Resource icon

Predpisi Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnih programih za odrasle Usposabljanje za... 84/05

S klikom na prenos predpisa boste preusmerjeni na Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS).

Za sledenje spremembam predpisa kliknite na Opazuj gradivo pod naslovom gradiva na desni strani.

Zbirka predpisov se ureja prostovoljno, zato so donacije dobrodošle.
Podatki so informativnega značaja. Za pravilnost podatkov ne prevzemamo nobene odgovornosti. Pravno veljavni so le podatki in besedila pravnih aktov, objavljeni v uradnih glasilih.
Povezave predpisov na PIS in vse njihove posodobitve se na tej strani urejajo prostovoljno z namenom, da se olajša iskanje predpisov za vzgojo in izobraževanje. Za morebitni manjkajoči predpis v zbirki ne odgovarjamo.
Avtor Podobno gradivo Kategorija
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in... Zavodi za otroke s posebnimi potrebami
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za... Srednje, poklicne in strokovne šole
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem... Zavodi za otroke s posebnimi potrebami
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni... Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina kot drugi... Izobraževanje odraslih
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o bivanju v dijaških domovih Srednje, poklicne in strokovne šole
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami Zavodi za otroke s posebnimi potrebami
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij Splošni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij Splošni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah Glasbena šola
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu Vrtec
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih Izobraževanje odraslih
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o financiranju šole v naravi Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja... Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije Gimnazija
Podobno gradivo
Predpisi Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in...
Predpisi Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za...
Predpisi Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem...
Predpisi Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni...
Predpisi Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina kot drugi...
Predpisi Pravilnik o bivanju v dijaških domovih
Predpisi Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami
Predpisi Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
Predpisi Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči
Predpisi Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
Predpisi Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij
Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah
Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Predpisi Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva
Predpisi Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
Predpisi Pravilnik o financiranju šole v naravi
Predpisi Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja...
Predpisi Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Predpisi Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
Na vrhu