorja, izbrani na podlagi javnega povabila. Javno povabilo bo odprto do 30. 6. 2015 oz. do porabe razpoložljivih sredstev. Izbranim prijaviteljem bodo sofinancirani stroški vključitve mlade osebe v višini 6.000,00 EUR za 12 mesečno zaposlitev za polni
delovni čas oziroma sorazmerno manj glede na delavni čas za zaposlitev invalida.

S predlaganim programom :

 • bo zagotovljen prenos znanja iz zaposlenih na novo zaposlene mlade brez delovnih izkušenj
 • mladim bo zagotovljena prva zaposlitev.

Tisti, ki se bodo zaposlovali v poklicih, ki zahtevajo opravljanje strokovnega izpita, jim bo v okviru programa le to tudi omogočeno. Po zaključku vključenosti v
program, bodo mladi opremljeni s konkretnimi veščinami in delovnimi izkušnjami ter kvalifikacijami (strokovnim izpitom), da bodo odgovarjali potrebam
delodajalcev po ustrezno usposobljenih kadrih in bodo bolj konkurenčni na trgu dela.

Začasno in občasno delo dijakov in študentov

S 1. 2. 2015 se uveljavijo spremembe na področju študentskega dela, ki prinašajo socialno in ekonomsko varnost vseh, ki to delo opravljajo. Začasno in občasno
delo dijakov in študentov bo vključeno v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (pokojninska doba) in zdravstveno zavarovanje. Po vzoru minimalne plače je
določena tudi minimalna urna postavka v višini 4,5 evra bruto (3,8 evra neto).

Sprememba odpravlja ključne anomalije:

prekarnost študentskega dela; prejšnja ureditev ne daje nikakršne socialne varnosti dijakov in študentov, saj to delo ni bilo vključeno v nobeno izmed temeljnih socialnih zavarovanj

zaradi stroškovne ugodnosti se je generiral pojav segmentacije na trgu dela, kar je problematično predvsem z vidika zaposlovanja mladih. Delodajalci so zaradi nižjih stroškov dela klasične pogodbe o zaposlitvi pogosto nadomeščali z začasnim in občasnim delom dijakov in študentov

Študentsko delo bo:

 • mladim še vedno omogočalo pridobivanje delovnih izkušenj, stik s trgom dela in možnost dodatnega zaslužka,
 • delodajalcem selekcijo potencialnih prihodnjih kadrov in fleksibilno delovno silo za pokrivanje izrednih kadrovskih potreb
 • tudi v prihodnje ostaja ena od najcenejših oblik na trgu dela
 • osnovni mehanizmi ostajajo enaki, študentsko delo bo tudi v prihodnje potekalo preko študentskih servisov, na podlagi napotnice brez dodatnih administrativnih bremen

Ključni cilj, ki jih prinašajo sprejete spremembe:

 • študentom se zagotavljajo socialne pravice
 • izenačujejo se različne oblike dela, s tem pa se odpravlja anomalije na trgu dela
 • z vključitvijo v sistem pokojninskega zavarovanja se zasleduje tudi načeli medgeneracijske solidarnosti in socialne države
 • končno smo z vključitvijo študentskega dela v socialna zavarovanja tudi sistemsko uredili študentsko delo

Spremembe na področju študentskega dela smo uskladili s študenti. Predsednik vlade, ministrica dr. Anja Kopač Mrak in predsednik Študentske organizacije Žiga
Schmidt so 27. 11. 2014 podpisali tudi skupni dogovor."

Več informacij na izvorni strani...

- - -
Vir za forum: Eurydice Slovenija, www.eurydice.si
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Podobne teme

 • Članek
Državni izpitni center objavlja dostop do radijskih oddaj Prvega programa Radia Slovenija...
Odgovori
0
Ogledi
167
 • Članek
Vlada Republike Slovenije je na seji, ki je potekala 24. 3. 2022, sprejela poročilo o tem, kako...
Odgovori
0
Ogledi
158
 • Članek
Slovenija in Združene države Amerike so podpisale nov memorandum o soglasju o Fulbrightovem...
Odgovori
0
Ogledi
180
 • Članek
V petek, 18. marca 2022, bo v Celjskem mladinskem centru potekalo regijsko posvetovanje za...
Odgovori
0
Ogledi
101
 • Članek
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo je temeljni strateški dokument za področje kulture...
Odgovori
0
Ogledi
77
 • Članek
Položaj je »nenormalen«: pod vprašajem je kakovostno izvajanje pouka, kadrovske težave so...
Odgovori
0
Ogledi
294

Zadnji prispevki

Na vrhu