Nadomeščanja

Trenutno berete:
Nadomeščanja

Prispevki
95
Področje
  1. Osnovna šola
Pozdravljeni, zanima me, če je kje določeno, koliko ur nadomeščanj lahko imaš tedensko oz. mesečno. Sama namreč zelo veliko nadomeščam, tako na razredni kot predmetni stopnji, nisem zaposlena za poln delovni čas, poleg tega pa poleti ne bom zaposlena, torej se mi ta nadomeščanja ne štejejo v dopust. Hvala.
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.372
Iz Zakona o delovnih razmerjih (predvsem točka 6 in 7):

(1) Razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega časa se določijo s pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.

(2) Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem pisno obvesti delavce na pri delodajalcu običajen način (npr. na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali z uporabo informacijske tehnologije) in sindikate pri delodajalcu.

(3) Če delavec v času trajanja delovnega razmerja zaradi potreb usklajevanja družinskega in poklicnega življenja predlaga drugačno razporeditev delovnega časa, mu mora delodajalec, upoštevaje potrebe delovnega procesa, pisno utemeljiti svojo odločitev. Pisna utemeljitev se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

(4) Delodajalec mora pisno obvestiti delavce o začasni prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo delovnega časa na pri delodajalcu običajen način.

(5) Pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne sme biti razporejen na manj kot štiri dni v tednu.

(6) Zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov je delovni čas lahko neenakomerno razporejen. Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden.

(7) Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev.

(8) Določbe 146. člena tega zakona o prepovedi dela preko polnega delovnega časa veljajo tudi v primeru neenakomerne razporeditve ali prerazporeditve delovnega časa.

(9) Če sindikat oziroma svet delavcev ali delavski zaupnik pri delodajalcu tako zahteva, ga mora delodajalec enkrat letno obvestiti o izrabi delovnega časa, upoštevaje letni razpored de lovnega časa, o opravljanju nadurnega dela oziroma o začasni prerazporeditvi delovnega časa.

Pedagoške obveze lahko imate na teden največ 27 ur.

Tukaj žal ne boste daleč prišli, saj vam bodo takoj omenili 40-urni delovnik. Jaz takšnim nadomeščanjem pravim zastonj delo. Šola mora zagotoviti nadomeščanje, če ne gre z notranjimi "rezervami", je potrebno najeti nekoga zunanjega in tega se bo seveda plačalo. Notranj imoramo do oddelati v svojem delovnem času kot dodatno delo. In tem zadevam ni konca...
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.372
Dodajam iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI):
Če v okviru z zakonom določene tedenske učne obveznosti ni mogoče organizirati pouka v skladu s predmetnikom, lahko ravnatelj učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu določi dodatno tedensko učno obveznost za toliko ur, kot je določeno za posamezni predmet v oddelku, vendar ne več kot za pet ur, oziroma določi zmanjšanje tedenske učne obveznosti, vendar ne več kot za tri ure.
 
Prispevki
95
Področje
  1. Osnovna šola
Hvala:) zunanjih se itak ne najema, ker ne gre za bolniške, ampak vsak dan kak učitelj manjka ... torej je odvisno od vodstva šole, koliko dela ti naložijo :)
 
Prispevki
63
Naziv
učiteljica razrednega pouka
Zavod
Področje
  1. Osnovna šola
prosim če mi nekdo pove, koliko dopusta nam pripada za strokovni izpit? in če nam pripada še kakšen dopust - volonterki pripravnik. hvala
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.372

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu