Bolniška med volonterskim pripravništvom

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
4.965
Naziv
profesor
Iz Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja:

Pripravnik s srednješolsko izobrazbo se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 4 mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, pripravnik z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa najprej po 6 mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli.

K opravljanju strokovnega izpita lahko pristopi pripravnik, ki ima pridobljeno ustrezno pedagoško, pedagoško-andragoško oziroma specialno pedagoško izobrazbo v skladu z zakonom.

Pripravnik, ki se usposablja za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Pripravnik, ki se usposablja za svetovalnega delavca, knjižničarja, organizatorja zdravstveno-higienskega režima, organizatorja prehrane, organizatorja šolske prehrane, organizatorja ali drugega strokovnega delavca v izobraževanju odraslih, organizatorja obveznih izbirnih vsebin, organizatorja praktičnega usposabljanja z delom, organizatorja praktičnega pouka ali računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če uspešno opravi pisno nalogo, ki se izvaja pod vodstvom mentorja, določenega v skladu s pravilnikom, ki ureja pripravništvo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Včasih me resno skrbi, kdo je na delovnem mestu vodje šole/vrtca.
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Na vrhu