KOGOJ - izpraševalec (ustava, izpitna vprašanja)

Prispevki
4
Zavod
OŠ Šalek
Odg: Izpraševalec: KOGOJ

1. Kako je Slovenija opredeljena v splošnih določbah? Kaj pomeni, da je pravna država?
2. Hierarhija pravnih aktov v Sloveniji.
3. Konvencija o otrokovih pravicah. Razloži pravico otrok do izobraževanja.

Zelo prijazen, pomaga, postavlja podvprašanja. :)
 
Prispevki
2
Odg: Izpraševalec: KOGOJ

1. Kako je opredeljena država Slovenija v splošnih določbah v Ustavi. Podrobno kaj pomeni, da je socialna država in kako se to odraža v šoli.
2. Konvencija o otrokovih pravicah in pravica do enakosti in nediskriminacije.
3. Institucije Evropske unije (naštej) in podrobno o Svetu Evropske unije in Evropskem svetu.

Gospod zelo simpatičen in pomaga, če se zmedeš;)
 
Prispevki
35
Področje
Osnovna šola
Odg: Izpraševalec: KOGOJ

1. Temeljne človekove pravice (našteti tipe), podrobneje našteti politične pravice, nato pa opisati volilno pravico (kaj sploh pomeni voliti nekoga,razložiti pojme splošna v.p., enaka v.p., skupna v.p., pasivna in aktivna volilna pravica),katere so posredne in neposredne volitve.
2. Lokalna samouprava (opiši in oblike). Kako je opredeljena občina in kako pokrajina v ustavi? Kako se ustanovi nova občina? (z referendumom)
3. Konvencija o otrokovih pravicah (kdaj in kje je bila sprejeta,komu je namenjena), opisati pravico do osebne identitete in kdaj jo otrok pridobi.

L.p.,Nina
 
Prispevki
3
Odg: Izpraševalec: KOGOJ

Izpraševalec: Kogoj

- Opredeljenost človekovih pravic po Ustavi (sklopi: Osebne, politične,...)
- Naštej nekaj osebnih pravic (več o svobodi gibanja). Katera je temeljna človekova pravica? (nedotakljivost človekovega življenja)
- Razlikuj Svet EU in Evropski svet
 
Prispevki
14
Odg: Izpraševalec: KOGOJ

danes bila na izpitu in gospod je res super, pomagal z podvprašanji če se ti zatakne!

1. groba delitev človekovih pravic,
2. katere so volilne pravice, opiši pravico združevanja in zbiranja,
3. primarni in sekundarni pravni akti v EU
 
Prispevki
5
Odg: Izpraševalec: KOGOJ

Zdravo, tudi jaz sem danes uspešno opravila izpit. Ni tak bav bav. Gospod Kogoj je res super. Tudi, če ne znate vse natančno našteti, pomaga s podvprašanji ali pove odgovor. Če vsaj nekaj poveš, bi moralo iti skozi.

1. groba delitev človekovih pravic, natančneje osebnoste in še natančneje pravice v kazenskem postopku. (tu nisem znala vseh našteti, sem malo povedala po svoje in mi je zelo pomagal),
2. Konvencija o otrokovih pravicah, in sicer pravica do izobraževanja (želel je slišati, da je OŠ izobraževanje obvezno in BREZPLAČNO).

Kar pogumno, ni tako hudo. Vem, da je še ena pred menoj imela ravno tako človekove pravice, vendar volilno pravico in pravico do zbiranja ter postopek za spreminjanje ustave.

Lp
 
Prispevki
4
Odg: Izpraševalec: KOGOJ

Vprašanja:
1. Človekove pravice in temeljne svoboščine po sklopih (osebnostne, politične, ekonomske in socialne). Ko sem jih naštela, me je vprašal, kaj pa kulturne pravice, in sem odgovorila, da spadajo v sklop socialnih pravic. Podrobneje so ga zanimale osebnostne pravice. Še podrobneje ga je zanimala pravica do neodtuljivosti človekovega življenja in ker se mi je na začetku malo zapletal jezik :), me je vprašal, kako je pa s to pravico v ZDA (imajo smrtno kazen, mi pa ne!). Hotel je tudi vedeti, zakaj je to absolutna pravica (nihče ti je ne sme vzeti!). Zanimala ga je še pravica do svobode gibanja - v kateri sklop pravic spada in kaj to je (naštela sem tudi omejitve).
2. Načelo ustavnosti in zakonitosti (Ko sem naštevala pravne akte - ustava, zakoni, predpisi, me je vprašal, kakšni pravni akti so to in sem rekla splošni in je hotel še vedeti, kakšni so to splošni akti - da se nanašajo na vse državljane RS. Potem pa ga je zanimalo, kakšni bi bili drugi akti - to so specialni akti, ki se nanašajo na posameznika, npr. odločba, ki smo jo dobili o datumu pristopa na strokovni izpit, je specialni akt, pravilnik o strokovnem izpitu pa je splošni akt).
3. Pravni viri EU - sem samo rekla primarna in sekundarna zakonodaja in je rekel dovolj :)

Drugače pa je uglajen gospod, ki daje res zelo splošna vprašanja in določeno stvar kar sam razloži :) Ko vidi, da znaš, ne vrta naprej.
 
Prispevki
5
Zavod
-
Odg: Izpraševalec: KOGOJ

Vprašanja:
- Katere sklope pravic poznam, natančneje osebnostne pravice, še natančneje o pravicah obtožencev v kazenskem postopku (domneva nedolžnosti, odvetnik ...),
- Otrokove pravice - kako države izvajajo pravice, natančneje o pravici do zasebnosti, kako se to kaže v šolah,
- lokalna samouprava, kako nastane občina.
Prijazen in prijeten izpraševalec, pomaga, če se kje zatakne in ti tudi sam kaj razloži.
 
Prispevki
6
Odg: Izpraševalec: KOGOJ

1. Sklopi človekovih pravic. Natančneje politične pravice.
2. Volilna pravica (tukaj sem vse naštela, potem me je pa vprašal, kaj pomeni, da so tajne. Razložim, da nihče, ne ve, koga voliš. Pa me gospod vpraša, kaj še in potem sam pove, da te nihče ne sme vprašati oz. nikomur ni treba odgovorit, koga boš volil.
3. Pravica do enakosti in nediskriminacije.

Se pa strinjam že s prej napisanimi komentarji, gospod je zelo prijazen in pomaga, tako da brez strahu.
 
Prispevki
10
Zavod
vrtec
Odg: Izpraševalec: KOGOJ

Igor Kogoj
Kako so človekove pravice razdeljene po sklopih?
Kakšne so pravice v kazenskem postopku?
Kdaj je lahko omejena svoboda gibanja?
Načelo ustavnosti in načelo zakonitosti.
Ali razlikujete individualni akt in splošni akt? Kateri individualni akt ste dobili glede strokovnega izpita? (To je tisti obrazec, ki sem ga dobila, da izpolnjujem pogoje za opravljanje izpita ter da bom kmalu dobila datum izpita)
 
Prispevki
6
1. Človekove pravice in temeljne svoboščine v ustavi RS. Kam spadajo pravice v kazenskem postopku? Naštejte jih. Kaj pomeni domneva nedolžnosti?
2. Hiearhija pravnih aktov v RS. Kateri so splošni in kateri posamični oz. specialni? Ste že dobili kakšen posamični akt - odločbo?
3. Vključitev Slovenije v EU. Kdo voli poslance v evropski parlament?

Zelo prijazen in simpatičen gospod ;-)
 
Prispevki
6
Prejšnji teden sem imela izpit, tako da je bilo prvo vprašanje vezano na tekoče dogajanje:
1. Ali ste kaj zasledili po televiziji, kaj se pomembnega dogaja (interpelacija)? Zoper koga? (prvi dve vprašanji sta bili mišljeni kot uvod v temo) Kaj je to? Kakšen je postopek?
2. Naštej institucije EU. Kakšno funkcijo ima Evropska komisija? Kaj je razlika med Evropskim svetom in Svetom EU?
3. Kako je Slovenija opredeljena v Ustavi? S čim se kaže socialnost v naši državi?

Lp. Urška
 
Prispevki
2
1. Kako je opredeljena Slovenija (demokratična, socialna in pravna država); kaj pomeni, da je socialna in kako se to kaže v mojem poklicu (v vrtcu)

2. Na katere OBLASTI se deli Slovenija (zakonodajna, izvršilna, sodna); podrobneje zakonodajna + DRŽAVNI ZBOR (pristojnosti, naloge, sestava...)

3. ORGANI EU
 
Prispevki
7
1. Kako so razdeljene temeljne človekove pravice in svoboščine v ustavi?
Kam spada pravica življenja? Opiši.

2. Naštej institucije EU?
Kako je sestavljen EK?
S katero državno institucijo ga lahko primerjamo?
Odg.: Vlado.

3. Kako se uresničuje lokalna samouprava?
Odgovor: Občine, mestne občine in pokrajine.

Imamo pri nas pokrajine. Odg.: NE!
 
Prispevki
8
Področje
Poklicne in strokovne šole
1) Naštej sklope človekovih pravic in temeljnih svoboščin (pazit na strokovno izrazje).
1.1) Naštej politične pravice in svoboščine.
1.2) Predstavi volilno pravico (natančno).
2) Naštej institucije Evropske unije.
2.1) Katere institucije Evropske unije so primerljive z državnimi organi v RS?

Pa srečno vsem, ki vas še čaka izpit.
 
Nazadnje uredil moderator:
Prispevki
2
Naziv
profesor razrednega pouka
Področje
Osnovna šola
Včeraj sem imela izpit. Vprašal me je, kako je opredeljena Slovenija v ustavi, hierarhijo pravnih aktov in razliko med evropskim svetom in svetom EU.

Srečno vsem! :)
 
Prispevki
8
Naziv
prof. RP
Področje
Osnovna šola
Kako je opredeljena RS v ustavi?
Kaj pomeni socialna država? Kako se to kaže v šoli?
Opiši vlado. Kdo izvoli predsednika, ministre? Kdo predlaga?
 
Prispevki
3
:) - 16. 4. 2014

prilagam moja vprašanja za ustavo.

1. Delitev oblasti.
2. Državni svet (kdo ga sestavlja, kakšne pristojnosti ima). razloži pojme zaupnica, nezaupnica vladi in interpelacija.
3. Kateri evropski organ je primerljiv z vlado (slovensko) ... (evropska komisija, ki je prav tako izvršilna veja)

veliko sreče, je bilo kar napeto.
 
Nazadnje urejeno:
Prispevki
9
1. Kako je Slovenija opredeljena v splošnih določbah? Kaj pomeni, da je socialna država(primeri v OŠ)?
2. Hierarhija pravnih aktov v Sloveniji. Kdo jih sprejema?
3. Državljanstvo EU (kdaj, kaj smo pridobili...)
 
Prispevki
7
Naziv
prof. razrednega pouka
Področje
Osnovna šola
1. V katere sklope delimo človekove pravice? Naštej osebnostne pravice.
2. Ali lahko spremenimo ustavo? (Ja.) Lahko ali težko? (Težko.) Zakaj ? 2/3 DZ morata biti za.
3. Konvencija o otrokovih pravicah - opiši pravico do izobraževanja.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Na vrhu