Resource icon

Predpisi Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) 80/2018

  • Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 80/18)
  • Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 46/17)
  • Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 91/15)
  • Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 95/14)
Na vrhu