letna delovna uspešnost

  1. Mladi učitelj

    Info Ocenjevanje letne delovne uspešnosti (ocena ravnatelja)

    Preberite zelo uporabno gradivo: Ocenjevanje letne delovne uspešnosti strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
  2. Eurydice Slovenija

    Eurydice Slovenija Ocenjevanje letne delovne uspešnosti strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

    Pripravljeno je gradivo z najpogostejšimi vprašanji in odgovori v zvezi z ocenjevanjem letne delovne uspešnosti (.pdf). Odgovorna oseba, ki je v vzgojno-izobraževalnih zavodih ravnatelj oziroma v zavodih z notranjimi organizacijskimi enotami direktor, oceni zaposlene najkasneje do 15. marca...
Na vrhu