Resource icon

Predpisi Odredba o izobraževalnih programih za gimnazije 2013-08-21

S klikom na prenos predpisa boste preusmerjeni na Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS).

Za sledenje spremembam predpisa kliknite na Opazuj gradivo pod gumbom za prenos na desni strani.

Zbirka predpisov se ureja prostovoljno, zato so donacije dobrodošle.
Podatki so informativnega značaja. Za pravilnost podatkov ne prevzemamo nobene odgovornosti. Pravno veljavni so le podatki in besedila pravnih aktov, objavljeni v uradnih glasilih.
Povezave predpisov na PIS in vse njihove posodobitve se na tej strani urejajo prostovoljno, da se olajša iskanje predpisov za vzgojo in izobraževanje. Za morebitni manjkajoči predpis v zbirki ne odgovarjamo.
Primer pogleda predpisa na PIS-u
(kliknite tukaj za ogled predpisa na PIS)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pomoč pri ogledu predpisov na PIS-u
  • Oznaka npr. "12/1996" pomeni: številka uradnega lista / letnica. S klikom na te povezave se vam odpre uradno besedilo.
  • Pod naslovom zakona so navedene vse spremembe.
  • V Zadnjem uradnem prečiščenem besedilu (UPB) so zajete vse spremembe do njegove izdaje. V našem primeru do leta 2007, Uradni list številka 16.
  • Vse spremembe po zadnjem UPB so zapisane pod njim.
  • V zadnjem neuradnem prečiščenem besedilu (NPB) bi naj bile zajete vse spremembe do današnjega dne.
*opomba: vsi predpisi nimajo na voljo UPB ali NPB
Avtor Podobno gradivo Kategorija
Mladi učitelj Predpisi Odredba o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja Srednje, poklicne in strokovne šole
Mladi učitelj Predpisi Odredba o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih... Izobraževanje odraslih
Mladi učitelj Predpisi Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega splošnega izobraževanja Gimnazija
Mladi učitelj Predpisi Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 Temeljni predpisi
Mladi učitelj Predpisi Odredba o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih nižjega in srednjega... Srednje, poklicne in strokovne šole
Mladi učitelj Predpisi Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev Vrtec
Mladi učitelj Predpisi Odredba o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje... Srednje, poklicne in strokovne šole
Mladi učitelj Predpisi Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce Vrtec
Mladi učitelj Predpisi Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Odredba o smeri izobrazbe vodje mentorske skupine in mentorjev v izobraževalnem programu... Izobraževanje odraslih
Mladi učitelj Predpisi Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim.. Osnovna šola
Mladi učitelj Predpisi Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih Izobraževanje odraslih
Mladi učitelj Predpisi Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme... Izobraževanje odraslih
Mladi učitelj Predpisi Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola Osnovna šola
Podobno gradivo
Predpisi Odredba o izobraževalnih programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja
Predpisi Odredba o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih...
Predpisi Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega splošnega izobraževanja
Predpisi Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita
Predpisi Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode
Predpisi Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018
Predpisi Odredba o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih nižjega in srednjega...
Predpisi Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
Predpisi Odredba o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje...
Predpisi Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole
Predpisi Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce
Predpisi Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole
Predpisi Odredba o smeri izobrazbe vodje mentorske skupine in mentorjev v izobraževalnem programu...
Predpisi Odredba o sprejemu prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim..
Predpisi Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih
Predpisi Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme...
Predpisi Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola
Na vrhu