Resource icon

Predpisi Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih 6/18

S klikom na prenos predpisa boste preusmerjeni na Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS).

Za sledenje spremembam predpisa kliknite na Opazuj gradivo pod naslovom gradiva na desni strani.

Zbirka predpisov se ureja prostovoljno, zato so donacije dobrodošle.
Podatki so informativnega značaja. Za pravilnost podatkov ne prevzemamo nobene odgovornosti. Pravno veljavni so le podatki in besedila pravnih aktov, objavljeni v uradnih glasilih.
Povezave predpisov na PIS in vse njihove posodobitve se na tej strani urejajo prostovoljno z namenom, da se olajša iskanje predpisov za vzgojo in izobraževanje. Za morebitni manjkajoči predpis v zbirki ne odgovarjamo.
Avtor Podobno gradivo Kategorija
Mladi učitelj Predpisi Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme... Izobraževanje odraslih
Mladi učitelj Predpisi Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Odredba o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja Srednje, poklicne in strokovne šole
Mladi učitelj Predpisi Odredba o izobraževalnih programih za gimnazije Gimnazija
Mladi učitelj Predpisi Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Odredba o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih nižjega in srednjega... Srednje, poklicne in strokovne šole
Mladi učitelj Predpisi Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev Vrtec
Mladi učitelj Predpisi Odredba o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje... Srednje, poklicne in strokovne šole
Mladi učitelj Predpisi Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce Vrtec
Mladi učitelj Predpisi Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Odredba o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih... Izobraževanje odraslih
Mladi učitelj Predpisi Odredba o smeri izobrazbe vodje mentorske skupine in mentorjev v izobraževalnem programu... Izobraževanje odraslih
Mladi učitelj Predpisi Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim.. Osnovna šola
Na vrhu