Resource icon

Predpisi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov za otroke s... 24/18

S klikom na prenos predpisa boste preusmerjeni na Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS).

Za sledenje spremembam predpisa kliknite na Opazuj gradivo pod tem opisom na desni strani.

Zbirka predpisov se ureja prostovoljno, zato so donacije dobrodošle.
Podatki so informativnega značaja. Za pravilnost podatkov ne prevzemamo nobene odgovornosti. Pravno veljavni so le podatki in besedila pravnih aktov, objavljeni v uradnih glasilih.
Povezave predpisov na PIS in vse njihove posodobitve se na tej strani urejajo prostovoljno z namenom, da se olajša iskanje predpisov za vzgojo in izobraževanje. Za morebitni manjkajoči predpis v zbirki ne odgovarjamo.
Avtor Podobno gradivo Kategorija
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli Srednje, poklicne in strokovne šole
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom Srednje, poklicne in strokovne šole
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa... Srednje, poklicne in strokovne šole
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole Glasbena šola
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih... Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje Vrtec
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca Vrtec
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje Vrtec
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o bivanju v dijaških domovih Srednje, poklicne in strokovne šole
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami Zavodi za otroke s posebnimi potrebami
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij Splošni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij Splošni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah Glasbena šola
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu Vrtec
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih Izobraževanje odraslih
Mladi učitelj Predpisi Pravilnik o financiranju šole v naravi Osnovna šola
Podobno gradivo
Predpisi Pravilnik o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli
Predpisi Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
Predpisi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa...
Predpisi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole
Predpisi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Predpisi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih...
Predpisi Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Predpisi Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Predpisi Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Predpisi Pravilnik o bivanju v dijaških domovih
Predpisi Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami
Predpisi Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
Predpisi Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči
Predpisi Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
Predpisi Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij
Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v glasbenih šolah
Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Predpisi Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Predpisi Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva
Predpisi Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
Predpisi Pravilnik o financiranju šole v naravi

Zadnje posodobitve

  1. 24/18

    Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje...
  2. 66/15

    Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih...
  3. 56/14

    Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje...
Na vrhu