Vrtec

Povezave na predpise izbrane kategorije.

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
281
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
32
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
375
Posodobljeno
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
149
Posodobljeno
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
58
Posodobljeno
... za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
117
Posodobljeno
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
39
Posodobljeno
Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
32
Posodobljeno
Sklep o prilagojenem programu za predšolske otroke
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
27
Posodobljeno
Sklep o programu za predšolske otroke
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
23
Posodobljeno
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
37
Posodobljeno
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
41
Posodobljeno
Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
23
Posodobljeno
Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
43
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
70
Posodobljeno
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
60
Posodobljeno
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
29
Posodobljeno
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
72
Posodobljeno
Na vrhu