zakonodaja

 1. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 170/2020 z dne 23. 11. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 170/2020 z dne 23. novembra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim so objavljene Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru. ============== Za lažje branje zakonodaje: zakonodaja.com...
 2. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 169/2020 z dne 21. 11. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 169/2020 z dne 21. novembra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljen Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih...
 3. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 168/2020 z dne 20. novembra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022...
 4. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 167/2020 z dne 19. 11. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 167/2020 z dne 19. novembra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega...
 5. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 166/2020 z dne 16. 11. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 166/2020 z dne 16. novembra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljen Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. ============== Za lažje branje zakonodaje...
 6. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 165/2020 z dne 13. 11. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 165/2020 z dne 13. novembra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Odlok o spremembi Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu...
 7. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 164/2020 z dne 13. novembra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Dopolnitev Poslovnika Vlade Republike Slovenije Uredba o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji...
 8. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 163/2020 z dne 12. 11. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 163/2020 z dne 12. novembra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi...
 9. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 162/2020 z dne 12. 11. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 162/2020 z dne 12. novembra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim sta objavljena: Pravilnik o vozniškem izpitu in Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih...
 10. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 161/2020 z dne 10. 11. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 161/2020 z dne 10. novembra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljena Sprememba in dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2020 (velja od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020). ============== Za...
 11. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 160/2020 z dne 6. novembra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji Aneks h...
 12. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 59/2020 z dne 5. 11. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 159/2020 z dne 5. novembra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka...
 13. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 158/2020 z dne 2. 11. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 158/2020 z dne 2. novembra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim sta objavljena: Zakon o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1D) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o...
 14. Mladi učitelj

  Predpisi Eur-Lex, Uradni list EU – novosti v oktobru 2020

  Na spletišču EUR-Lex se 31. 10. 2020 v rubriki Uradni listi Evropske unije EUR-Lex oktober 2020 med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje objave širše nanašajo na področje vzgoje in izobraževanja, znanosti ter športa: Zakonodaja: L331: Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1432 z dne...
 15. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 157/2020 z dne 30. 10. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 157/2020 z dne 30. oktobra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Petindvajsetim rednim poročilom Varuha človekovih pravic...
 16. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 156/2020 z dne 26. 10. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 156/2020 z dne 26. oktobra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o posredovanju informacije o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine...
 17. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 155/2020 z dne 26. 10. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 155/2020 z dne 26. oktobra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljen Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi...
 18. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 154/2020 z dne 24. 10. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 154/2020 z dne 24. oktobra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljena Odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času obvladovanja in preprečevanja...
 19. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 153/2020 z dne 23. 10. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 153/2020 z dne 23. oktobra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Objavljen je Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih...
 20. Mladi učitelj

  Predpisi Uradni list RS št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 152/2020 z dne 23. oktobra 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) Pravilnik o dopolnitvah...
Na vrhu