Temeljni predpisi

Povezave na predpise izbrane kategorije

Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
12
Posodobljeno
Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
10
Posodobljeno
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
13
Posodobljeno
Sklep o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
4
Posodobljeno
Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
24
Posodobljeno
Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
6
Posodobljeno
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
15
Posodobljeno
Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
13
Posodobljeno
Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
2
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
2
Posodobljeno
Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
3
Posodobljeno
... in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
27
Posodobljeno
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
4
Posodobljeno
Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
5
Posodobljeno
Pravilnik o dodeljevanju študijske pomoči
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
4
Posodobljeno
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
19
Posodobljeno
Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
26
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
25
Posodobljeno
Na vrhu