Osnovna šola

Povezave na predpise izbrane kategorije.

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Povprečna ocena: 5,00 1 ocen
Prenosi
83
Posodobljeno
Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
205
Posodobljeno
... izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
10
Posodobljeno
... izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
18
Posodobljeno
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
127
Posodobljeno
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
131
Posodobljeno
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
133
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
63
Posodobljeno
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
201
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
68
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
70
Posodobljeno
Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
159
Posodobljeno
Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
85
Posodobljeno
Pravilnik o izvajanju poskusa Mednarodnega programa Osnovne šole Danile Kumar
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
8
Posodobljeno
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
62
Posodobljeno
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
19
Posodobljeno
Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
5
Posodobljeno
Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
4
Posodobljeno
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
33
Posodobljeno
Na vrhu