Razpis Javni razpis pripravniških mest (avg 2014) [volontersko pripravništvo]

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Prispevki
18
Področje
Osnovna šola
Kapo dol takšnim ravnateljem/ravnateljicam. :) No, da povem še svojo izkušnjo. Nakazila za malico ne dobim, če želim jesti v šoli, pa moram na mesečni ravni plačat 25€. To je sicer res cca. 1€ na dan, ampak meni se to ne zdi prav. Potemtakem grem res lahko samo sama sebi v minus. :( Morda se 25€ res ne sliši veliko, ampak nekdo, ki je brez svojih prihodkov, pazi na vsak €.
Kako ne dobiš? Oni pa dobijo za tebe denar? In kam ta potem gre?
 
Prispevki
42
Zavod
/
Saj ni res, pa je ... Aneja - ti to resno? A nimajo že splošno dovolj koristi od tebe? Ne, ne, zdaj pa sem tudi jaz že prepričana, da temu ne more biti tako.
 
Prispevki
267
Področje
Osnovna šola
Pomoč lahko nudi gospa Lilijana Pahor, ki sicer dela na Brozi dela v Mestni knjižnici Ljubljana. Njena telefonska številka je 01 600 13 18. Se zelo bori za pravice delavcev, verjamem, da se volontersko pripravništvo lahko šteje v to. Moram reči, da se jo delodajalci zelo bojijo. Ne vem sicer kako je z ravnatelji, samo tole kar pišete je...sem brez besed.
 
Prispevki
16
Področje
Osnovna šola
Saj ni res, pa je ... Aneja - ti to resno? A nimajo že splošno dovolj koristi od tebe? Ne, ne, zdaj pa sem tudi jaz že prepričana, da temu ne more biti tako.
ina84, sama lahko vidiš, da imamo vsi drugačne izkušnje, ker vsaka šola očitno kreira svoja pravila ... verjemi, da ne bi napisala kar nekaj brez razloga ... sicer pa moj prvi vtis ni ravno omembe vreden
 
Prispevki
16
Področje
Osnovna šola
Pomoč lahko nudi gospa Lilijana Pahor, ki sicer dela na Brozi dela v Mestni knjižnici Ljubljana. Njena telefonska številka je 01 600 13 18. Se zelo bori za pravice delavcev, verjamem, da se volontersko pripravništvo lahko šteje v to. Moram reči, da se jo delodajalci zelo bojijo. Ne vem sicer kako je z ravnatelji, samo tole kar pišete je...sem brez besed.
Hvala za ta podatek! :)
 
Prispevki
267
Področje
Osnovna šola
Povprašaj. Mogoče lahko pomaga. Tudi ministrstvo bi moralo biti pristojno. Sem spoznala veliko ravnateljev in moram reči, da občasno res ne vem, kaj bi si mislila...se mi šolstvo že kar nekako upira...
 
Prispevki
42
Zavod
/
Jaz bom prvo o tem povprašala ga. Katjo Kovačič na ministrstvo - meni osebno se ne zdi fer, da vsaka šola dela po svoje, nekateri pripravniki dobijo vse, drugi nič - ne vem, meni se to zdi grozno, še posebaj Anejin primer - nimam besed. Čeprav verjamem, da se nihče že zdaj na začetku ne bi rad prepiral in pogajal na šoli glede tega. Hmmm ... po moje bi bila potrebna posebna "okrožnica" na vse šoli, kako je glede tega :cautious:
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
4.968
Naziv
profesor
Ne morem verjeti, kakšne izkušnje imate nekateri.

Čeprav smo že davno zašli iz teme(!), naj nekaj zadev dopišem.

Naprej kar se tiče ravnatelja. V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) so pristojnosti ravnatelja jasno določene, zato ne preveč teže polagati na mnenja gospa v tajništvih ali računovodstvih (kot sem pisal že v drugem prispevku).

Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

- organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,
- pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
- je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole in odraslih,
- vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
- oblikuje predlog nadstandardnih programov,
- spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
- organizira mentorstvo za pripravnike,
- prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
- predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
- odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
- spremlja delo svetovalne službe,
- skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
- obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, vajencev in dijakov,
- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov višje šole,
- odloča o vzgojnih ukrepih,
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
- zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
- skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in
- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji šole oziroma vrtca,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Če se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijska enota, opravlja ravnatelj funkcijo pedagoškega vodje organizacijske enote. Če je javni vrtec oziroma šola ustanovljena kot organizacijska enota druge pravne osebe javnega prava oziroma v primerih iz tretjega odstavka 42. člena, se z ustanovitvenim aktom določi, katere naloge bo poleg funkcije pedagoškega vodje še opravljal ravnatelj.

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca oziroma šole.

Zadnja alineja prvega odstavka pravi: "- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi."

Ravnatelj je torej odgovoren za spoštovanje zakonodaje. Zakonodaja je tukaj jasna, ministrstvo jih na to po mojem mnenju ne rabi opozarjati, saj so k temu zavezani in sami odgovorni, sicer obstajajo ustrezni postopki ob kršitvah.

Res pa je in očitno, glede na prispevke nekaterih uporabnikov, da si marsikateri ravnatelj zadeve razlaga po svoje, vede ali nevede.


Regres za prehrano

Glede regresa za prehrano je odprta tema že tukaj: http://forum.mladiucitelj.si/teme/regres-za-prehrano-med-delom.1289/

Ministrstvo in SVIZ imata tukaj različni mnenji (glede 4-urne prisotnosti), na šolah so nekateri ravnatelji razdvojeni kaj in kako, zato marsikateri dela po svoje. Ampak da vam izplačilo regresa ne pripada, ker vam nudijo možnost prehrane na šoli, pa je po mojem mnenju skrajno perverzno.

Denar za potne stroške in regres za prehrano dobi šola nakazano s strani občine. Šola pošlje zahtevek in (na kratko) je to to.

Če vam šola nudi malico v šolski kuhinji, vi pa to odklonite, bi po mojem mnenju morali dobiti izplačilo oz. razliko (kot je nekdo omenil), če se vseeno prehranjujete na zavodu. Namreč, prepričan sem, da šola za vsakega zaposlenega pošlje zahtevek za izplačilo regresa za prehrano, če pa le-ta pride na pravi naslov, pa nočem komentirati.
 
Prispevki
42
Zavod
/
Odgovor s strani ministrstva:

"Spoštovani,

pripravniku v skladu z ZDR pripada povračilo stroškov prevoza in prehrane, in sicer v skladu z zakonodajo, ki velja za javne uslužbence v VIZ (Aneks h KPVIZ, UL 40/2012).

Torej za vsak dan, ko je delavec prisoten več kot 4 ure, mu pripada regres za prehrano (trenutno znaša 3,64 EUR na dan). V primeru zagotovljene brezplačne prehrane med delom ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Koriščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa za prehrano se izključujeta.

Stroške prevoza in prehrane založi šola, ki pa jih nato dobi povrnjene s strani države.
Lep pozdrav,
Katja Kovačič, univ. dipl. prav. "

Sodeč po tem, meni niti malica ne pripada, saj glede na to, da delam skrajšani delovni čas, in sicer 25 ur na teden, moram biti v šoli po njihovem le 12,5 ur in več kot 4 ure na dan ne morem biti na šoli ... Sicer pa, kje so ostale ure? Priprave doma? Se to ne šteje za malico? Ne vem - še vedno mi ni jasno, ali gre za fizično prisotnost ali prisotnost po pogodbi. Ravnatelj pravi, da mi malica pripada oziroma za ta denar še celo kosilo.

Skratka, da ne bomo več smetili po tej temi - Aneja - tebi sigurno nekaj od tega pripada. V tvojem primeru pa res ne smeš popustiti.
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
4.968
Naziv
profesor
Kot sem že omenil, nekaterim ravnateljem je dovolj, da ste na delu (ne glede na ure), drugi spet upoštevajo navodila ministrstva, torej več kot 4 ure. Problem nastaja pri različni interpretaciji zakona. Sindikat se bo s tem vprašanjem ponovno moral "spopasti" z novo ministrico. Upamo na razjasnitev pojmov.
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
4.968
Naziv
profesor
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Na vrhu