Eurydice Slovenija Nova priporočila o politikah na področju vodenja kariere

Trenutno berete:
Eurydice Slovenija Nova priporočila o politikah na področju vodenja kariere

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Publikacija z naslovom Politike na področju vodenja kariere s priporočili (marec 2015), ki so jo pripravili člani nacionalne Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo, je namenjena nosilcem politik in odločevalcem na področju vodenja kariere otrok, mladih in odraslih v Sloveniji. V praksi je področje vodenja kariere povezano s politikami izobraževanja, zaposlovanja, socialnega in gospodarskega razvoja ter s še nekaterimi drugimi.

V publikaciji je pregled politik vodenja kariere predstavljen na evropski in nacionalni ravni; trenutno stanje v Sloveniji je orisano po ciljnih skupinah (predšolski otroci, učenci in dijaki, študenti, izobraževanje odraslih, zaposleni odrasli, brezposelni odrasli in iskalci zaposlitve). Dve poglavji sta namenjeni priporočilom – splošnim za razvoj in vodenje politik in posebnim za posamezne ciljne skupine – za medresorski sistemski pristop k urejanju tega področja. V prilogah sta objavljena Model organiziranosti karierne orientacije v Sloveniji in Pregled obstoječih projektov na področju vseživljenjske karierne orientacije v obdobju od 2007 do 2013.

Publikacija predstavlja tudi vodilo za pripravo skupnih izhodišč in politik prek projektov na področju vodenja in razvijanja kariere v novem programskem obdobju (2014–2020) za črpanje sredstev Evropskega socialnega sklada.

Publikacija je objavljena na portalu Mojaizbira.si.

Vir: ACS, 17. 3. 2015

Ogled sporočila na izvorni strani...

- - -
Vir za forum: Eurydice Slovenija, www.eurydice.si
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Podobne teme

Zadnji prispevki

Na vrhu