• Prosta delovna mesta

  Avtomatično objavljanje prostih delovnih mest, ki se objavljajo na straneh Zavoda RS za zaposlovanje.

  Preberi več
 • Potrebujemo vašo podporo

  Vaše donacije nam omogočijo kritje stroškov, predvsem strežnika, saj Mladi učitelj deluje prostovoljno.

  Preberi več
 • Predpisi za vzgojo in izobraževanje

  Sledite spremembam predpisov za vzgojo in izobraževanje.

  Preberi več

Pravila oglaševanja

Dobrodošli na

Registrirani uporabniki Foruma Mladi učitelj imajo več ugodnosti.
Vabljeni k brezplačni registraciji in uporabi foruma!

Pravila oglaševanja

Oglaševanje na spletišču Forum Mladi učitelj je dovoljeno samo v podforumu Oglasnik in njegovih podforumih.

Oglasi bodo avtomatično izbrisani po preteku 14 dni od zadnjega odgovora v temi.

Splošna pravila

 1. Forum Mladi učitelj ne odgovarja za resničnost oddanih malih oglasov in njihovo vsebino. Za mali oglas, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ta mali oglas odda.
 2. Upravljavec/administrator si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave malega oglasa, če meni da bi objava takšnega malega oglasa škodovala spletnem mestu forum.mladiucitelj.si - presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec spletnega mesta forum.mladiucitelj.si si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu forum.mladiucitelj.si. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.
 3. Mali oglasi oddani na forumu Mladi učitelj so namenjeni fizičnim in ne pravnim osebam. Pravne osebe nas lahko kontaktirate, da najdemo primerno rešitev.
 4. Prepovedano je oglaševanje z namenom nudenja storitev, npr. izdelava nalog (seminarskih, diplomskih ipd.).

Pravila za oglaševalce

 1. Uporabnik spletnega mesta forum.mladiucitelj.si se zavezuje, da bodo njegovi vsebinski in slikovni mali oglasi resnični; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedan. Enako velja za storitve. V primeru suma kaznivega dejanja, bo upravljavec sodeloval z ustreznimi organi. Uporabnik se zavezuje, da ne bo objavljal malih oglasov, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni, drugimi predpisi in Ustavo Republike Slovenije ter da bo pri svojem oglaševanju spoštoval Slovenski oglaševalski kodeks (SOZ). Še zlasti se uporabnik zavezuje, da ne bo prodajal in oglaševal prodaje blaga ali opravljanje storitev, ki bi kršile avtorske ali sorodne pravice tretjih po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) ter pravice industrijske lastnine po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1). Uporabnik v svoje male oglase ne sme prepisovati ali kopirati vsebin iz malih oglasov drugih uporabnikov.
 2. Mali oglasi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
 3. Uporabnik se obveže, da ne bo objavljal malih oglasov za koga drugega, brez njegovega soglasja.
 4. Mali oglas mora vsebovati specifične podatke o predmetu, ki se prodaja. Opis se mora nanašati zgolj na predmet prodaje. V malih oglasih ni dovoljeno oglaševati drugih predmetov ali storitev ali česarkoli, kar ni neposredno predmet prodaje. Cena, navedena v posameznem malem oglasu, ki ga odda uporabnik posameznik, se lahko določi tudi »po dogovoru«.
 5. Fotografije v malem oglasu morajo biti fotografije predmeta, ki se prodaja. Objava logotipov, pasic in ostalih slikovnih gradiv ni dovoljena.
 6. Seznami izdelkov oz. opisi in promocije več izdelkov, niso dovoljeni. V posamezni mali oglas je dovoljeno vpisati le en predmet prodaje, če ta ne predstavlja kompleta (primer: v posameznem malem oglasu je dovoljeno prodajati "knjige in revije", ni pa dovoljeno skupaj prodajati "knjige in računalnika").
 7. Naslov malega oglasa mora opisovati predmet prodaje. V naslov ni dovoljeno vpisovati naslovov drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapovrstjo (npr.: *** knjige za strokovni ***).
 8. Uporabnik lahko za isti predmet odda samo en mali oglas.
 9. V oglasniku NI dovoljeno oglaševati: alkohol, tobačne izdelke, zdravila, nudenje kakršnihkoli storitev ipd.
 10. V oglasu ni dovoljeno objavljati e-poštnih naslvov kot kontakt. Namesto tega povabite uporabnike, da vam pošljejo osebno sporočilo preko foruma.
 11. Mali oglasi, ki vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih in piramidnih igrah niso dovoljeni. Prav tako niso dovoljeni mali oglasi, ki vabijo k igranju nedovoljenih iger na srečo.
 12. Prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega in piratskega blaga. Ponarejeno blago je blago, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Piratsko blago je blago, ki je kopija (replika) ali imitacija blaga izdelanega brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice, pravice iz modela in če takšna izdelava krši te pravice.
 13. Upravljavec/administrator si pridružuje pravico izbrisa oziroma neobjave malega oglasa, če meni da bi objava takšnega malega oglasa škodovala spletnem mestu forum.mladiucitelj.si - presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje. Upravljavec spletnega mesta forum.mladiucitelj.si si tudi pridržuje pravico, nemudoma črtati s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnemu mestu forum.mladiucitelj.si. Presojo o tem si upravljavec v celoti pridržuje.
Na vrhu