Temeljni predpisi

Povezave na predpise izbrane kategorije


Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
35
Posodobljeno
Pravilnik o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
4
Posodobljeno
Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
10
Posodobljeno
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Povprečna ocena: 5,00 1 ocen
Prenosi
137
Posodobljeno
Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
14
Posodobljeno
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
128
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
13
Posodobljeno
Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
83
Posodobljeno
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
136
Posodobljeno
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPVIZ)
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
208
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
28
Posodobljeno
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
193
Posodobljeno
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
104
Posodobljeno
Uredba o izvajanju šolske sheme
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
46
Posodobljeno
Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
20
Posodobljeno
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
122
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
8
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
76
Posodobljeno
Na vrhu