Resource icon

Predpisi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 46/16 in 49/16

  • Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 46/16 in 49/16 – popr.)
  • Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 47/15)
Zaradi posodobitve spletne strani PIS (Pravno-informacijski sistem) smo morali spremeniti povezavo na predpis.
Na vrhu