EPIH - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
EPIH - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Prispevki
6
Gospa Epih je zelo resna gospa vendar skozi potek se kar sprosti. Ne komplicira, rada ima če podkrepiš teorijo s primerom.
Smer: razredni pouk
1. Neknjižni jezik (kako se deli: pokrajinske in interesne; koliko narečinih skupin imamov in našteti: panonsko, štajersko, koroško, dolenjsko, gorenjsko, rovtarsko in primorsko).
2. Iz priprave POMIŠLJAJ (pri naštevanju ciljev mi je računalnik delal vezaje in tako jo je zanimalo vse o pomišljaju ter vezaju - razlike).
 
Prispevki
7
Smer: učiteljica slovenščine
Ga. Epih je bila ves čas zelo resna in zadržana. Postavila je vprašanje, po mojem odgovoru nadaljevala z naslednjim, brez komentarjev ipd.
1. Tvorjenke, kako jih razložim učencem.
2. Polglasnik, prav tako, kako ga razložim pri pouku.
3. Novi jezikovni priročniki (omenila sem portal Fran ter Slovar novejšega besedja).
 
Prispevki
6
Svetovalna delavka v OŠ

1. Črka, fonem, delitev, kateri so nezveneči nezvočniki, zakaj so pomembni?
2. Geselski članek (sestava in razlaga), potem se je navezala še na frazeme (kaj so, raba, primer)
3. Napake v pripravi - označila je dve napaki, ki sem ju morala popraviti in razložiti (vezaj, vejica, poimenovati odvisnik)

Srečno!
 
Prispevki
3
Moja vprašanja iz slovenščine (ga. Epih):
- naglaševanje - naštej naglasna znamenja (krativec, ostrivec, strešica)
- naglas/poudarek
-vrste naglaševanja (tonemsko, jakostno)
- kje je to vidno v SSKJ - tonemsko oklepaj, jakostno geslo
- primer m-e-n-i različni pomeni zaradi naglasa: meni - zaimek, meni - glagol meniti, meni - meni v restevraciji.
- skladenjska (na koncu pripovedne povedi in nečustvene vzklične povedi) in neskladenjska raba pike (okrajšave, datum, ura, ločevanje velikih števil - tisočic).

Takoj ko odgovoriš sledi podvprašanje kaj želi slišati od tebe.
Noben bav bav... Vprašanja se ponavljajo. Sicer sem matematik in sem pričakovala števnike, zapis števnikov itd. ...
 
Prispevki
3
Epih, 22. 9. 2020:
1. katera ločila poznamo (Podrobno vezaj (stični, nestični) in pomišljaj. Napake iz priprav - alineje morajo biti pomišljaji.)
2. prozodične prvine govora (intonacija - se spreminja - padajoča za pripovedno poved in rastoča za vzklično; register - se ne spreminja - ženska ne more imeti moškega glasu)
3. naglasna znamenja (ostrivec, krativec, strešica - primer lev - strešica/ostrivec)
 
Prispevki
3
RP:
- polnopolmenske in ne polnopomenske besede
- sklanjanje beseda otrok
- jezikovni pripomočki, FRAN bolj natančno
- skladenjska in neskladenjska raba pike
 
Prispevki
4
Nazadnje urejeno:
(Slovenistka)
-alinejni, predložni pomišljaj (pred tem me je najprej vprašala, če imam kaj napak v učni pripravi; kot veliko drugih sem imela v učni pripravi napake pri naštevanju ciljev, saj ti računalnik avtomatsko ustvari vezaj namesto pomišljaja),
-moške sklanjatve in kaj je razlika pri njihovi razlagi v slovnici in v šolskih učbenikih (4. sklanjatve v učbenikih ni)
-novejši jezikovni priročniki
 
Prispevki
3
Svetovalna delavka/učiteljica DSP (8.6.2021)

- naslon in poudarek + breznaglasnice (naštej nekaj primerov)
- prozodične prvine (podrobneje intonacija)
- geselski članek

;)
 
Prispevki
3
1. Naglas in poudarek?
2. Prozodične prvine govor? Na katere moram biti še posebej pozorna pri učencih.
3. Kateri so pomembni slovarji? Katere uporabljam? V katerem slovarju najdemo podatek s kakšno začetnico pišemo posamezna lastna imena? (Pravopisni slovar)
4. Popraviti 2 napaki v pripravi. 1. 80% pravilno je 80 %, 2. manjkala mi je vejica v podredju, določiti sem morala še odvisnik.
 
Prispevki
7
4. 10. 21, OŠ, DSP
1. Lastna imena in podrobneje osebna lastna imena
2. Pod katero sklanjatev spada "Luka"? Kako lahko besedo še sklanjamo? (2. moška, 1. ženska)
3. Napaka v pripravi: alinejski pomišljaj, kdaj uporabljamo vezaj?
Gospa spodbuja in pomaga :)
 
Prispevki
4
Področje
  1. Osnovna šola
4. 10. 21 - učitelj angleščine v OŠ

1. Kratice in krajšave. Kako sklanjamo.
2. Tujke in prevzete besede. V kateri priročnik bi lahko pogledal o izvoru besed? (etimološki slovar)
3. V katerem priročniku najdemo lastna imena? Slovenski pravopis.
 
Prispevki
4
Področje
  1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
1. Zemljepisna lastna imena - delitev, pravila za zapisovanje, posebnosti, priročnik, v katerem jih najdemo
2. Pisanje skupaj, narazen in z vezajem, utemeljitev s primeri
 
Prispevki
9
23. 6. 2022 - učiteljica RP (to izpraševalko so mi zamenjali)

1. Polnopomenske besede (kako jih sklanjamo), glagol, pridevnik (kako ga stopnjujemo, poimenuj stopnje)
2. Vezaj - pomišljaj (v pripravi sem imela napako pri naštevanju)
3. Socialne zvrsti jezika - naštej in povej v kakšni zvrsti se pogovarjamo na strokovnem izpitu

Gospa izgleda zelo strogo in resno, vendar pomaga in usmerja.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

  • Zaklenjeno
Datum izpita: 22. jun 2022 Ura izpita: 16.30 Področje v šolstvu: šola za otroke s posebnimi...
Odgovori
0
Ogledi
333
  • Zaklenjeno
Datum izpita: 1. jun 2022 Ura izpita: 17.00 Področje v šolstvu: šola za otroke s posebnimi...
Odgovori
0
Ogledi
315
  • Zaklenjeno
Datum izpita: 1. feb 2022 Ura izpita: 16.00 Področje v šolstvu: gimnazija Strokovni naziv...
Odgovori
3
Ogledi
833
  • Zaklenjeno
Datum izpita: 4. okt 2021 Ura izpita: 16.30 Področje v šolstvu: osnovna šola Strokovni...
Odgovori
0
Ogledi
288
  • Zaklenjeno
Datum izpita: 4. okt 2021 Ura izpita: 17.00 Področje v šolstvu: osnovna šola Strokovni...
Odgovori
0
Ogledi
553
  • Zaklenjeno
Datum izpita: 4. okt 2021 Ura izpita: 15.30 Področje v šolstvu: osnovna šola Strokovni...
Odgovori
0
Ogledi
648
Pozdravljeni, opažam, da so od izpraševalke Tratnik (za slovenščino) objavljena že precej...
Odgovori
0
Ogledi
227

Zadnji prispevki

Na vrhu