Finski "šolski čudež" - malo domačih nalog, veliko zaupanja v učitelje


Andrej

Osebje foruma
Moderator
Prispevki
115
Ocene
20
Naziv
profesor
#2
"
ZNAČILNOSTI FINSKIH ŠOL:

- Učiteljski poklic je dobro plačan in zelo spoštovan.
- Ne obstajajo šolske inšpekcije ali ocenjevanje učiteljev.
- Učitelji v učilnicah v povprečju preživijo štiri ure na dan, dve uri na teden (ki sta prav tako plačani) porabijo za strokovni razvoj.
- Državni učni načrt predstavlja samo ohlapne smernice, učiteljem je dopuščeno veliko svobode.
- Učitelje izberejo izmed najboljših 10 odstotkov maturantov (leta 2010 se je 6.600 kandidatov potegovalo za 660 prostih mest na izobraževanju za osnovnošolskega učitelja).
- Učitelji nimajo dodatka k plači za uspešnost, saj bi v tem primeru obstajala nevarnost, da bi se preveč posvečali kazalnikom lastne kakovosti na škodo učencev.
- Večina šol je financiranih iz javnih sredstev.
- Vse učence poučujejo v isti učilnici, ne glede na njihove sposobnosti.
- Število učencev pri urah naravoslovja je omejeno na šestnajst, da lahko pri vsaki uri izvajajo poskuse.
- Šolski dan je kratek, poletne počitnice so dolge od 10 do 11 tednov.
- V enem dnevu imajo učenci skupno 75 minut odmora.
- Učence ocenjujejo le njihovi učitelji. Edino nacionalno preverjanje znanja je pri 16 letih.
- Povprečno ima finska osnovna šola 195 učencev, povprečen razred pa 19 učencev.


Vir: Marjana Škalič na blogu Kje vas čevelj žuli
"
 
Na vrhu