Predpisi za vzgojo in izobraževanje

Povezave na predpise za vzgojo in izobraževanje.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
57
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
8
Posodobljeno
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
13
Posodobljeno
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
137
Posodobljeno
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
61
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
32
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
63
Posodobljeno
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
205
Posodobljeno
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
561
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
76
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
68
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
141
Posodobljeno
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15)
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
140
Posodobljeno
Na vrhu