Temeljni predpisi

Povezave na predpise izbrane kategorije

Mladi učitelj
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
18
Posodobljeno
Mladi učitelj
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
120
Posodobljeno
Mladi učitelj
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
13
Posodobljeno
Mladi učitelj
Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
79
Posodobljeno
Mladi učitelj
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
133
Posodobljeno
Mladi učitelj
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
196
Posodobljeno
Mladi učitelj
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
24
Posodobljeno
Mladi učitelj
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
189
Posodobljeno
Mladi učitelj
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
102
Posodobljeno
Mladi učitelj
Uredba o izvajanju šolske sheme
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
44
Posodobljeno
Mladi učitelj
Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
19
Posodobljeno
Mladi učitelj
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Povprečna ocena: 5,00 1 ocen
Prenosi
133
Posodobljeno
Mladi učitelj
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
122
Posodobljeno
Mladi učitelj
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
7
Posodobljeno
Mladi učitelj
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
70
Posodobljeno
Mladi učitelj
so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena KP za javni sektor
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
153
Posodobljeno
Mladi učitelj
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
560
Posodobljeno