KMET - izpraševalka (zakonodaja, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
KMET - izpraševalka (zakonodaja, izpitna vprašanja)

Prispevki
1
Naziv
magistria razrednega pouka
Področje
  1. Osnovna šola
Učiteljica razrednega pouka.

1. Financiranje OŠ (država, občina, prispevki učencev, šolski sklad).
2. Šolski okoliš (kaj je, kje se določi - akt o ustanovitvi, od kod dobi šola podatke ...).
3. Napredovanje iz razreda v razred (razredna stopnja).

Gospa je prijazna, išče znanje. Pomembno ji je, da pokažeš povezovanje znanja. :)
 
Prispevki
5
ga. Kmet:
-financiranje VIZ
-napredovanje učencev v višji razred v 1., 2. in 3. triadi
-popravni izpit
 
Prispevki
6
PODROČJE: Razredni pouk
DATUM IZPITA: 4. 4. 2019

Spraševalka ga. KMET:

1. vprašanje: Svet staršev - kako je izvoljen in katere so njegove pristojnosti.
2. vprašanje: Kdaj poteka vpis v 1. razred? Katere otroke je šola dolžna vpisati? Kje pridobi podatke o teh otrocih? Ali je možna odložitev šolanja? Opišite postopek, kdo o tem odloča in ali se lahko zgodi tudi med šolskim letom (Da.).
3. vprašanje: Načela preverjanja in ocenjevanja.
 
Prispevki
3
Področje
  1. Osnovna šola
1. Svet zavoda šole, sestava (kdo izvoli predstavnike staršev in kdo predstavnike delavcev (predstavnike volijo delavci šole izmed vseh delavcev ne samo strokovne)), njegova pristojnost.
2. Načela preverjanja in ocenjevanja
3. Kdaj poteka vpis v 1. razred, koliko morajo biti stari otroci, odložitev šolanja v 1. razredu, na čigav predlog, kdo o tem odloči (ravnatelj na predlog strokovne skupine), ali je možna odložitev šolanja v času šolanja v 1. razredu (kdo da predlog in kdo o tem odloči).

Res prijazna gospa, išče znanje, če se zmotiš ti pomaga.
 
Prispevki
6
Mag. Marina Kmet - izpraševalka
Področje: OŠ - šport

1. Opisati SVET ŠOLE (sestava, pristojnosti). Navezava na LDN.
2. Akt o ustanovitvi + povezava na šolski okoliš.
3. Pravilnik o standardih in normativih, podrobneje za šport.

Zelo prijazna; pomaga in usmerja.
 
Prispevki
5
1. Svet staršev.
2. Pisno ocenjevanje (kolikokrat na teden, kdaj se ponavlja, kdaj se ocena vpiše v redovalnico...).
3. Osnovnošolski program - kako se deli? (Obvezni in razširjeni del - podrobno).

Prijazna izpraševalka, usmerja in pomaga :)
 
Prispevki
6
Financiranje OŠ, subvencije
Izrek vzgojnega opomina
Načela in cilji dela z učenci s posebnimi potrebami
 
Prispevki
3
Svet staršev - kako je izvoljen in katere so njegove pristojnosti.
Vzgojni načrt.
Delitev osnovnošolskega programa (obvezni in razširjeni).
Načela preverjanja in ocenjevanja.
 
Prispevki
3
1. Svet šole.
2. Načela javnega ocenjevanja.
3. Vpis v šolo. Odložitev šolanja. Postopek odložitve (predlog staršev/zdravstvene službe, komisija, ki jo sestavi ravnatelj)
 
Prispevki
10
Področje
  1. Osnovna šola
smer: razredni pouk
1. Postopek za vzgojni opomin.
2. Pisanje testov (koliko na teden).
3. Kaj je potrebno pred začetkom delovanja javne osnovne šole (Vpis v razvid. To pomeni izvajanje veljavnega javnega programa, oprema in prostor, strokovni delavci). Kdo vodi? (Ministrstvo).
 
Prispevki
4
Kmet (3. 3. 2020)
Razredni pouk

1. Vzgojni načrt (vsebina, kdo sodeluje, kdo sprejema, primeri vzgojnih dejavnosti dejavnosti, poročilo- kdo/kdaj/komu predstavi).
2. Strokovni organi na šoli. Podrobno opisati učiteljski zbor.
3. Ugovor na oceno (podrobno).
 
Prispevki
3
Razredni pouk
Vpis v 1. razred
Kdaj lahko vpis v OŠ odložimo
Organi OŠ (učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktiv)
Kakšne naloge ima učiteljski zbor?
Ali se lahko na oceno pritožimo? - Kdo, kako ... Ter opisati celoten postopek
 
Prispevki
6
1. Strokovni organi v OŠ (člani učiteljskega zbora in njegove pristojnosti).
2. Postopek za izrek vzgojnega opomina.
3. Ali lahko učenec v 1. in 2. razredu ponavlja brez soglasja staršev.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Zadnji prispevki

Na vrhu