sio

 1. SIO

  SIO Zbornik mednarodne konference o poučevanju o podnebnih spremembah

  Društvo učiteljev geografije Slovenije je uspelo mednarodni konferenci dodati še tiskano obliko zbornika. V njem so poleg vnaprej poslanih strokovnih prispevkov tudi zaključki konference, ki dajejo smernice za razvoj pouka o podnebnih spremembah. Soorganizatorji: konference so bili Ministrstvo...
 2. SIO

  SIO Konferenca Učiteljskega združenja Slovenije o poučevanju na daljavo

  Učiteljsko združenje Slovenije je 1. julija organiziralo okroglo mizo »Učitelji o izobraževanje na daljavo«. Na njej so osnovnošolski, srednješolski in visokošolski učitelji delili izkušnje, spoznanja in razmišljanja o izobraževanju na daljavo. Odpirali so nove prostore za razmišljanje in...
 3. SIO

  SIO Delavnica o programiranju

  V torek, 30. 6. 2020, je v ŠČ Nova Gorica potekala enodnevna delavnica o programiranju in raziskovanju zvoka. Delavnica o programiranju je bila organizirana v okviru Erasmus+ projekta Coding4Girls, v katerem sodeluje UL Pedagoška fakulteta. Na delavnici so se učenci z ustvarjanjem iger v...
 4. SIO

  SIO Mednarodna konferenca – Podnebne spremembe

  Društvo učiteljev geografije Slovenije je 5. in 6. junija uspešno izpeljalo mednarodno konferenco Podnebne spremembe. Na njej je 55 predavateljev iz sedmih evropskih držav predstavilo referate o poučevanju o podnebnih spremembah v osnovnih in srednjih šolah. Tuji predavatelji so predvsem...
 5. Mladi učitelj

  Info Predpisi za vzgojo in izobraževanje - kje in kako jih iskati, posodobitve ...

  V tem podforumu preko RSS protokola zbiramo objave predpisov v Uradnem listu. Kako lahko prejmem obvestilo ob novi objavi predpisa v Uradnem listu? S klikom na gumb Opazuj (na desni strani podforuma) ali direktno tukaj: Opazuj in me obveščaj ob novih predpisih Kje lahko iščem predpise? Stran...
 6. SIO

  SIO Kako videoposnetek postane interaktiven – EDpuzzle

  Društvo učiteljev geografije Slovenije tudi v koronskem času nadaljuje s četrtkovimi večernicami – celo pogosteje kot vsak mesec. Namenjene so izobraževanju učiteljev in na njih učitelji delijo svoje praktične izkušnje s kolegi, saj je večji del večernice namenjen diskusiji. Matej Matkovič z OŠ...
 7. SIO

  SIO Skupščina Učiteljskega združenja Slovenije

  Videokonferenčno je 27. maja potekala skupščina Učiteljskega združenja Slovenije. Matija Horvat, predsednik UZS, je poročal o lanskem delu združenja, ki je bilo ustanovljeno leta 2016 in katerega končni cilj je ustanovitev učiteljske zbornice. Izvršni odbor je sproti oblikoval stališča in pobude...
 8. SIO

  SIO Coding4Girls: Gradiva za učitelje

  Učiteljem je na voljo več kot 20 različnih scenarijev za izvedbo učne ure v obliki učnih priprav, izdelanih aktivnosti v okolju Snap!, navodil za pomoč učencem ter nekaj vodičev za lažji začetek s Snap!-om. Do gradiv dostopate prek spletne učilnice. Vsa gradiva lahko uporabite in tudi...
 9. SIO

  SIO Izobraževanje na daljavo v poklicnem in strokovnem izobraževanju

  Center RS za poklicno izobraževanje je na svoji spletni strani objavil priporočila za nekatere ključne teme v poklicnem in strokovnem izobraževanju: PUD – praktično usposabljanje z delom Vajeništvo Drugi predmet poklicne mature Četrti predmet poklicne mature Zaključni izpit Vsak dijak šteje...
 10. SIO

  SIO Socialna aktivnost sprejemanja drugačnosti

  Sem mobilna specialna pedagoginja in izvajam dodatno strokovno pomoč na rednih osnovnih šolah. Pri svojem delu se večkrat srečujem s situacijami nesprejemanja drugačnosti. Odločila sem se izdelati aktivnost, s katero bi spodbudila razumevanje razlik in posebnosti med nami. V mojem primeru se to...
 11. SIO

  SIO Sto prijaznih dejanj

  Poleg primarne naloge učitelja – poučevati, mi je pri delu z učenci zelo pomembna tudi razredna klima. Učenci so v prvem razredu postavljeni v novo okolje z novimi obrazi in mogoče nekaj starimi. Sčasoma se začnejo oblikovati pari in skupine prijateljev. V teh skupinah se učenci učijo, kako...
 12. SIO

  SIO Učitelji OPB in izvajalci dodatne strokovne pomoči in delo na daljavo?

  Razmere, v katerih smo se naenkrat znašli vsi deležniki v vzgoji in izobraževanju, učitelji, starši in otroci, terjajo od nas nekaj inovativnih pristopov k delu z otroki. S starši moramo ohraniti stike na način in preko orodij ter komunikacijskih naprav, ki so jih starši vajeni. Tako drug...
 13. SIO

  SIO Kahoot! – uporabna in zabavna aplikacija za utrjevanje in preverjanje znanja

  Izraz »kahoot« pomeni, da je nekaj zabavno – in spletna aplikacija Kahoot! svoje ime upraviči. Spletna aplikacija Kahoot! je priljubljena pri učencih različnih starosti, hkrati pa enostavna za uporabo in ustvarjanje. Učitelj lahko v njej ustvarja lastne kvize ali pa uporabi katerega od že...
 14. SIO

  SIO Usvajanje govorno-jezikovnih spretnosti

  Pri svojem delu se največkrat srečam z učenci, ki imajo težave na govorno-jezikovnem področju, kasneje na področju opismenjevanja, bralnega razumevanja, tvorjenja besedil in na splošno težave pri učenju. H govorno – jezikovnemu področju spada fonetika (glasoslovje; pravilna artikulacija...
 15. SIO

  SIO Program za oblikovanje miselnih vzorcev -Xmind 2020

  V času, ko se srečujem z učenjem na daljavo odkrivamo razsežnosti spleta in množice programov, ki jih lahko uporabimo pri izobraževanju. Med drugim se učenci lahko naučijo, kako narediti miselni vzorec s pomočjo katerega od spletnih programov. Moj namen je, da si učenci na hiter in enostaven ter...
 16. SIO

  SIO Video vodiči in infografike s pedagoškimi scenariji kot pomoč pri uporabi Arnesovih učilnic

  Spoštovani učiteljice in učitelji slovenskih osnovnih in srednjih šol! Študenti 3. in 4. letnika študijskega programa Dvopredmetni učitelj – smer Računalništvo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani letos v okviru svojega enotedenskega praktičnega pedagoškega usposabljanja zaradi omejitev...
 17. SIO

  SIO Uporabna geografija – spletni seminar

  Štirinajst udeležencev iz vse Slovenije se je 3. aprila udeležilo prvega dela šestnajsturnega Arnesovega seminarja Uporabna geografija. Na seminarju se bodo učitelji geografije in drugih strok, ki pri svojem delu uporabljajo prostorske informacije ali se z učenci podajajo na ekskurzije, učne...
 18. SIO

  SIO Arnes Splet z vtičnikom H5P za aktivne vsebine

  Storitvi Arnes Splet smo dodali novi vtičnik H5P. Vtičnik vam omogoča, da na vaše spletišče na enostaven način dodajate aktivne vsebine, kot so denimo interaktivni videoposnetki, predavanja v obliki predstavitev (npr. PowerPoint), spominske igre, kvize z različnimi tipi vprašanj in še veliko...
 19. SIO

  SIO OŠ Blanca – ob zaključku Erasmus+ KA219 projekta FAST (fun, authentic, simple, trustworthy)

  Septembra 2018 je OŠ Blanca skupaj s partnerskimi šolami Osnovna škola Petar Zoranić Nin s Hrvaške, Landvik skole iz Grimstada na Norveškem, Szkola Podstawowa nr 52 im Marii Konopnickiej w Lublinie s Poljske ter koordinatorsko šolo Munkebjergskolen iz Odense na Danskem vstopila v Erasmus+ KA2...
 20. SIO

  SIO Varno na internetu med epidemijo koronavirusa

  Slovenija se je znašla v primežu epidemije koronavirusa. Vrtci, šole in fakultete so zaprti, otroci in najstniki so ostali doma. Zaradi preprečevanja širjenja okužb je treba nepotrebno druženje prekiniti. Za otroke in najstnike je to zelo težko obdobje, saj so vajeni dnevnega druženja z...
Na vrhu