Temeljni predpisi

Povezave na predpise izbrane kategorije

Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
94
Posodobljeno
so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena KP za javni sektor
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
155
Posodobljeno
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
680
Posodobljeno
...vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
48
Posodobljeno
Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
98
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
97
Posodobljeno
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
13
Posodobljeno
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
563
Posodobljeno
Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
77
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
50
Posodobljeno
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15)
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
140
Posodobljeno
Odredba o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
194
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
126
Posodobljeno
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
233
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
133
Posodobljeno
... odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
40
Posodobljeno
Na vrhu