Pogoji uporabe in pravila

Pogoji uporabe

Z dostopanjem in/ali registracijo na Forum Mladi učitelj uradno potrjujete, da se strinjate z vsebino spodaj navedenih pravil in pogojev.

Če se s katerim od pogojev ne strinjate, vas prosimo, da ne uporabljate oz. dostopate do omenjenih strani. Pogoje lahko kadarkoli spremenimo in potrudili se bomo po najboljših močeh, da vas o morebitnih spremembah obvestimo, vendar ni zavezujoče za nas. Vaša uporaba foruma Mladi učitelj po spremembah pomeni, da se uradno strinjate z vsemi popravki in nadgradnjami.

Obnašanje in kultura

 • Prepovedano je spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni ter izzivati ali razpihovati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo, razdor ali nestrpnost.
 • Prepovedano je objavljanje, iskanje, ponujanje in omogočanje dostopa do vsebin, ki žalijo človekovo dostojanstvo.
 • Prepovedana je razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev in opravljanje.
 • Naslovi tem na forumu naj odsevajo njihovo vsebino. Naslovi kot so "na pomoč", "ne dela", "nujno!!!" so nezaželeni, saj niso nikomur v pomoč.
 • Prepovedano je odpiranje enakih ali podobnih tem in vprašanj v različnih oddelkih Foruma ali temah.
 • Prepovedano je masovno pošiljanje sporočil ali odpiranje tem.
 • Prepovedano je oživljanje neaktivne teme, brez podajanja novih informacij.
 • Prispevki naj bodo pravopisno pravilni, kar vključuje tudi rabo velikih začetnic in ločil.
 • Prepovedano je objavljanje, iskanje, ponujanje in omogočanje dostopa do vsebin, ki uživajo avtorskopravno varstvo, brez ustreznega prenosa avtorskopravnega upravičenja.
 • Pred objavo nove teme se načeloma uporabi iskalnik na forumu in se v primeru podobne vsebine nova tema ne odpira.
 • Nove teme in prispevki se objavljajo v vsebinsko ustreznih forumih in temah.
 • Držite se teme diskusije. Za vprašanja, ki ne sodijo v temo z določenim naslovom, začnite diskusijo z odprtjem nove teme v ustreznem podforumu. Moderator lahko ob neupoštevanju tega pravila temo razcepi oz. združi z že obstoječo. Prispevek, ki ne sodi v temo, je lahko tudi izbrisan.
 • Vsi prispevki, ki vsebujejo povezave z vsebino, ki okoriščajo avtorja prispevka v kakršnikoli obliki - tj. referrer linki, mali oglasi, spletne "klik" igre in podobno, bodo izbrisani, avtor prispevka pa ustrezno sankcioniran.

Intelektualna lastnina

Mladi učitelj ima pravico do neobjave, krajšanja, spremembe vseh prispevkov uporabnikov, če ti prispevki kršijo pravila te strani ali javni red RS.

Uporabnik, ki je delil svoje gradivo (datoteko) na forumu Mladi učitelj je v celoti odgovoren za vsebino in dovoljuje upravljalcu strani, da ga tehnično predela (doda svojo glavo in nogo strani, objavi v pdf formatu ipd.). Upravljalec strani Mladi učitelj se zavezuje, da gradiva ne bo vsebinsko spreminjal.

Zasebnost

Mladi učitelj zbira in hrani naslednje podatke o prijavljenem uporabniku: vsa uporabniška imena (vzdevki), naslov elektronske pošte, podatke, ki jih uporabnik posreduje v svoj profil, podatke o datumu in času registracije in zadnje prijave.

Mladi učitelj hrani o prijavljenih uporabnikih podatke o ogledih tem za zagotavljanje delovanja funkcionalnosti označevanja prebrane vsebine: oznaka teme, enolična oznaka uporabnika, čas ogleda.

Mladi učitelj ločeno od vseh ostalih podatkov zbira naslednje podatke o prometu na strežniku: IP naslov, različica brskalnika (user agent), čas, naslov obiskane strani (URL), stran s katere je obiskovalec prišel na obiskano stran (referrer) -- če je ta podatek posredovan.

Mladi učitelj v zvezi z obveščanjem o dogodkih, ki ga je prijavljen uporabnik zahteval, zbira podatke o teh zahtevah in podatke o izvedbi (čas in tip -- dogodek obvestila in oznaka objekta, na katerega se obveščanje nanaša, npr. ID teme, oddelka, kategorije novic...) obveščanja.

Pridobljeni podatki uporabnikov se uporabljajo za: prikazovanje uporabnikove identitete, kjerkoli je na forumu Mladi učitelj to potrebno, obveščanje uporabnika o dogodkih (npr. nova tema v oddelku, nova novica, nov odgovor na določeno temo ...), za katere je zahteval obveščanje, postopek ponastavitve gesla, pošiljanje aktivacijskega sporočila ob registraciji ali spremembi tega podatka, obveščanje v zvezi z delovanjem sistema, izdelavo novih vsebin, razmejevanje med že videno in novo vsebino, spremljanje dogajanja na spletni strani, identifikacijo izrednih dogodkov in ukrepanje ob njihovem pojavu, delovanje avtonomnega sistema moderiranja, izvajanje dela pravil, ki ureja sankcioniranje, obveščanje uporabnika o dogodkih, za katere je zahteval obveščanje, spremljanje makrotrendov obiska na forumu in spletni strani Mladi učitelj.

Mladi učitelj bo zagotovil vse razumne ukrepe, da podatki, ki jih uporabnik ni napravil javno dostopne, ne bodo dostopni tretjim osebam.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da se njegov račun in z njim povezani podatki trajno izbrišejo. Upravljalec objavljenih prispevkov uporabnika, ki želi izbris računa, v nobenem primeru ne bo izbrisal.

Vaše informacije ne bodo posredovane naprej brez vašega dovoljenja, vendar pa ne Mladi učitelj ne programska oprema (XenForo) ne prevzemata odgovornosti za poskuse hekerskih vdorov, s katerimi bi lahko prišli do podatkov.

Odgovornost

Informacije, katerih objavo na strani forum Mladi učitelj ali spletni strani Mladi učitelj odobri upravljavec te strani, so izključno informativne narave. Mladi učitelj ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne.

Informacije, katerih objave na forumu Mladi učitelj ne odobri upravljavec te strani, se presojajo izključno v povezavi s Pravili te strani. Mladi učitelj ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne.

Storitve, ki jih ponuja Mladi učitelj so takšne kot so. Mladi učitelj pod nobenim pogojem ne prevzema nobene odgovornosti, da bodo ponujene storitve delovale varno, neprekinjeno, brez napak ali brez izgube podatkov.

Mladi učitelj ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli poškodbe uporabnikove opreme, s katero dostopa do te strani. Mladi učitelj ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli izgube uporabnikovih podatkov na njegovi opremi, ki bi nastale zaradi dostopa do foruma Mladi učitelj ali spletne strani Mladi učitelj. Mladi učitelj ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z objavljenimi povezavami do tujih storitev in strani.

Sankcije

Sankcije so: zaklep teme, brisanje odgovora ali teme, popravljanje odgovora, začasna omejitev odpiranja tem in dajanja odgovorov, izključitev iz foruma (z možnostjo blokade IP-številke, uporabniškega imena in/ali elektronskega naslova).

Sankcije lahko izrekajo samo administratorji foruma Mladi učitelj. Določitev sankcije po svoji presoji določi administrator, katero pa mora uporabniku obrazložiti. Uporabnik, ki je kaznovan, se lahko pritoži administratorju. Odgovor administratorja na pritožbo je dokončen.

Ostalo

Mladi učitelj dovoljuje v svojem informacijskem sistemu dostop do: javno objavljenih vsebin, lastnih podatkov in do zasebnih sporočil njihovim naslovnikom ter pošiljateljem. Vsi ostali dostopi v forum in spletno stran Mladi učitelj niso dovoljeni.

Mladi učitelj nedovoljenega vstopa v svoj informacijski sistem ne bo štel za neupravičenega, če nas boste o tem takoj obvestili in nas seznanili z vsemi okoliščinami vstopa, nam boste pred morebitno seznanitvijo javnosti dali na voljo razumen čas za odpravo napake in boste pokazali skrbnost dobrega strokovnjaka, da pri vstopu ne pride do kršitve zasebnosti uporabnikov, uničenja podatkov ali poslabšanja storitve.

Vsak uporabnik lahko uporablja le en uporabniški račun. Uporabniški račun ni prenosljiv. Uporaba tujega računa se smatra kot nedovoljen dostop do strani.

Pravila imajo učinek v razmerju Mladi učitelj - uporabnik. Uporabniki oziroma tretje osebe se ne morejo sklicevati na pravila v razmerju do drugih uporabnikov oziroma tretjih oseb.