KOZLEVČAR - izpraševalka (zakonodaja, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
KOZLEVČAR - izpraševalka (zakonodaja, izpitna vprašanja)

Prispevki
3
Naziv
pomočnica vzgojiteljice
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
Živjo. Včeraj sem opravila strokovni izpit za vzgojiteljico. Gospa je zelo pozitivna, ne išče neznanja.

Vprašanja:
- Strokovni organi vrtca. Ali lahko sodeluiem tudi v Svetu zavoda? Kako?
- Vpis otroka v vrtec
- Katere dokumente uporabljam pri svojem delu?

Srečno! :)
 
Prispevki
11
Področje
 1. Osnovna šola
1. Razvijanje zavesti o državni pripadnosti (državni prazniki, zastava, himna, proslava) v šoli - šesti cilj ZOFVI;
2. Pod katero dokumentacijo sodijo učne priprave, kaj še spada pod dokumentacijo učiteljev (letna priprava), ali je določena oblika učne priprave (odgovor je ne);
3. Vzgojno izobraževalna obdobja iz ZOS in napredovanje iz razreda v razred po obdobjih iz Pravilnika o ocenjevanju (ponavljanje v soglasju s starši, kdo sprejme odločitev o ponavljanju - učiteljski zbor, kdaj lahko ponavlja - po tem, ko mu je šola omogočila vključitev v dopolnilni pouk , IP, SP).
 
Prispevki
4
Naziv
Profesor športne vzgoje
Zavod
osnovna šola Šturje
Področje
 1. Osnovna šola
1. Vzgoji ukrepi zelo podrobno
2. Naštej 3 zakone in 3 pravilnike o šolstvu in podrobno pojasni 1 zakon in 1 pravilnik
3. Strokovni organi v šolah
 
Prispevki
4
Naziv
Učiteljica razrednega pouka
Področje
 1. Osnovna šola
1. Strokovni organi (vrtec, OŠ, visoka šola). Opisat vsakega posebej. Boj podrobno učiteljski zbor.
2. Razširjen program OŠ, v katerem zakonu to piše. Opisat vsako posebej (dopolnilni, dodatni pouk itd.), kaj spada v obvezni program.
3. Organizacija jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, normativi, za koga sta organizirana.
4. Dnevi dejavnosti, kje so zapisani, kam spadajo, koliko v vsakem razredu, kateri so.
 
Prispevki
8
- zakoni, ki urejajo vzgojo in izobraževanje (katera področja ureja ZOFVI?)
- učni načrt (opisati; kdo ga izdela, potrdi), strokovni organi šole (našteti)
- obvezni in razširjeni program v oš
 
Prispevki
3
Področje
 1. Osnovna šola
 • svet staršev (pristojnosti)
 • svet zavoda (sestava in pristojnosti). Sem lahko kot učiteljica del Sveta?
 • obvezen in razširjen program (kaj spada v vsakega, kaj je jutranje varstvo, kaj OPB, komu namenjeno)
 • LDN
 • kako v šoli spodbujamo državljansko zavest (s proslavami, kulturnimi dnevi)
 • dokumentacija v šoli, natančneje dokumentacija strokovnih delavcev in katero dokumentacijo vodimo o otrocih (katere spadajo v posamezno skupino)
 • se lahko učenec/starš lahko pritoži na oceno? DA! kdaj? Na koncu šolskega leta, in sicer samo na končno. Povedala sem še postopek ugovora na oceno.
 
Prispevki
4
Naziv
Ucitelj angleščine na razredni stopnji
Zavod
OS Prestranek
Področje
 1. Osnovna šola
1. Vse o ravnatelju, kdo je, funkcije, pogoji, cel postopek izvolitve in čigavo mnenje potrebujemo.
2. Ali se lahko ravnatelju pritožimo za oceno? (ne, komisiji, ki so predlaga ravnatelj)
3. Kako ocenjujemo (strokovno in vsebinsko)? (javnost ocenjevanja - strokovno, vsebinsko - pogledamo učni načrt, sledimo standardom in ciljem)
4. Napredovanje po razredih (1.-9. r.) - podrobno.
 
Prispevki
6
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
 3. Gimnazija
Kaj bi naredili, če učenec ne bi hodil v šolo? (neopravičene ure)
Naloge ravnatelja
Kako boste ocenjevali
 
Prispevki
7
Prijazna gospa, ki zahteva natančno izražanje in strokovno terminologijo. Spodbuja in pomaga s podvprašanji.

Naštejte zakone in pravilnike, ki urejajo VIZ.
Cilji VIZ - podprašanje, ko sem omenila 6. cilj, ki ga večkrat vpraša, spodbujanje državne zavesti in nacionalne identitete: S čim šola to spodbuja že navzven, kaj mora biti pred šolo izobešeno? (Je že sama na pol odgovorila.;))
Kje je zapisano vzgojno delovanje šole, o čem lahko preberemo v teh treh dokumetih? (Hišni red, Pravila šolskega reda, Vzgojni načrt; kratko sem opisala alternativne vzgojne ukrepe in vzgojne opomine ter kako poteka izrek vzgojnega opomina in je bila zadovoljna).
Kaj zagotavljamo z varstvom osebnih podatkov? (S tem preprečimo nezakonito širjenje osebnih podatkov učencev in njihovih staršev.) Kaj pa če sem jaz firbčna mati in želim na govorilni uri izvedeti kaj o učencih? (učitelj lahko razkrije informacije le za vašega otroka).
Ali ste si prebrali kaj noveli o 2.a členu ZOFVI, kako zagotavljamo varno in spodbudno okolje v šoli? (Preprečevanje nasilja.) Kdaj pa lahko (nanašajoč se an prejšnje vprašanje o varovanju osebnih podatkov) prekršimo in razkrijemo osebne podatke učenca? (Če je ogroženo njegovo zdraje/življenje in kličemo zdravniško pomoč brez vednosti staršev.) In v katerem primeru še? (Se nisem spomnila in mi je namignila: "Če so starši vpleteni pri ogrožanju otroka?" In sem dodala če sumimo na nasilje v družini, kontaktiramo CSD.)

Ne zanašajte se izključno na vprašanja izpraševalcev, saj jih pogosto zamenjajo, kar izveste šele neposredno pred izpitom. Meni so zamenjali dve od treh izpraševalk.
Obilo uspeha vam želim!
 
Prispevki
6
Naziv
Biotehnolog
Zavod
BIC
Področje
 1. Gimnazija
Datum: 12. 12. 2018
Izpraševalec: Mateja Kozlevčar
Področje: gimnazija

1. Strokovni organi v šoli. Naloge programskega učiteljskega zbora in naloge oddelčnega učiteljskega zbora.
2. Pritožba na oceno.
3. Praktični pouk (predvsem, kje bi se ona kot mama lahko pozanimala koliko ga imamo predvidenega v programu - učni načrt)

Sicer izgleda precej stroga ampak je zelo prijazna in pomaga s podvprašanji tako, da te zelo lepo usmerja k pravilnemu odgovoru.
 
Prispevki
3
1. Povej vse kar veš o ravnatelju (kdo ga voli; kateri so pogoji, ki jih mora izpolnjevati; kaj vse opravlja)
2. Vzgojno ukrepanje (kdo, kdaj, zakaj)
3. Pravilnik o ocenjevanju (kako zagotoviš javnost ocenjevanja, kaj vse mora pripraviti strokovni aktiv in kaj učitelj)
 
Prispevki
5
Področje: OŠ
Gospa je zelooo prijazna, hkrati pa išče znanje in povezavo med vsemi temi zakoni in pravilniki. Daje podvprašanja in usmerja. Želi, da razumeš povezave in ne vrta v podrobnosti.
 1. kje bi se pozanimali, kje bi pogledali vse v zvezi z OŠ? (zakoni, pravilniki)
 2. LDN
 3. Razširjen program (opiši)
 4. Strokovni organi šole
 5. Svet staršev, naloge
 
Prispevki
7
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
 1. dokumentacija vrtca in kje je zapisano, kaj vse morajo vodit
 2. organi vrtca
 3. svet vrtca
4, kaj se mi je zdelo najbolj uporabno za moje delo
 
Prispevki
7
ZAKONODAJA (mag. Kozlevčar)

1. Katere zakone in pravilnike na temo vzgoje in izobraževanja poznaš? Kaj ureja ZOFVI? Kje točno bi našel npr. pogoje za imenovanje ravnatelja?
2. Strokovni organi šole (podrobneje strokovni aktiv). Na kak način oz. kje vse bi lahko deloval kot prof. šp. vzgoje?
3. Evidence, ki jih vodi gimnazija? Katero vodi prof. šp. vzgoje in kdaj prične z vodenjem te evidence?
 
Prispevki
3
Naziv
profesorica pedagogike in andragogike
Področje
 1. Visoka šola
M. Kozlevčar (za pomočnik vzgojitelja)

1. Organi vrtca (naštej, tudi strokovna organa), kaj je svet staršev (čemu se oblikuje, sestava), kaj je svet vrtca (sestava + da veš pod kakšnim pogojem si lahko vključen v ta organ - da si izvoljen v njega).
2. Varuh predšolskih otrok (kdo lahko opravlja dejavnost, pogoji za opravljanje dejavnosti, koliko otrok lahko varuje).
3. Kje so objavljena prosta mesta v vrtcih - ne spomnim se o kateri evidenci točno je spraševala ... Objavljeno je na spletni strani vrtca in vrtec mora mesečno (?) o številu poročati MIZŠ.
 
Prispevki
6
-vse o vpisu v vrtec, v katerem zakonu pose to?
-dokumentacija ki jo vzgojiteljice uporabljate pri svojem delu, v katerem zakonu je doloceno?
-ali je priprava zakonsko dolocena? Jo doloci minister? Ne
 
Prispevki
3
Kakšni so pogoji, da lahko ustanoviš vrtec (prostorski pogoji, kader, vpis v razvid)
Kakšno mora biti igrišče vrtca (igrala, ograja...)
Vrtčevske skupine in sočasnost vzgojiteljice in pomočnice.
 
Prispevki
12
Naziv
/
Zavod
/
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
Uh, meni je bila pa gospa sila neprijetna, niti enkrat se ni nasmejala ... Glede na to kar pisete, verjetno samo slab dan.
Vprasanja:
1. Avtonomija šole
2. LDN
3. Ponavljanje ocenjevanja (plus na splosno o Pravilniku preverjanja in ocenjevanja)
 
Prispevki
4
Prijazna gospa, hitro zadovoljna.

1. Kako so razdeljena vzgojnoizobraževalna obdobja v OŠ in v posebnem programu?
2. Šolski koledar
3. Vzgojno delovanje šole (Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda)
 
Prispevki
8
Področje: razredni pouk
-Vzgojno delovanje šole
- svet staršev
- izpeljava iz moje učne priprave, kako sem določila temo uro, ali je bila splošno zapisana; sem napeljala na učni načrt in predmetnik ter o tem, da je učitelj avtonomen pri svojem delu.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Zadnji prispevki

Na vrhu