Temeljni predpisi

Povezave na predpise izbrane kategorije

Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
107
Posodobljeno
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
148
Posodobljeno
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
208
Posodobljeno
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
250
Posodobljeno
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPVIZ)
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
261
Posodobljeno
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
156
Posodobljeno
Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
95
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
41
Posodobljeno
Pravilnik o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
4
Posodobljeno
Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
14
Posodobljeno
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
Povprečna ocena: 5,00 1 ocen
Prenosi
138
Posodobljeno
Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
14
Posodobljeno
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
161
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
13
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
38
Posodobljeno
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
205
Posodobljeno
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
129
Posodobljeno
Uredba o izvajanju šolske sheme
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
46
Posodobljeno
Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
21
Posodobljeno
Na vrhu