JUS - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
JUS - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Prispevki
6
Izpraševalka Jus:

- vloge slovenščine in natančneje opredeliti slovenščino kot uradni jezik (želela je slišati tudi, da je eden od uradnih jezikov EU);
- uradni jeziki na narodno mešanih območjih;
- jezikovni priročniki in kje iščem izvor besed (etimološki slovar);
- dala mi je geselski članek in sem morala prepoznati slovar, iz katerega je bil vzet (SSKJ);
- geselski članek, naglasna znamenja, strešica, ostrivec, krativec;
- frazeološko gnezdo in kaj so frazemi.
 
Prispevki
7
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
 1. grem si umit ali umiti roke? pravilo
 2. dovršni, nedovršni glagoli
 3. fonemi (vse), naglaševanje, podrobneje polglasnik, kje izgovarjamo polglasnik in ga ne pišemo? zakaj je ministrstvo in ne ministerstvo, kako na štajerskem naglašujemo pes, dedek (sklanjat)
 
Prispevki
3
Poznamo jakostno in tonemsko naglasevanje, katero je knjizno?
Nastej naglasna znamenja, ob primeru pokazi, kako se uporabljajo, kje se kratek samoglasnik z ostrivcem podaljsa, kruh kruha, postane dolg, katere samoglasnike zapisujemo z ostrivcem, katere s krativcem in katere s stresico.
Premi in odvisni govor, dobil listek, na njrm so bile povedi s spremnimi stavki in dobesednim navedkom, moral sem oznaciti locila v teh povedih.
Zgradba uradnega besedila, kaj vse mora vsebovati, okoliscine, namen, kaksna je zunanja zgradba.
Gospa je zelo prijetna, isce znanje, pomaga, ce vidi, da se ti zalomi oz. se zmedes, te usmeri na pravo pot oz. poda prava podvprasanja.
 
Prispevki
3
1. Sklanjati otroci v množini, Žiga, Miha. Zakaj pri besedi glasba izgovarjamo Z, pišemo pa S?
2. Glasovi slovenskega jezika (delitev, opis samoglasnikov, opis soglasnikov, zakaj je 8 glasov in 5 znakov za zapis samoglasnikov, katere soglasnike zapisujemo z istimi znaki - e,o).
3. Iz učne priprave: katere vrste besed so Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana in kako jih pišemo. Kdaj lahko obe sestavini pri Pediatrični kliniki pišemo tudi z malo začetnico.

Gospa išče znanje oz. pomaga, če se zatakne.
Srečno!
 
Prispevki
4
Vprašanja
Števila v slovenskem jeziku, v dvojini življenje, leta, obdobje.
Dvosmerna komunikacija in kaj je potrebno paziti pri tem
Končna in nekončna ločila.
Prijazna gospa.
Srečno!
 
Prispevki
3
Izpraševalka Jus
1. vejica (imela sem narobe napisano v pripravah za nastope)
2. interesne govorice
3. Razlika med glagoloma morati in moči
 
Prispevki
3
Izpraševalka Jus 29.1.
1. Stična in nestična ločila, nestični vezaj.
2. Vloga slovenskega jezika
3. Načela komunikacije
4. Slovenščina kot drugi jezik

Zelo prijazna gospa!
 
Prispevki
6
- napake iz priprave (odstavcni pomisljaj pri nastevanju, ne vezaj)
- vezaj in pomisljaj/ opis in vidna razlika med njima
- kratica NUK (3. moska sklanjatev, lahko se sklanja tudi v 1. moski)
- knjizni jezik (knjizni pogovorni jezik, knjizni zborni jezik, razlika med njima)
- nedolocnik in namenilnik
- jezikovni prirocniki (nasteti)
 
Prispevki
2
Izpit za vzgojiteljico.
- ločila; bolj podrobno pomišljaj, vezaj in tri pike (napake v pripravi)
- lastna imena; podrobno zemljepisna imena
- neknjižne zvrsti jezika; podrobno interesne govorice
 
Prispevki
2
Zelo mila gospa, prijetna.
1. kaj je knjizni jezik, kje se uporablja
2. sklanjati otrok v mnozini, kje stoji naglasno znamenje in katero (narobe sem naglasala v pogovoru z drugima dvema izprasevalcema). Nasteti naglasna znanja.
3. Kaj je narobe v stavku: mora delat (zopet napacen stavek pri pogovoru). Opisat nedolocnik in namenilnik, primer za fazne in modalne glagole.

Hitro koncali, pomaga ce je potrebno, ne obesi se na vsako besedo, ampak isce znanje.
 
Prispevki
8
Naziv
dipl. nemcistka in dipl. rusistka
Področje
 1. Osnovna šola
Program OŠ, predmetna učiteljica:

- razlika pomišljaj in vezaj (napaka v pripravi);
- jezikovni priročniki;
- nedoločnik in namenilnik.

Zelo prijazna gospa. Če kaj uide iz glave pomaga :)
 
Prispevki
3
Vprašanja:
- Uporaba vezaja in pomišljaja. Kdaj pišemo stično/nestično.
- Lastna imena. Zemljepisna lastna imena, podkrepljeno s primeri.
- Vrste povedi (priredna in podredna poved). Primer priredne povedi in pretvorba v podredno.
 
Prispevki
2
Svetovalna delavka v OŠ, 23. 9. 2020
 • Kaj je to kultiviran govor in kako sama skrbim za kultiviranost svojega govora?
 • Vabilo (kot uradni dokument - sestavine: pošiljatelj, kraj in datum, naslovnik, naslov vabila, nagovor, jedrni del, pozdrav, podpis - če pišeš v imenu organizacije mora biti zraven podpisa navedena še funkcija v organizaciji)
 • Katera so načela dvosmernega sporazumevanja (in na kaj moramo biti še posebej pozorni pri sporazumevanju z otroki)?
Pri prvem vprašanju nisem ugotovila, katero je moje problematično mašilo (ker ga seveda uporabljam "podzavestno"), in hotela je tudi slišati, s katerimi priročniki si lahko pomagam doseči bolj kultiviran govor + kje najdem te priročnike v spletni obliki (portal FRAN). Postavila je še podvprašanje, kateri priročnik najbolj natančno razloži pomen določene besede (odgovorila sem, da ima tudi Slovenski pravopis slovarski del, a je pri pomenu besed natančnejši SSKJ, ki ima veliko več ponazarjalnega gradiva - s tem je bila zadovoljna). Vprašanje glede vabila me je presenetilo, ker nisem tega zasledila v katalogu. Sem znala iz nekega splošnega znanja, ampak sem potrebovala par sekund, da sem se zbrala. Tretje vprašanje - nisem znala strukturirano, kot je v katalogu/gradivu, sem odgovarjala bolj po zdravorazumski logiki in je bilo ok.

Izpraševalka je sicer prijazna, usmerja s podvprašanji. Vprašanja so me kar zmedla, ker sem bolj pričakovala vprašanja iz pravopisa in pravorečja. Ob koncu odgovarjanja nisem imela dobrega občutka, ampak sem izpit opravila, tako da verjetno spet ni bilo tako slabo, kot se je meni zdelo. :)
 
Prispevki
8
Specialna in rehabilitacijska pedagoginja, 23. 9. 2020
1. Končna ločila. V pripravi je našla poved brez končnega ločila in me vprašala, če bi tukaj moralo biti končno ločilo in zakaj (ker je osebna glagolska oblika v povedi, morala sem tudi povedati, katera je - poiskati glagol).
2. Nebesedne prvine jezika. Kako jih pokažejo otroci (dvigovanje rok, z mimiko izražajo razumevanje/nerazumevanje).
3. Raba predlogov s/z, k/h.
 
Prispevki
5
23.9.2020 - učiteljica nemščine, vprašanja:
1. Napaka v pripravi (dvopičje, tri pike), stična/nestična ločila, kaj pomeni, da je ločilo stično
2. Poved (enostavčna, večstavčna), kaj je podredje, priredje (primeri).
3. Nedoločnik, namenilnik, primeri, kdaj se rabi nedoločnik. Naklonski glagoli (ali ima nemščina naklonske glagole).
 
Prispevki
8
1. Vezaj in pomišljaj (stičnost, skladna/neskladna raba ...), raba vezaja pri stolpičnem naštevanju
2. Stvarna lastna imena
3. Naglasna znamenja
 
Prispevki
4
2.6.2021

Zelo prijetna gospa. Zahteva osnovno znanje.

1. Kdaj uporabljamo predloge s/z in k/h - pravilo.
2. Katera narečja poznamo? Koliko? Naštej jih (če se ne spomniš vseh, te dopolni). Opiši svojega.
3. Katere priročnike poznaš? Primerjaj SSKJ in pravopis. V kateri slovar bi pogledala, če bi te zanimal izvor besed.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu