Predpisi za vzgojo in izobraževanje

Povezave na predpise za vzgojo in izobraževanje.

Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
118
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
124
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
46
Posodobljeno
Pravilnik o vključevanju iz izobraževalnega programa Evropskih šol v slovenski izobraževalni sistem
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
21
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
26
Posodobljeno
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
146
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
8
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
94
Posodobljeno
so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena KP za javni sektor
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
155
Posodobljeno
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
676
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
132
Posodobljeno
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
29
Posodobljeno
...vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
48
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
98
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
69
Posodobljeno
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
23
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
97
Posodobljeno
Na vrhu