Letna, dnevna, urna priprava

Trenutno berete:
Letna, dnevna, urna priprava

rp5

005
Prispevki
45
Področje
  1. Osnovna šola
Pozdravljeni,

Malo sem zmedena. Je kje v zakonih, pravilnikih zapisano in določeno, ali mora imeti vsak učitelj letno pripravo za vse predmete, ali je potrebno imeti tudi tedenske, dnevne in urne priprave? In ali morajo biti v tiskani ali v e-obliki?

In še publikacija. Tega pravilnika očitno ni več. Ampak vseeno, kje izvedeti kaj več o njej...

Hvala in lep pozdrav
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
4.984
Naziv
profesor
Je kje v zakonih, pravilnikih zapisano in določeno, ali mora imeti vsak učitelj letno pripravo za vse predmete, ali je potrebno imeti tudi tedenske, dnevne in urne priprave?
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) piše:
Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, vajenci, dijaki oziroma študenti višjih šol (v nadaljnjem besedilu: učna obveznost), pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa.

Priprava na pouk obsega:
– sprotno vsebinsko in metodično pripravo,
– pripravo didaktičnih pripomočkov.

Drugo delo obsega:
– sodelovanje s starši,
– sodelovanje v strokovnih organih šole,
– opravljanje nalog razrednika,
– organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,
– zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela,
– mentorstvo učencem, vajencem, dijakom in študentom višje šole ter sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce,
– mentorstvo pripravnikom,
– urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov ipd.,
– organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci, vajenci oziroma dijaki,
– pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira šola in
– opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom.

Določbe tega zakona, ki urejajo delovno obveznost učiteljev in drugih strokovnih delavcev se uporabljajo tudi za učitelje in druge strokovne delavce šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

V Pravilniku o dokumentaciji v osnovni šoli si oglejte prilogo (na strani čisto spodaj v priponki) in točko 3.

In še publikacija. Tega pravilnika očitno ni več. Ampak vseeno, kje izvedeti kaj več o njej...
Preglejte Zakon o osnovni šoli (ZOsn) in sicer od člena 60.č naprej.
 
Prispevki
24
Naziv
prof. fizike in tehnike
Zavod
ŠC Kranj
Področje
  1. Poklicne in strokovne šole
Tudi mene je osebno zanimal odgovor na to vprašanje in sem ga pobrskal sam v PISRS. Ker je predhodni odgovor popolnoma nesmiselen vam podajam pravi odgovor.

V kolikor pogledamo Zakon o osnovni šoli, člen 86:

"Šolsko dokumentacijo, ki jo vodi oziroma izdaja osnovna šola, predpiše minister."

Če v zakonih piše "določi minister" to pomeni, da je zadeva določena s pravilnikom. V našem primeru šolsko dokumentacijo določa Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli, ki pa je sam po sebi zelo skop, vendar v njem najdemo člen 4, odstavek 1:

"Šola vodi oziroma izdaja naslednjo dokumentacijo:

1. knjige in splošne dokumente,
2. dokumentacijo o delu strokovnih organov,
3. dokumentacijo o delu strokovnih delavcev,
4. dokumentacijo o delu oddelkov/skupin (v nadaljnjem besedilu: oddelkov),
5. dokumentacijo o učencih,
6. javne listine in potrdila,
7. drugo dokumentacijo,
8. dokumentacijo o vzgojno-izobraževalnem delu v bolnišničnih oddelkih."


Učitelji morajo glede na točko 3. voditi dokumentacijo o svojem delu. Kakšno dokumentacijo morajo učitelji voditi je opisano v prilogi k pravilniku, poglavje 3:

"3. Dokumentacija o delu strokovnih delavcev

3.1. letna priprava strokovnega delavca - letna razporeditev ciljev, standardov ter vsebine vzgojno-
izobraževalnega in drugega strokovnega dela. Obrazec ni predpisan, hrani se do konca šolskega leta.

3.2. sprotna priprava na vzgojno-izobraževalno delo - metodična in vsebinska priprava na
vzgojno-izobraževalno delo. Obrazec ni predpisan, hrani se do konca šolskega leta."
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu