novice iz medijev

 1. Mladi učitelj

  MMC RTV Slovenija 800 prijav za pouk srbščine, rok do ponedeljka

  Starši imajo do ponedeljka, 20. januarja, čas, da v šolskem letu 2020/21 prijavijo otroke k dopolnilnemu pouku srbskega jezika v osnovnih šolah. Rok za šole, da interes učencev prijavijo MIZŠ, je 31. januar. Akcijo koordinira Zveza Srbov Slovenije (ZSS). Nadaljuj z branjem... - - - Vir za...
 2. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija Uradni list RS št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020

  Uradni list Republike Slovenije št. 3/2020 z dne 17. januarja 2020 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Dogovor o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in...
 3. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija Informativni dan Erasmus+ šport 2020 in primeri dobrih praks

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju s CMEPIUS 15. januarja izvedel informativni dan, na katerem je bil predstavljen letošnji razpis Erasmus + šport, nekaj statističnih podatkov o dosedanji uspešnosti Slovenije na razpisih Erasmus+ šport in s strani udeleženk in...
 4. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, november 2019

  V novembru 2019 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 901.700 delovno aktivnih oseb. Približno 130.300 delovno aktivnih oseb je bilo mlajših od 30 let. Število delovno aktivnih mladih je za 21 % višje kot pred petimi leti. Med njimi jih je imelo 8 % doseženo največ osnovnošolsko izobrazbo, 65 %...
 5. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija SIO-2020: Dosežki in pogled v prihodnost

  Na Arnesu so v sklopu predavanj konference Mreže znanja pripravili tudi informacije o SIO-2020: Vir: Arnes, 11. 12. 2019 Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
 6. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija E-novičke ACS, januar 2020

  Andragoški center Slovenije je 15. 1. 2020 objavil januarsko izdajo e-Novičk ACS. V njej preberite: pregled dogajanja v izobraževanju odraslih v Sloveniji in mednarodnem okolju, obletnice v 2019, reportaže s študijskih obiskov kolegov iz BiH, Hrvaške in Slovaške, nove poti na Brdu pri Lukovici...
 7. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija 57. redna seja Vlade RS

  Na podstrani Vlade RS je 16. 1. 2020 objavljeno sporočila za javnost o sklepih 57. redne seje Vlade RS (.pdf). Med drugim je objavljeno: Vlada izdala Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in...
 8. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija Razglasitev Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada

  V SNG Opera in balet Ljubljana je Upravni odbor Prešernovega sklada, ki mu predseduje dramaturginja Ira Ratej, razglasil letošnje Prešernove nagrajence in nagrajence Prešernovega sklada. Po sklepih Upravnega odbora Prešernovega sklada Prešernovo nagrado za leto 2020 prejmeta koreograf in...
 9. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija 176. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje

  V petek, 17. januarja 2020, ob 9. uri bo v sejni sobi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pritličje (št. 23), Masarykova 16, Ljubljana, 176. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Vabilo na 176. sejo SSPI Dnevni red Nadaljuj z branjem... - - - Vir za...
 10. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija 204. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje

  V četrtek, 16. januarja 2020, ob 12. uri, bo v sejni sobi P23+24, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, 204. seja Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Vabilo na 204. sejo SSSI (.doc) Predlog dnevnega reda Nadaljuj z branjem... - - - Vir za...
 11. Zavod RS za zaposlovanje

  ZRSZ Za javna dela v 2020 namenjenih dodatnih 13,3 milijona evrov

  Danes, 16. 1. 2020 smo na naši spletni strani objavili spremembo javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2020. Za vključitev približno 4.400 dolgotrajno brezposelnih oseb v javna dela bo v letu 2020 na voljo skupaj 22,3 mio EUR. Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Zavod RS...
 12. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija Slovensko društvo UWC objavlja razpis za šolska mesta na šolah UWC

  Vsa razpisana mesta omogočajo dijakom opravljanje programa mednarodne mature v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022. Rok za oddajo prijave je petek 31. 1. 2020. Vir in več: MIZŠ, 14. 1. 2020 Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom...
 13. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija Strokovno telo za pripravo Bele knjige in novinarska konferenca

  Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so se v sredo, 15. januarja, sestali člani strokovnega telesa za pripravo Bele knjige, dokumenta, v katerem bodo zarisane strateške usmeritve razvoja izobraževanja v naslednjem desetletju. Vodja strokovnega telesa bo dr. Jadran Lenarčič...
 14. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija Vabilo k oddaji prispevkov za Šolsko polje z naslovom Bralna (ne)pismenost in raziskava PISA

  Pedagoški inštitut vabi k oddaji prispevkov za tematsko številko Šolskega polja z naslovom “Bralna (ne)pismenost in raziskava PISA” K oddaji so vabljeni tako izvirni znanstveni članki kot tudi pregledni znanstveni članki, empirični in teoretični. Članki naj bodo v slovenskem jeziku, v obsegu...
 15. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija »Le z drugimi smo« v Mariboru, 14. in 15. 2. 2019

  Vabljeni vas na regijsko usposabljanje »Le z drugimi smo« v Maribor 14. in 15. februarja 2020 na OŠ Maksa Durjave. Izvajali bodo seminarje: Medkulturni odnosi in integracija, koordinatorka dr. Mirjam Milharčič Hladnik, ZRC SAZU, Ničelna toleranca do nasilja, koordinatorka mag. Sabina Autor...
 16. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija Poziv učiteljem in učiteljicam za napotitev na delo v evropskih šolah 2020/21

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z dnem 13. 1. 2020 objavlja poziv za napotitev na delo v evropskih šolah z začetkom opravljanja dela 1. septembra 2020 za naslednja delovna mesta: Učitelj/učiteljica za poučevanje slovenščine na primarni stopnji na Evropski šoli Bruselj I...
 17. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo

  Univerza v Mariboru vabi visokošolske učitelje in sodelavce, strokovne delavce in študente visokošolskih zavodov ter drugo zainteresirano javnost na nacionalni posvet projekta INOVUP z naslovom Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo, ki bo potekal 7. februarja 2020 v...
 18. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi zemljišča NUK II

  Na spletišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je v rubriki Javne objave z dne 13. 1. 2020 objavljena namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi zemljišča NUK II. Rok za prijavo: 2. 2. 2020 Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si...
 19. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija Vrednotenje tujega izrednega srednješolskega izobraževanja

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča vse zainteresirane prosilce v postopku vrednotenja izobraževanja, da bo ENIC-NARIC center do nadaljnjega izdajal mnenja o tujem izrednem izobraževanju/prekvalifikacijah s podrobnimi informacijami o izobraževanju v državi izvora, a brez...
 20. Eurydice Slovenija

  Eurydice Slovenija Sedanjost in prihodnost kombiniranega učenja na Univerzi v Ljubljani

  V okviru projekta »Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti« bo v petek, 31. 1. 2020, ob 9. uri, na Fakulteti za upravo UL organiziran dogodek »Pedagoška tržnica 2020«, katere namen je izmenjava izkušenj zaposlenih na UL na področju kombiniranega učenja. Rok za prijavo na dogodek...
Na vrhu