Kdaj bo nov razpis?

Trenutno berete:
Kdaj bo nov razpis?

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Mislim, da dokler ne bo sestavljena vlada, ga ne bo. Vsaj tako je že enkrat bilo. Ker če ni sestavljena vlada, niso potrjeni ministri in če ni ministrov, ki dajo zeleno luč za pripravništvo in razporedijo sredstva, potem ni ničesar. Žal. Sedaj se načrtujejo sredstva za novo šolsko leto in verjetno bo razpis komaj pozimi. Saj je razpis vedno enkrat na leto oz. če ostanejo sredstva, dva krat. Ker pa vemo, da je naval na pripravništvo in da se mesta vedno zapolnijo v prvem roku to pomeni, da nikoli sredstva ne ostanejo od prvega razpisa za nov razpis. Tako je potrebno čakat kar nekaj časa. Pripravništvo bo ostalo, volontersko in plačano. Sprememba o tem pripravništvu pa je že letos bila izvedena 14.6. Le način izvajanja bo drugačen in kasneje tudi razvrščanje delavcev v šolstvu. Preberi si to, na tem forumu.
 

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Spoštovani,

V tem trenutku še ni znano kdaj bo objavljen naslednji razpispripravniških mest, bodisi volonterskih bodisi s sklenjenim delovnim razmerjem, saj je to odvisno od razpoložljivih sredstev v državnem proračunu. Predvideva se, da bo razpis volonterskih pripravniških mest objavljen v poletnih mesecih, ni pa gotovo. Svetujem vam, da redno spremljajte našo spletno stran, saj bo razpis objavljen tudi tam.
Lep pozdrav,
Katja Kovačič, univ. dipl. prav.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Služba za razvoj kadrov v šolstvu
Masarykova 16, 1000 Ljubljana

Uradno od ministrstva, datum 13.8.2014
 
Hehe, Jernej, skoraj isti mail sem dobil tudi jaz, 25. julija. V tvojem je dodano le še "ni pa gotovo", super, napredek na ministrstvu je "očiten". :)

Miscka, v zvezi z mladimi osnutek koalicijske pogodbe med drugim predvideva uvedbo vavčerskega sistema za opravljanje prakse in pripravništev - o tem sprašujem.

Iz članka Mladine:
Vse stranke so v predvolilni kampanji podarjale zavzemanje za mlade. SMC na tem področju predlaga vzpostavitev kariernega inkubatorja, ki bi mladim pomagal do lažje vključitve na trg dela.
Mladim družinam bi zagotovili cenejše vrtčevsko varstvo, podprli bi vzpostavitev stanovanjskih zadrug, kjer bi se naselile. Namesto »nesprejemljivih neplačanih obveznih praks in pripravništev«, ki jih v obliki volonterskih pripravništev najdemo tudi na Dursu in ministrstvih, bi uvedli vavčerski sistem po načelu »če država zahteva delovne izkušnje in opravljanje dela s strani mladega človeka, naj ga za to tudi primerno plača«.

Lp
 
Veliko je bilo o tem napisanega, veliko mladih se je razburjalo, a ni se doseglo nič. Tudi sedaj ni potrebno da imaš strokovni izpit. Ni zakonsko določeno, da je obvezen, kar pomeni, da se ima vsak pravico zaposliti brez njega. A je težava v tem, da se vsi sklicujejo nanj, da je pogoj....Tako pač je v naši prelepi državici Sloveniji!
 
Tudi sedaj ni potrebno da imaš strokovni izpit. Ni zakonsko določeno, da je obvezen, kar pomeni, da se ima vsak pravico zaposliti brez njega.

V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) piše (glejte tretji odstavek):
XIV. ZAPOSLENI V VRTCU IN ŠOLI

92. člen
(zaposleni)

Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javnem vrtcu oziroma šoli opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, predavatelji višjih šol, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca oziroma šole (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno s tem zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu s tem zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mojstrom, ki izobražujejo vajence, ni potrebno opravljati strokovnega izpita v skladu s tem zakonom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.

Izobrazbo za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.

Ustrezne delovne izkušnje ter kriterije za vidne dosežke na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole določi Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.

V vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih območjih, ki se ustanovijo za dvojezično vzgojo in izobraževanje in za vzgojo in izobraževanje v jeziku narodne skupnosti, morajo imeti strokovni delavci izobrazbo, določeno s tem zakonom in drugimi predpisi, opravljen strokovni izpit ter izpolnjevati druge pogoje v skladu s posebnimi predpisi.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik, v vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih območjih, ki se ustanovijo za dvojezično vzgojo in izobraževanje, pa tudi jezik narodne skupnosti.
Strokovni izpit je torej po zakonu eden od pogojev za zaposlitev (za strokovne delavce) v vzgoji in izobraževanju.
 
Današnji odgovor ministrstva:


Spoštovani,
žal še vedno nimamo nobenih informacij o objavi novega razpisa pripravniških mest. Spremljajte našo spletno stran, saj bo razpis objavljen tudi tam.
 
Zakaj pa potem dobiš odgovor na ministrstvu, da se lahko zaposliš kjer koli v vzgoji in izobraževanju za kakšno nadomeščanje in potem pristopiš k strokovnemu, ko imaš dovolj mesecev izkušenj?
 
Zakaj pa potem dobiš odgovor na ministrstvu, da se lahko zaposliš kjer koli v vzgoji in izobraževanju za kakšno nadomeščanje in potem pristopiš k strokovnemu, ko imaš dovolj mesecev izkušenj?
Zaposlijo vas lahko tudi brez pogojev, če na razpis ni bilo prijavljenih ustreznih kandidatov (torej tudi s strokovnim izpitom).
 
Obvestilo:

Zaradi sprejetja Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2014 (Uradni list RS, št. 53/14), ki v 1. členu določa, da lahko neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije v letu 2014 prevzemajo obveznosti do vključno srede, 16. julija 2014, razen prevzemanj obveznosti, ki jih v izjemnih primerih posebej predhodno odobri Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj proračuna in ciljni primanjkljaj proračuna države za leto 2014, so vse aktivnosti v zvezi z objavo novega razpisa pripravniških mest v šolah in vrtcih, do pridobitve soglasja Ministrstva za finance, ustavljene.
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Podobne teme

  • Članek
Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se je odvila javna razprava o predmetniku osnovne...
Odgovori
0
Ogledi
303
Živijo, odhajam iz šole. S 1. septembrom začnem delati drugje. Zanima me, kdaj naj to povem...
Odgovori
1
Ogledi
1.842
  • Članek
Vlada je objavila šolski koledar za šolsko leto 2023/2024. Pouk se bo začel v petek, 1...
Odgovori
0
Ogledi
281
  • Članek
Inspiring ERA! je nov mednarodni projekt v okviru programa Obzorje Evropa, ki bo podpiral in...
Odgovori
0
Ogledi
194
  • Članek
V petek, 1. decembra 2023, so na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (UP PEF) potekali...
Odgovori
0
Ogledi
223
  • Članek
V Južni Koreji so sprejeli zakon za boljšo zaščito učiteljev pred zlonamernimi pritožbami...
Odgovori
0
Ogledi
593
  • Vprašanje
Po novem pravilniku napredovanja me zanima, ali se mi šteje delovna doba, ko sem v šoli...
Odgovori
0
Ogledi
1.121

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Pregled po e-pošti: Naročite se!

Zadnji prispevki

Nazaj
Na vrhu