mednarodna listina človekovih pravic

  1. 71GA

    Mednarodna listina človekovih pravic?

    Pozdravljeni, ob pregledu predpisane literature za strokovni izpit sem naletel na ti dve alineji: Mednarodna listina človekovih pravic, Zbirka mednarodnih dokumentov - I.del, ČZ Uradni list RS, Ljubljana 1997, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Ur.list RS...
Na vrhu