Resource icon

Predpisi Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za... 2013-08-21

S klikom na prenos predpisa boste preusmerjeni na Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS).

Za sledenje spremembam predpisa kliknite na Opazuj gradivo pod naslovom gradiva na desni strani.

Zbirka predpisov se ureja prostovoljno, zato so donacije dobrodošle.
Podatki so informativnega značaja. Za pravilnost podatkov ne prevzemamo nobene odgovornosti. Pravno veljavni so le podatki in besedila pravnih aktov, objavljeni v uradnih glasilih.
Povezave predpisov na PIS in vse njihove posodobitve se na tej strani urejajo prostovoljno z namenom, da se olajša iskanje predpisov za vzgojo in izobraževanje. Za morebitni manjkajoči predpis v zbirki ne odgovarjamo.
Avtor Podobno gradivo Kategorija
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem programu vzgoje in... Zavodi za otroke s posebnimi potrebami
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem... Zavodi za otroke s posebnimi potrebami
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni... Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina kot drugi... Izobraževanje odraslih
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v izobraževalnih programih za odrasle Usposabljanje za... Izobraževanje odraslih
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o bivanju v dijaških domovih Srednje, poklicne in strokovne šole
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami Zavodi za otroke s posebnimi potrebami
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij Splošni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij Splošni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah Glasbena šola
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu Vrtec
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih Izobraževanje odraslih
Na vrhu