BONELLI - izpraševalka (ustava, izpitna vprašanja)

Prispevki
3
Področje
Osnovna šola
Živjo!
Uspešno opravila izpit. Gospa zelo pomaga oz. polovico vprašanja odgovori kar sama :)
1. Sodišča (katera sodišča so v Sloveniji, mandati sodnikov)
2. Katere so socialne pravice?
3. Ali obstaja dokument o pravicah otrok? Kateri je? Ali ga mora upoštevati tudi Slovenija?

Veliko sreče! ;)
 
Prispevki
6
Naziv
profesorica glasbe
Področje
Osnovna šola, Glasbena šola
Gospa je zelo prijetna, pomaga s podvprašanji in odgovori namesto tebe, če se ti zatakne... ;)
Moja vprašanja 22. 10. so bila:
1. Vlada RS (kako je sestavljena - predsednik in ministrstva z ministri, kdo izvoli predsednika - poslanci DZ glasujejo za kandidata, ki ga predlaga predsednik republike, kdo imenuje ministre - predsednik vlade oz. celotna vlada, komu odgovarja - DZ, kakšna pooblastila ima DZ v zvezi z vlado - nezaupnica, zaupnica, interpelacija, kakšne pristojnosti še ima vlada - lahko predlaga zakon, referendum).
2. Pravica nedotakljivost stanovanja (nihče ne sme vstopiti v tuje stanovanje brez dovoljenja lastnika ali ga preiskovati, preiskovanje je dovoljeno le uradni osebi z odločbo sodišča v navzočnosti lastnika oz. njegovega zastopnika in še dveh prič; izjemoma je vstop brez dovoljenja dovoljen uradni osebi za prijetje storilca kaznivega dejanja ali za zavarovanje ljudi in premoženja).
3. Pravni temelji EU (primarna - ustanovitveni pogodbi, Lizbonska pogodba, splošna načela EU prava in mednarodne pogodbe; sekundarna zakonodaja - uredbe, direktive, sklepi, priporočila in mnenja; pravo EU je pravu držav članic nadrejeno, je avtonomno, primarno in se (v primeru uredb) uporablja neposredno).

Vso srečo!!!
Lp
 
Prispevki
6
Naziv
prof.razrednega pouka
Področje
Osnovna šola
1. Konvencija o otrokovih pravicah. (splošno in glavni namen).
2. Pravica do osebne identitete.
3. Državni svet (pristojnosti, kdo ga sestavlja...)
4. Evropski parlament za opisat.

Izpraševalka Ga. Bonelli. (zelo prijazna in pomaga).
 
Prispevki
20
Izpraševalka BONELLI:

1. Splošne določbe ustave (Slo je demokratična republika; pravna in socialna država, simboli, državni jezik ...) NA KRATKO NAŠTET.
2. Naštej 3 naloge Evropskega parlamenta.
3. Opiši načelo otrokove koristi (kje ga najdemo: v Konvenciji o OP) in kje se ga uporablja (šolstvo, socialne službe ...).

Bonelli je zelo v redu, samo dobro mnenje imam o njej, prijazna in prikimava, ti daje vedeti, da išče znanje ;-) Srečno!
 
Prispevki
10
Področje
Osnovna šola
Ustava: Bonelli
1. Vlada (sestava vlade, kdo predlaga predsednika vlade, naloga mandatarja preden postane predsednik vlade).
2. Kaj spada pod primarno in sekundarnu Eu zakonodajo. Samo naštet (Primarna: pogodbe o ustanovitvi, mednarodne pogodbe, dopolnilne pogodbe/ Sekundarna: Direkitve, Uredbe, Sklepi, Priporočila, Mnenja).
3. Dolžnosti staršev zapisane v ustavi (izobr. otroka, skrbv za njegovo rast, razvoj...).

Zelo prijazna izpraševalka, ne zahteva podrobnosti, ti pomaga če se zatakne:)
 
Prispevki
7
Področje
Osnovna šola
Bonelli
  1. DZ vse (tudi sprejemanje zakona, odložilni veto in razglasitev)
  2. Pravice in dolžnosti staršev, kam spada
  3. Vstop Slovenije v EU, kdaj, katere simbole smo pridobili
 
Prispevki
9
Področje
Osnovna šola
Moja vprašanja so bila naslednja:
Veje oblasti in podrobneje opisat sodno. Kateri sodniki imajo 9-letni mandat?
Pristojnosti evropske komisije.
Bistvo je, da postavlja enaka vprašanja kot so že zapisana.
 
Prispevki
7
1. Vlada RS (Vse, od sestave, kdo predlaga mandatarja, do zaupnice, nezaupnice, interpelacije, komu je vlada odgovorna ... )
2. Kako je v Ustavi RS opredeljena pravica do izobraževanja (osnovnošolsko je obvezno)
3. Svet evropske unije
 
Prispevki
12
Državni svet - vse in povezava s DZ
Katere pravice sodijo v socialne pravice in opiši
Pravica do imena in identitete (želela je predvsem slišati, da pridobiš državljanstvo)
Evropski parlament - vse o funkcijah in potem posledično še EU komisijo in EU svet
 
Prispevki
7
Področje
Osnovna šola
Izpit dne 22.1.2015 (gospa Bonelli je fajn :)):

1) Dolžnosti in pravice staršev
(kdaj se omeji)

2) Kje so zapisane otrokove pravice? Koga zavezujejo?

3) Na čem temelji delovanje Evropske unije?
(primarna in sekundarna zakonodaja, podrobneje sekundarna. Povej po hierarhiji, kaj so podzakonski akti - pravilniki)
 
Prispevki
10
1. Splošne določbe v ustavi -kdaj je bila sprejeta, ločenost cerkve in države, demokratična republika, veje oblasti + organi za vsako, simboli Slovenije ….
2. Volilna pravica
3. Evropska komisija

Prijazna gospa, pomaga s podvprašanji.
 
Prispevki
8
Naziv
prof. r. p.
Zavod
OS Zalog
Področje
Osnovna šola
Ga. Bonelli je izredno prijazna gospa, pomaga pri odgovorih in išče znanje tudi z namigi. Vprašanja velikokrat postavi tako, da že v vprašanju poda odgovor.
1. Sodna veja oblasti:
- kakšna sodišča imamo (1. stopnje so okrožna in okrajna, 2. stopnje so višja, 3. stopnje je vrhovno kot najvišje sodišče v Slo),
- katero sodišče odloča o ustavnih zadevah (ustavno :)),
- koliko časa traja mandat sodnikov (doživljensko oz. do odstopa), koliko pri ustavnih sodnikih (9 let),
- kdo predlaga ustavne sodnike (tukaj sem se zmedla in sva po ovinkih prišli do predsednika RS).
2. Pravni akti za naštet (Ustava, zakoni, izvršilni predpisi in kateri so - uredba, odlok, pravilnik).
3. V katerem dokumentu so zapisane otrokove pravice? (Samo ime dokumenta - Konvencija o otrokovih pravicah).
4. Osnovna razmerja med pravnimi redi držav članic in pravom EU (tukaj sem se mi ni sanjalo, kaj naj odgovorim, je pa med gradivom na strani za prijavo na strokovni izpit):
- katera so 3 temeljna načela (avtonomnost prava EU - predpisi EU so vodilni in članice morajo prilagoditi svojo zakonodajo; primarnost prava EU - pravo EU je enotno pri vseh članicah in ima prednost; neposredna uporaba prava EU - akti EU lahko neposredno veljajo brez nadaljnjih aktov članic).
5. Uredba in direktiva EU - da uredba je zakonsko obvezujoča, direktiva pa poda cilje in članice same prilagodijo zakonodajo glede na njih.
 

Patrisen

CiaMB
Prispevki
4
Naziv
učiteljica
Zavod
/
Področje
Osnovna šola
Ustava:
- naštej pravne vire in opiši sekundarno zakonodajo
- vse o evr. parlamentu
- naštej temeljne določbe v ustavi
- opiši nedotakljivost stanovanja
Gospa je pa zelo prijazna in išče znanje:)
 
Prispevki
7
Zavod
OŠ Dr. Mihajla Rostoharja Krško, OŠ Brežice
USTAVA - Milena Bonelli - 12.5.2015

1. Kaj vse je zapisano v splošnih določbah Ustave?
(Opredelitev Slovenije - demokratična republika, pravna in socialna država, oblast ima ljudstvo samostojna in neoddvisna; njeni simboli - zastava, grb, himna; uradni jezik - slovenski, na narodnih manjšinah pa madžarski in italjanski; veje oblasti - zakonodajna, izvršna, sodna)
Kdaj je bila sprejeta Ustava (23.12.1991) in kdaj Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti RS (25.6.1991 - Dan državnosti)?
2. Pristojnosti evropskega parlamenta?
(zadonodajne - sprejemajo zakon skupaj s Svetom EU; proračunske - sprejemajo in nadzorujejo Proračun EU; nadzorne - nadzorujejo EU institucije)
3. Nedotakljivost stanovanja?
(Stanovanje je nedotakljivo, uradna oseba lahko preišče stanovanje le v navzočnosti 2 prič in lastnika stanovanja z odločbo sodišča. Brez odločbe pa lahko udarna oseba vstopi v stanovanje le če je to neizogibno potrebno, da prime storilca kaznivega dejanja ali da se zavarujejo ljudje in premoženje.)

Tako kot pravijo ostali, je gospa zelo prijazna, saj pomaga in te usmerja oz kakšno zadevo odgovori namest tebe.

Srečno!
 
Prispevki
14
Naziv
profesorica zgodovine
Področje
Gimnazija
Ga. Bonelli je ok izpraševalka, če znaš ne komplicira. Moja vprašanja:

- državni svet (naloge, mandat, sestava, imuniteta, nezdružljivost funkcij)
- članstvo v EU, simboli EU
- pravica do izobraževanja oz. svoboda izobraževanja (iz ustave); kako so urejene univerze
 
Prispevki
4
Naziv
pedagog
Zavod
Področje
Osnovna šola
1. Sodišča (katera poznamo in mandat sodnikov).
2. Kaj je "manj" kot zakon? Pravilnik.
3. Pravica do osebne identitete.
4. Svet Evropske unije - s katerim organom deluje (parlamentom).

Veliko sreče :)
 
Prispevki
23
Naziv
Profesor fizike in matematike
Področje
Osnovna šola, Poklicne in strokovne šole
Kdaj je bila sprejeta ustava republike Slovenije? Kaj pove preambula
Ali ima 25.6. (dan državnosti) kake zveze z ustavo?
Naštej slovenske simbole!
Naštej veje oblasti (katere so in kdo jih izvaja)
Katero sodišče je najvišje?
Kaj nam pove pravica do izobraževanja?
Kaj je Evropska komisija in kaj so njene naloge?
 
Prispevki
6
Naziv
uni.dipl. pedagoginja in prof. geografije
Zavod
osnovna šola
Področje
Osnovna šola
1. DZ – sestava, mandat, pristojnosti, kdo ga vodi, kakose imenuje dokument,ki ureja poslovanje DZ
2. Kaj vsebuje pravica do svobode gibanje in kdaj je lahko omejena
3. Evropska zakonodaja – kako jo delimo (samo našteti) in kateri predpis je najvišji med sekundarno zakonodajo
 
Prispevki
8
Področje
Vrtec
Izredno prijazna. Veliko vprasanj za odgovorit na kratko v besedi ali dveh. Zacne z odgovorom, ce ne ves kako bi zacel.

1. Izvrsilna oblast (kaj oz. kdo je to, kdo predlaga predsednika, kdo ga izvoli, kdo predlaga ministre....res kratki odgovori)
2. Kdaj zacne veljati zakon? (8 dni po objavi v UL, ce ni z zakonom drugace doloceno)
3. Zakonodaja EU. Nastej se vire sekundarne.

Vse skupaj zelo na hitro, ne komplicira , pomaga pri odgovorih.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu