zakonodaja

 1. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 125/2021 z dne 30. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 125/2021 z dne 30. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C) obvestilo o objavi Javnega razpisa za...
 2. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 124/2021 z dne 29. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 124/2021 z dne 29. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Mednarodne pogodbe (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih Odlok o...
 3. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 123/2021 z dne 27. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 123/2021 z dne 27. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o...
 4. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 122/2021 z dne 23. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 122/2021 z dne 23. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljena Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju...
 5. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 121/2021 z dne 23. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J) Zakon o spremembah in...
 6. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 120/2021 z dne 22. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 120/2021 z dne 22. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov Odlok o spremembah in dopolnitvi...
 7. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 119/2021 z dne 20. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 119/2021 z dne 20. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Zakon o spremembi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ-A) Sklep o imenovanju ministra...
 8. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 118/2021 z dne 19. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 118/2021 z dne 19. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) ============== Za lažje branje zakonodaje: zakonodaja.com Glejte tudi: SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa ----------------------...
 9. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 117/2021 z dne 17. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 117/2021 z dne 17. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Objavljena je Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev. ============== Za lažje branje zakonodaje: zakonodaja.com Glejte tudi...
 10. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 116/2021 z dne 16. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 116/2021 z dne 16. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uporabi službenih...
 11. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 115/2021 z dne 16. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z...
 12. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 114/2021 z dne 15. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 114/2021 z dne 15. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Dopolnitev Poslovnika Vlade Republike Slovenije Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in...
 13. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 113/2021 z dne 14. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 113/2021 z dne 14. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljen Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo. ============== Za lažje branje...
 14. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 112/2021 z dne 13. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 112/2021 z dne 13. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Objavljena sta: Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) in Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic...
 15. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 111/2021 z dne 13. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 111/2021 z dne 13. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in...
 16. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 110/2021 z dne 12. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 110/2021 z dne 12. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim sta objavljena: Popravek Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in Popravek Pravilnika o...
 17. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 109/2021 z dne 9. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 109/2021 z dne 9. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 Odlok o omejitvah...
 18. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 108/2021 z dne 9. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s...
 19. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 107/2021 z dne 8. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 107/2021 z dne 8. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim sta objavljena: Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in Odlok o...
 20. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 106/2021 z dne 6. 7. 2021

  Uradni list Republike Slovenije št. 106/2021 z dne 6. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljen Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril. ============== Za lažje branje zakonodaje...
Na vrhu