JURMAN - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
JURMAN - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Prispevki
2
1. Socialne zvrsti (naštej kaj spada pod te zvrsti, kam sodi govor ki ga trenutno uporabljamo na zagovoru, kam sodi materni jezik, katero zvrst uporabljamo v vrtcu, ali lahko uporabljamo narečje ...)
2. Velika začetnica (podrobno lastna imena)
3. Spoznavni in odnosni govor

Gospa je bila zelo prijetna. Zastavi tudi podvprašanja. Veliko sreče in znanja vsem!
 
Prispevki
3
Moja izpitna vprašanja. :)

1.) Uradni, tuj, materni, učni jezik - manjšine (it., madž.)
2.) Vezaj (stično, ne stično)
3.) Vidne in slušne prvine govora

Zelo prijazna in topla gospa. Postavlja podvprašanja. Uspešno pripravo želim. :)
 
Prispevki
6
Predšolska vzgoja - vzgojiteljica

materni jezik (kam spada, vse o njem), drugi jezik, tuj jezik
državni, uradni, učni jezik (kako je urejeno izobraževanje na dvojezičnik območjih)
prevzete besede (opis, primeri in ustrezno uvrstiti besedo facebook)
 
Prispevki
3
1. Socialne zvrsti jezika in opisat knjižni zborni in knjižni pogovorni jezik ter kdaj, kje ju lahko uporabljamo, ali lahko v vrtcu uporabljamo žargon, zakaj ne
2. Vse o pedagoškem govoru
3. Sklanjanje besede otroci(v množini)
 
Prispevki
3
Učiteljica RP

  • Kakšno je razmerje med glasovi in črkami pri slovenščini? (Zakaj, katera so naglasna znamenja, kako delimo glasove, kje pri pouku bi uporabila glasoslovje?)
  • Kakšen govor uporablja učitelj pri svojem delu? Kako ga delimo, ali lahko pri svojem delu uporablja učitelj narečje? Kaj pa pri vzgojnem postopku?
  • Katere so sklanjatve? Sklanjaj Jaka Kovač in Ines Kofca
 
Prispevki
3
Lastna imena (Zemljepisna lastna imena)
Edninski/množinski samostalniki
Sklanjanje besede otroci.
Kakšen govor uporablja učitelj pri svojem delu? Kako ga delimo?
 
Prispevki
3
1. prevzete besede
2. Našteti socialne zvrsti. Kateri jezik uporabljamo sedaj? (knjižni pogovorni jezik!) Podrobneje razložiti sleng, žargon, argo.
3. Vprašanja po pripravi: Katera ločila pišemo pri alinejnem naštevanju. Kako zapišemo verbalno-tekstualno metodo? (z vezajem)
 
Prispevki
6
1. Slovenščina kot učno načelo
2. Pedagoški govor (katero zvrst uporabljamo pri spoznavem, katero pri odnosnem govoru)
3. Sporazumevalna načela
4. Predlogi k/h in s/z
5. Velika začetnica v lastnih imenih (čisto na kratko, podala sem samo primer Rdeče kapice)
6. Predlog na - s/z in v - iz (nenamerna napaka v pripravi)
7. Katere priročnike uporabljam (samo našteti)
 
Prispevki
7
Za vzgojiteljico:
1. Enakozvočnice/enakopisnice (definicija, primer, kako jih govorimo v vrtcu: razločno, počasi, preverimo, če so razumeli)
2. Naglas/poudarek (definicija, primer)
3. Naglasna znamenja (katera so in za katere glasove)
4. Primera iz priprave:
- Kako se sklanja Maček Muri (zakaj je z Murijem? podaljšana osnova z j)
- Kako se napiše gregorjevo in zakaj
 
Prispevki
3
1. Glasoslovje.
2. Razlika med naglasom in poudarkom.
3. Naglasna znamenja.
4. Sklanjanje Enota (ime enote). Sklanja se samo prvi del (enota) in ne ime enote.
Pomaga s podvprašanji, je izredno prijazna in išče neko osnovno znanje.

- izpit za pomočnico vzgojiteljice
 
Prispevki
4
POMOČNICA VZGOJITELJICE:

1. Sklanjaj besedo "Otroci".
2. Pedagoški govor (spoznavni/odnosni).
3. Materni/tuj/drugi jezik. Razlika med državnim in uradnim jezikom.
4. S kakšno začetnico pišemo besedo "polžek". Lastna osebna imena (osebna lastna imena, stvarna lastna imena in zemljepisna lastna imena).

Izredno prijazna gospa, če podaš napačen odgovor, te lepo vodi do pravilnega. :)
 
Prispevki
3
Vprašanja na dan: 25. 1. 2021

Prof. špo. vzg.

SLJ:
  • SOCIALNE zvrsti jezika
  • Zemljepisna lastna imena (primer Kranjska Gora – Uršlja gora, zakaj je gora enkrat z veliko, drugič z malo, če ni lastno ime?)
  • Kako pišemo Štajerec (velika začetnica) in kje (v kateri slovar) pogledamo? Pravopis
 
Prispevki
21
Jurman
1 Socialne zvrsti in pedagoški govor (pazite: v zapiskih piše, da je spoznavni = knj zborni, kar ni res!! Samo pri branju ali kakih defunicijah, sicer je knj pogovorni).
2 Ker sem študiral zgodovino in primerjalno knj.: mejniki slov. knj. jezika, reformacija, protireformacija, razsvetljenstvo.
3 Kam sodi govor Krškega in okolice po narečnih skupinah (ker sem iz KK).
4 Ali sem Štajerc al Krajnc po poreklu in kako se to napiše (sicer je to vprašala ker je dejansko vedela da se za šanki Krčani delimo na ti skupini in je to naš notranji konflikt od ne vem kdaj)
5 Ena slovnična napaka v pripravi.
Zelo hitro zadovoljna, išče normalno osnovno znanje. Skrajno pozitivna oseba, zadeli ste loto, če jo imate v komisiji.
 
Prispevki
4
1. Slovenski jezik kot jezik govorca ali kot jezik države (materni, drugi, tuji; državni, uradni, učni)
2. Učni jezik (narodnostno mešana območja)
3. Pedagoški govor
 
Prispevki
6
Moja naziv: mag. prof. predšolske vzgoje

Izpraševalka za slovenščino :
Aleksandra Jurman

1. Socialne zvrti jezika? V katerem od zvrsti jezikov se pogovarjamo na strokovnem izpitu? V katerem od zvrsti jezikov se pogovarjamo v vrtcu?
2. Katere priročnike uporabljamo ob svojem delu vzgojitelji? Opiši jih. Kateri je priročnik oz. slovar je za otroke (Franček).
3. Velika začetnica v lastnih imenih?
4. V pripravi pokaži katera so lastna osebna imena?

Prijazna in nasmejana gospa. Uspešno pripravo na strokovni izpit vam želim 😊
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Zadnji prispevki

Na vrhu