Resource icon

Predpisi Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 20/17

  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 20/17)
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 74/16)
Na vrhu