USTAVA - vprašanja - do FEBRUARJA 2011

Temo je v forumu 'Arhiv prispevkov' ustvaril uporabnik Mladi učitelj, 23. nov 2010.

Status teme:
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
 1. Mladi učitelj

  Mladi učitelj Osebje foruma Administrator

  Prispevki:
  2.406
  Prejeti všečki:
  43
  Poklic:
  profesor
  Seznam vprašanj se od FEBRUARJA 2011 posodablja v tej temi: viewtopic.php?f=23&t=264

  Vprašanja na strokovnem izpitu raznih kandidatov:


  1. Evropski parlament - njegove poglavitne naloge (zakonodajna,..)
  2. komu je odgovorna vlada RS
  3. Kaj morajo narediti še ministri preden lahko začno delati, potem ko so predlagani? Odgovarjati na vprašanja pred komisijo
  4. Kdo predlaga ministre? Predsednik vlade
  5. Na kakšen način jih DZ nadzoruje? Če ne delajo dobro, kaj lahko naredijo? (mislim da je bilo nekako takšno vprašanje) Interpelacija, zaupnica in nezaupnica

  Predsednik Slovenije (kdo je lahko, mandat, opisala sem še postopek volitev, njegove pristojnosti)
  Simboli EU
  Omejitev človekovih pravic; katere lahko omejimo, kakšni so kriteriji za omejitev (nediskriminatornost)

  1. Ustava v šoli (koliko je poznana med učenci in učiteljii...)
  2. Otrokove pravice (kako se upoštevajo v šoli; načelo največje koristi in sorazmernosti)
  3. Lizbonska pogodba (je to primarna ali sekundarna zakonodaja -EU in kaj pomeni za EU)

  - kaj piše v splošnih določbah ustave (kako vse lahko opredelimo našo državo: socialna, demokratična, enotna, nedeljiva - kaj pomeni, da je nedeljiva? ali poznaš kakšno sestavljeno državo? Jugoslavijo - iz kolikih držav je bila sestavljena? mislim, da je rekla 6 in še nekaj zraven. kdo ima oblast? ljudstvo)
  - volilna pravica (ali res lahko volijo vsi polnoletni državljani? naštela je zapornike - da, invalide - da, duševno motene - ne. ali je volilna pravica res za vse enaka? ne, za predstavnike manjšin ni, ker imajo v pralamentu samo enega predstavnika - nekaj takega)
  - predsednik republike (kako ga izvolimo, mandat, glavne funkcije - ne vse,le nekaj)

  - postopek sprejemanja zakonov (vse...npr. kdo predlaga zakone; kje so zapisani-Uradni list; v katerem členu Uradnega lista je napisano, kdaj nov zakon začne veljati (v zadnjem)
  - predsednik RS (kakšno funkcijo ima, kaj predstavlja)
  - o vladi (kako je sestavljena, za kaj so odgovorni ministri, kakšna je vloga predsednika vlade)
  - zamisli si situacijo, da si v priporu - kakšne pravice vse imaš (tu sem malo bluzila, a sem le prišla s pomočjo do tega, da lahko molčim, da lahko dovolim, da se obvesti sorodnike, da si izberem odvetnika...),
  - kakšno oblast lahko volimo v RS (tu sem naštevala veje oblasti in kdo spada pod vsako)

  - načelo zakonitosti v kazenskem pravu
  - pravnomočnost (po tem možno uporabiti izredno pravno sredstvo ...)
  - prepoved povratne veljave pravnih aktov (zelo natančno: tako kot piše v ustavi)
  - kaj vse se mora zgoditi preden nek pravni akt velja
  - hierarhija pravnih aktov
  - pravica izobraževanja, ki je zapisana v Konvenciji o otrokovih pravicah
  - pravni temelji v EU
  - razlika med uredbo in direktivo

  1. otrokove pravice
  2. otrokove pravice - opredelitev v naši ustavi
  3. primarna in sekundarna zakonodaja eu (naštej, opiši)

  -Primarna zakonodaja - ustanovitvene pogodbe, samo našteti
  -Splošne določbe ustave - našteti
  -Tajnost pisem
  -Socilane pravice
  -Jezik glede na ustavo
  -DZ - pristojnost
  -DS - pristojnosti
  -Vlada - pristojnosti
  - Institicije EU - nasteti in opisati komisijo

  1. evropski parlament
  2. izvršilna veja oblasti - sem sam začela, pa me je kar ustavila
  3. kako je v ustavi opredeljena pravica staršev do otrok

  1. Konvencija o otrokovih pravicah. Kaj pravi načelo enakosti in diskriminacije? Ali je dejstvo, da v Sloveniji nismo sprejeli zakona o poznavanju identitete darovalcev semena za umetno oploditev, v skladu z ustavo in otrokovimi pravicami? Kaj pa otroci, ki so posvojeni?
  Tu sva debatirala in ne znam odgovorit direktno na to vprašanje.
  Vse skupaj se navezuje na ohranjanje otrokove identitete, otrokove koristi, vpliv starševstva ...
  2. Ustavno sodišče. Vse.
  3. Svet EU. Vse

  1. Kako bi pojasnil ustavni zapis, da je država laična? ...skratka ločitev cerkve od države
  2. svoboda vesti
  3. pristojnosti Državnega sveta
  4. Primarna evropska zakonodaja in katera pogodba trenutno velja...pazi z oktobrom 2009 začne veljati Lizbonska pogodba

  - načelo demokratičnosti
  - koga volimo državljani
  - sodni sistem (sistem sodišč, kam se pritožiš če izgubiš pritožbo na ustavnem sodišču-> evropsko sodišče... )

  1. Funkcija predsednika republike
  2. Pristojnosti Sveta Evropske unije

  - načelo ustavnosti in zakonitosti,
  - primarna zakonadaja (samo našteti sem morala pogodbe, pri ustanovitvenih sem povedala še letnice, pri dopolnilnih pa mi je sam rekel, da letnic ni potrebno),
  - pravica otroka do svobode izražanja.

  Kaj je ustava in naštet poglavja?
  Človekove pravice in temeljne svoboščine? Ali se lahko omejujejo in kako?
  Državni svet (sestava in pristojnosti)

  1. Predsednik države, funkcije, kako se ga voli, ali lahko Kučan spet kandidira, stališča koga predstavlja po svetu.
  2. Listina o samostojnosti in neodvisnosti RS, posledice, kako je z mejami.
  3. Sprememba ustave, postopek.

  1. Vlada RS, kdo predlaga ministre, zaupnica, nezaupnica, interpelacija
  2. Naštej institucije EU, naštej sekundarno zakonodajo
  3. Otrokove pravice (kje so zapisane, katere so), obrazloži Vodilo: Korist otoka

  - Delitev oblasti
  - Ustavno sodišče
  - Kaj se zgodi, če ustavno sodišče ugotovi, da je zakon protiustaven (cel postopek)

  pravica do identitete
  uradni jezik v Sloveniji

  državni zbor
  človekove pravice in svoboščine (naštej, katere lahko omejimo, v katerem primeru)
  podrobneje: svoboda gibanja

  1. Državna ureditev
  2. Pravni temelji EU
  3. Varstvo človekovih pravic

  1. Vlada RS (vse)
  2. Zakoni (vse - predlaganje, sprejemanje, razglašanje, objavljeni)
  3. Sekundarna zakonodaja EU (naštej, razlike)
  4. Ali je slovenščina v EU uradni jezik?

  1. Kdo ima izvršilno oblast v RS. Kako dobimo vlado RS. Kdo je komu odgovoren (DZ, vlada). Pojasnitev zaupnice, nezaupnice in interpelacije. Mandat DZ.
  2. Pravice in dolžnosti staršev. Kaj, če ne izvajajo tega?
  3. Evropska komisija - glavna naloga in Evropski varuh človekovih pravic.

  1. splošne določbe v ustavi RS (čimveč našteti, od simbolov, kako je opredeljena RS in to obrazložiti, uradni jezik ...),
  2. osebnostne pravice in svoboščine,
  3. Svet EU.

  1. Državni zbor (pristojnosti, sestava, poslanska imuniteta, kako volimo poslance)
  2. Evropski parlament (sestava, pristojnosti, kako volimo poslance, organiziranost)
  3. Ekonomske in socialne pravice

  1. Predsednik RS
  2. Svet EU
  3. Naštejte in opišite 3 človekove pravice iz Ustave. Katerih pravic ni mogoče omejiti? (7 jih je: prepoved mučenja, domneva nedolžnosti ... - glej Ustavo)

  1. Kaj pomeni, da je Slovenija demokratična republika.
  2. Volitve v parlament.
  3. Institucije evropske unije (našteti in katere so glavne)

  1. Kdaj so človekove pravice lahko odvzete (nekaj v tem stilu) - pač o vojnem stanju in izrednih razmerah nakladaš, katere pravice ne morejo biti,...
  2. Ustavno sodišče - sodniki, volitve, mandat, se lahko pritožim na ustavno sodišče?,...
  3. Evropski parlament - funkcije, pristojnosti,..., sem lahko jaz izvoljen v evr. parlament?,...

  1. Naštej in opiši simbole države? ( na desni strani je bila zastava pa je na koncu rekla, naj pogledam tja - med odgovarjanjem si seveda nisem upala)
  2. Konvencija o otrokovh pravicah (kdaj sprejeta, naštej, otroku v korist - kaj to pomeni?)
  3. Institucije EU (naštej in eno opiši)

  Kdo sprejema in predlaga zakone?
  Kdaj začne veljati nov zakon?
  Kakšne pravice ima oseba, če jo policija odvede?

  1. Načelo ustavnosti (razloži, povezava z EU).
  2. Ustavno sodišče (pristojnosti).
  3. Institucije EU, katera ima izvršilno oblast.

  1. V kateri zakonodaji so urejene otrokove pravice? Kaj pa v naši zakonodaji?
  2. Kako se v Sloveniji deli oblast? (podrobnejši opis izvršilne oblasti)
  3, Kaj je poslanska imuniteta?

  1. Nedotakljivost stanovanja.
  Sem po domače povedal, da ne sme nihče vstopat brez odločbe sodišča. »Je rekla, da to ni dovolj. Kdo mora še biti prisoten?« Stanujoči ali zastopnik. »Kdo še?« Priče. »Koliko?« 4. »A-a.« 2. Da.
  2. Domneva o nedolžnosti.
  Da nihče ne velja za krivega, dokler ga sodišče ne obsodi na zaporno kazen. »Ni dovolj.« Hm, Tekom kazenskega postopka je osumljenec nedolžen, dokler sodišče ne izreče sodbe o tem , da je kriv in zaporni kazni. »In kakšna mora biti ta sodba?« Pravnomočna. »Da.«
  3. Institucije EU – samo naštej.
  Naštel, dodal da je Evropski svet od Lizbonske pogodbe samostojna institucija in da je Sodišče evropskih skupnosti sedaj Sodišče EU.

  NAŠTEJ ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE
  DELITEV OBLASTI
  USTAVNO SODIŠČE

  * naštej institucije EU in povej glavne značilnosti Sveta EU, EK in EP (za kaj v bistvu so)
  *pristojnosti predsednika (nekoliko bolj sva se ustavila na razglašanju zakonov - uredbe z zakonsko močjo, pa v povezavi z institucijami EU)
  * Človekove pravice - kdaj, kje podpisano, 3 pravice

  Državni svet (Opiši, pristojnosti)
  Svet Evropske unije
  Svoboda gibanja

  finance v ustavi oziroma kdo pripravi proračun? (na državni ravni vlada-ministri kot izvršilni del oblasti, na nivoju lokalne samouprave pa župan (kot izvršilni del oblasti v občini). Kdo proračun nadzoruje? Računsko sodišče - tako na nivoju države kot na nivoju občine.
  Kako pa se pride do denarja iz državnega proračuna? Confused Preko javnih razpisov! Ta relacija med občino in državo mi še sedaj ni jasna... Drugo vprašanje so bile človekove pravice. Ali lahko vi, recimo postanete predsednik, zakaj? Zaradi pasivne volilne pravice-da sem lahko voljen (starejši od 18 let!) Otroci nimajo volilne pravice, tujci samo lokalno - volijo v občinski svet. Kateri dve madnarodni sodišči poznamo-eno v Strassbourgu, eno v Luxembourgu? V Strass. je Evropsko sodišče za človekove pravice, ki spada pod Svet Evrope (pazi, ni isto kot Evropski svet ali Svet EU! Je medanrodna organizacija, ločena od EU) in je edino sodišče, ki je v resnici pristojno za pritožbe državljanov glede pravic. V Luxemburgu je Sodišče Evropskih skupnosti, ki je ena od inštitucij EU.
  Mene je totalno zmedel že s prvim vprašanjem, pa sem se nekako zmazala; začela sem na glas razmišljati, kot bi se pogovarjala sama s sabo, in velikokrat sem brcnila v prazno, ampak mi je vseeno pomagal do pravega odgovora. Poglejte si kaj o občinah, kako so sestavljene (občinski svet s komisijo in nadzornim svetom=zakonodajna oblast v občini, župan in občinska uprava pa sta izvršilna oblast, podobno kot na nivoju države.)

  1. Pravice in dolžnosti staršev (iz ustave)
  2. Evropski svet
  3. Poslanska imuniteta

  1. Zakonodajna oblast in malo podrobneje sem opisala državni zbor.
  2. Institucije EU (katera institucija sprejema zakone).
  3. Človekove pravice (katere ne smemo omejiti).

  1. Opredelitev ustave
  2.veje oblasti,podrobneje sodna oblast
  3.institucije eu in primerjava institucij z našimi institucijami( katere so si med sabo podobne)

  1. Delitev oblasti v RS? Podrobneje razloži izvršilno oblast
  2. Vlada (vse)
  3. Evropska komisija (vse)

  1. Kdo ima oblast v RS, kako jo izvršuje? posredno in neposredno izvrševanje oblasti? veje oblasti! Kam spada ustavno sodišče?
  2. Nedotakljivost človekovega življenja
  3. Sekundarna zakonodaja EU

  - Vlada (sestava, mandat, kdo je komu odgovoren za svoje delo, kaj vse lahko DZ sproži proti vladi)?
  - Evropska komisija (pristojnosti)?
  - Kaj pomeni v otrokovo korist, katere dolžnosti imajo starši pri otroku?

  - referendum (vse; potem me je vprašal še za ustavno-revizijski referendum in kakšna večina je potrebna tam - je šlo bolj z ugibanjem in pomočjo, ampak je bilo podvprašanje, toliko da se je videlo da znam pomislit)
  - kaj vse zajema otrokova pravica do identitete (ime, državljanstvo, živeti s starši; podvprašanje: kaj mislim o situaciji, ko pri 6. letih starša želita otroku spremeniti ime, pa se ne strinjata - potem sodeluje center za socialno delo: kaj mislim o tem?!)
  - sekundarna evropska zakonodaja (kaj je, naštej vse in jih opiši, predvsem razliko med zavezujočimi in nezavezujočimi oblikami).

  1) Evropski parlament
  2) Otrokove pravice (ustava, konvencija ...)
  3) Kako je Slovenija opredeljena v splošnih določbah ustave, delitev oblasti

  Evropski parlament
  Državni svet
  Otrokove pravice

  KONVEKCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH
  OTROKOVE PRAVICE
  PREDLOG ZAKONA, SPREJEM...

  Institucije EU
  Evpropski parlament bolj podrobno
  Pravice staršev do otrok-po ustavi

  Kako se deli oblas v RS? Predstavniki za vsako vejo.
  Volilna pravica, kdo, kdaj?
  DS sestava, pristojnosti, mandat.

  - predsednik
  - simboli EU

  opredelitev RS, glavno vodilo pri otrokovih pravicah, zakaj imajo otroci svoje pravice in niso obravnavani pri človekovih pravicah, koga volimo

  Kaj je Ustava in kako je sestavljena (preambula, normativni dela in kaj vsak del vsebuje)?
  Naštej katere so človekove pravice (glavno razdelitev na 4 področja in še vsako poglavje posebaj na podpodročja).
  IZberi eno podpodročje Človekovih pravic in ga opiši?
  Državni svet (koliko članov, kdo jih voli, kaj predstavljajo, pristojnosti)

  - kaj pomeni domneva nedolžnosti
  - državni zbor - sestava, funkcije, ...
  - nekaj o otrokovih pravicah - svoboda govora?

  - otrokove pravice v Ustavi (katero pravico imajo otroci, odrasli pa je nimamo?)
  - direktive,

  - državni svet (kdo spada vanj, mandat, kakšna je njihova vloga, v katero vejo oblasti spadajo?)
  - simboli EU (zastava, himna, praznik - 9.5- zakaj je pomemben?)
  - pravice in dolžnosti staršev

  1. Institucije EU. Naloge evropskih sodišč.
  2. Predsednik države.
  3. Naštej 3 otrokove pravice.

  - VOLILNA PRAVICA (vse o tej pravici, koga volimo na državni ravni, na lokalni in koga na evropski ravni).

  - VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC (zakaj ga imamo, kako nam lahko pomaga).

  -KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH (bolj na splošno - kdaj je bila ustanovljena, cilj Konvencije, opisla sem še kaj pomeni skrbstvo, varovanje in udeležba, pa je bilo dovolj).

  - Konvencija o otrokovih pravicah (vse kar veš)
  - Kako volimo predsednika, kakšne funkcije ima
  - Sekundarna zakonodaja EU

  1. aktivna in volilna pravica
  2. zakonodajni postopek (kako poteka sprejemanje zakonov)
  3. poslanska imuniteta

  Prvo vprašanje sem si izbrala sama, saj me je vprašala kaj me je pomembnega naučila ustava (DZ) - vse¨!
  Našteti sem mogla institucije evropske unije?
  Človekove pravice, kje so zapisne in katere so?

  1. Državni zbor - sestava, trajanje mandata, naloge.
  2. Pravica do svobode gibanja - kaj je to, kdaj se lahko vzame.
  3. Svet EU (svet ministrov) - sestava, 3 naloge.
  4. Veje oblasti.

  1. Nedotakljivost stanovanja:
  - Opiši.
  - Med katere pravice sodi (osebnostne)
  - Ker sem rekla morajo biti prisotni (in naštevala lastnik, zagovornik, odločba sodišča, 2 priči) me je vpr. ali je lastnik/zagovornik obvezen? Ne.
  - Kateri so izredni primeri za vstop ? Požar, poplave …
  2. Ona je naštevala, jaz sem morala govoriti, kateri organ je to:
  - Vlaga kazenske obtožbe (tožilstvo)
  - Sprejema zakone (DZ)
  - Vlaga zakonske predloge (vlada, DS, vsak poslanec, 5000 volivcev)
  Kdo najpogosteje (vlada)
  3. Kako vemo, da nek zakon velja ? (objavi v UL, ponavadi 15 dni uveljavitveni rok)
  - Kaj pa lokalne zadeve – kje objavijo? (V svojem občilu.) Kaj pa če ga ni (prav tako v UL).
  4. Ali pravilniki veljajo za nas vse ? (Da.) Zakaj morajo biti objavljeni (da jih poznamo in se po njih ravnamo).

  - predsednik; mandat, funkcije, kdo ga nadomešča
  - naštej nekaj pravic in temeljnih svoboščin
  - simboli republike Slovenije, opiši zastavo

  1) Evropski parlament (sestava, pristojnosti - vse)
  2) Predsednik vlade (kako se ga izvoli) in vlada (kako se izvoli ministre)
  3) Poslanska imuniteta

  - veje oblasti (opiši zakonodajno vejo... splošno)
  - "najvišje" sodišče v SLO (vrhovno)
  - otrokova pravica do izobraževanja

  - Kaj pomeni, DA je Slovenija republika? (Povedala sem 1. člen in vse razložila, potem pa me je vprašala kakšna je še Slovenija - 2. člen).
  - Kako si sledijo predpisi? (ustava, zakon ...)
  - Katere veje oblasti imamo in kdo katero izvaja? Potem me je pa še vprašala kako vem, DA Državni svet spada pod zakonodajno vejo - ker lahko zahteva še enkrat glasovanje o zakonu v Državnem zboru pred razglasitvijo zakona.
  - Kaj pomeni ustavnost v naslovu Ustavnost in zakonitost.

  Sodišče v RS,
  Otrokove pravice v konvenciji - in sicer korist in identitete
  Evropska komisija

  Svoboda gibanja.
  Vlada.
  Sekundarna zakonodaja EU.

  - vlada (kdo jo sestavi, kdo predlaga ministre- novoizvol. preds. vlade predlaga, izvoli dz)
  - odnos dz - vlada- zaupnica, nezaupnica, interpelacija-razloži najbolj pogosto (interp.)
  - pravica do svobode vesti-pojasnit

  - iz kje sem se učila, poglavja ustave,
  - institucije EU,
  - evropska komisija.

  1. državni zbor- najpomembnejše stvari. in postopek sprejemanja zakonov
  2. Konvencija o otrokovih pravicah- kdaj in kdo jo je sprejel kaj je glavno vodilo in to razloži. Kako dz uresničuje to glavno vodilo
  3. Eu- naštej institucije in eno opiši

  1. Naloge predsednika RS (Naštej, skoraj vse!)
  2. Lokalna samouprava (kako, kaj, zakaj)

  1. državni zbor
  2. zakonodajni postopek
  3. otrokove pravice - naštej (vse katere se spomniš, ni nujno, da so vezane na izobraževanje) Kje vse so zapisane (ustava, KOP, Človekove pravice in temeljne svoboščine)

  1. Državni svet (vse)
  2. Poslanska imuniteta (precej podrobno, primer iz prakse)
  3. Naštet človekove pravice (opisat eno - ugovor vesti)

  1. demokratičnost, veje oblasti
  2. državni zbor
  3. Svet EU, povezava z komisijo

  1. Politične pravice; naštej, opiši eno
  2. Naštej otrokove pravice iz KOP, opis ene po želji
  3. Temeljna uteditev EU; samo naštet

  - vse o DZ
  - pravice in dolžnosti staršev
  - otrokova korist
  - razmerje med pravom EU do prava držav članic

  - vse o DS
  -kako je SLO opredeljena v ustavi
  - pravica staršev in otrok v ustavi

  1. Predsednik države (funkcija, pristojnosti, volitve, kdo ga nadomešča, če je odsoten - predsednik DZ, kaj lahko PR izda v primeru izrednega stanja - uredbe z zakonsko močjo)
  2. Kje vse so zapisane otrokove pravice. opisat pravico do izobrazbe, namen te pravice - izkoreniniti nepismenost povsod po svetu)
  3. Evropski parlament (na kratko opisat)

  - Evropski parlament (pristojnosti, kdo ga sestavlja)
  - Imuniteta (kdo jo ima-poleg poslancev)
  - Izobrazba

  - Evropska komisija - sestava, pristojnosti mandat.
  - Državni zbor
  - Naštej in opiši 3 človekove pravice.

  - državni simboli (grb, zastava, himna) opisala sm grb
  - državni jezik
  - kje živi italijanska manjšina (obala) in kje madžarska (lendava)
  - otrokove pravice (na splošno)

  1. Zakonodajna veja oblasti - vse o DS (sestava, kako so izvoljeni ...).
  2. Varuh človekovih pravic (kar podrobno ... kakšne funkcije-pristojnosti ima ...).
  3. Primarna in sekundarna zakonodaja EU (našteti, potem razliko med uredbo in direktivo).

  1. Kaj pomeni, da sta cerkev in država ločeni? Kako se to kaže v šoli? Kaj bi bilo v šoli, če ne bi bili ločeni?
  2. Sodstvo. Vrste sodišč, mandat sodnikov. Sodstvo v EU? Kako se Sodišču evropskih skupnosti reče po Lizbonski pogodbi? Sodišče.
  3. Pravica do izobrazbe.

  Pravica izražanja
  Eu zakonodaja , sekundarna – kdo sprejema, kdo predlaga zakone
  Lizbonska pogodba

  1. Zakaj je Slovenija pravna država?
  2. Institucije EU. Katera od teh institucij spada v izvršilno vejo oblasti, katera v zakonodajno vejo oblasti?
  3. Kdo sestavlja evropsko komisijo?

  1. Zakaj je Slovenija pravna država?
  2. Institucije EU. Katera od teh institucij spada v izvršilno vejo oblasti, katera v zakonodajno vejo oblasti?
  3. Kdo sestavlja evropsko komisijo?

  1. Kaj pomeni, da je Slovenija republika? Kdo ima pri nas torej glavno "besedo" (ker sem rekla, da republika pomeni ureditev, ki je urejena parlamentarno, ki ni monarhija, je želel slišat, da če nimamo monarha, imamo na vrhu predsednika).
  2. Potem je na prvo vprašanje navezal predsednika, kakšna je njegova vloga (predstavlja državo, vrhovni poveljnik vojske), kako ga volimo in kakšne so njegove pristojnosti.
  3. Vprašal me je, kakšne so pristojnosti predsednika v vojnem ali izrednem stanju, ali lahko ukini takrat tudi kakšne pravice in katerih pa nikakor ne sme ukiniti (nedotakljivost življenja, prepoved mučenja, svoboda vesti, domneva nedolžnosti,...)
  4. Evropska komisija - kakšen organ je, koliko je komisarjev, kakšne pristojnosti ima (kar podrobno)

  1. predstavljaj si, da te priprejo in povej, kakšne so tvoje pravice
  2. veje oblasti (naštej.. zmedla sem se pri sodni veji, kjer se nisem takoj spomnila vrhovnega sodišča, sem rekla samo sodišče.. tako da sva nadaljevali pogovor še o tem, kakšna sodišča poznamo..)
  3. predsednik RS (kaj predstavlja, mandat, pristojnosti, volitve - in še podrobneje o volilni pravici)

  1. predstavljaj si, da te priprejo in povej, kakšne so tvoje pravice
  2. veje oblasti (naštej.. zmedla sem se pri sodni veji, kjer se nisem takoj spomnila vrhovnega sodišča, sem rekla samo sodišče.. tako da sva nadaljevali pogovor še o tem, kakšna sodišča poznamo..)
  3. predsednik RS (kaj predstavlja, mandat, pristojnosti, volitve - in še podrobneje o volilni pravici)

  1. katerega leta je bil slo. plebiscit?
  2. sodstvo
  3. pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti

  KAKO JE DEFINIRANA RS V USTAVI IN PODROBNO OPISAT-3.a in 3.b točka v zvezi z arbitražnim referendumom, temeljna listina
  USTAVNO SODIŠČE, PRISTOJNOSTI, SODNIKI, POSTOPEK IZVOLITVE
  EVROPSKI PARLAMENT, NUJNO SI POGLEJ LIZBONSKO POGODBO

  1. državni zbor
  2. zakonodajni postopek
  3. kje vse so zapisane otrokove pravice (konvencija, deklaracija, ustava, zakoni) + naštej tri otrokove pravice
  4. opiši eno od EU institucij

  - kakšno oblast imamo v SLO, kako se deli
  - sodišča- kakšna imamo samo naštet
  - sekundarna zakonodaja EU, kaj določajo odločbe.

  - kaj je ustava in naštej poglavja ustave
  - kaj pomeni volilna pravica in med katere pravice spada
  - kdaj začne veljati zakon

  - delitev oblasti,
  - uradni jezik v slo,
  - nedotakljivost stanovanja

  - človekove pravice (omejitve,opis ene,opredelitev),
  - vlada(podrobno, funkcije),
  - lokalna samouprava (kaj vse je potrebno za njeno ustanovitev)

  1. Simboli slovenije. Kje so zapisani? Kdo določa njihovo uporabo in če jo kdo? V ustavi piše, da uporabo simbolov ureja zakon.
  2. Naštej institucije EU. Katera institucija oz. organ koga predstavlja? (V tem smislu: Parlamen vse državljane EU; Svet - ministre; Evropski svet - predstavniki na najvišji politični ravni - naš predsednik vlade; Evropska komisija pa kot glavni organ EU - jo zastopa)
  3. Sprejem zakona in ker sem matematik vse večine (Kje kakšna večina - relativna, absolutna, kvalificirana in navadna večina - za vse primere vse - mi je pa ful pomagala)

  - predsednik države, volitve podrobno
  - konvencija o otrokovih pravicah, ali je v vseh državah EU (ne, ker jo mora vsaka država sprejeti)
  - ali je slovenščina uradni jezik v EU (je, vska država se ob sprejemu v ue odloči, ali bo njen jezik tudi uradni)

  -varuh človekovih pravic
  -uradni jezik (kje živi italijanska manjšina (obala) in kje madžarska (lendava) )
  -kaj predstavljajo svetniki (hotla je slisat, da interese in potem sem mogla nastet sestavo državnega sveta)

  1. Drzavni Svet
  2. Pravica do izobrazevanja
  3. Evropska komisija

  1. Kdo ima oblast v RS?, delitev oblasti, vse o izvršilni oblasti...
  2. vse o Konvenciji o otrokovih pravicah
  3. sekundarna zakonodaja EU

  1. kulturne pravice v opredeljene v naši ustavi (za odgovor, ne vem kaj na račem , tista o ustvarjanu in avtorskih pravicah drugo pa neki s pomočjo njega ne vem točno kaj...)
  2. otrokova pravica do izražanja v kop(zelo natančno si poglejte, izražanje , informiranost omeitve..., jaz sem vedla in je rekel da sem ena redkih, ki ve da sodi sem informiranost, dostop do informacij...sem si nabrala točke...)
  3.sekudnardna zakonodaja eu(direktiva vs. odločba in kdo jih izdaja: sodišče)

  1. Nedotakljivost stanovanja.
  2. Nedotakljivost človekovega življenja.
  3. Otrokove pravice (po ustavi) - pogovarjala sva se o rejništvu, zlorabah ...

  1) Oblast v Sloveniji
  2) Svoboda gibanja
  3) Razlike med uredbo in direktivo

  1. Pravice ob odvzemu prostosti oz. kaj ti mora uradna oseba povedati?
  2. Kakšna delitev oblasti je zapisana v ustavi?
  Kdo zastopa vsako? Kje se odraža zakonodajna funkcija državnega sveta? veto
  3. Uradni jezik, kaj to pomeni oz kako se to odraža, kateri je/so v Slo.

  - zakonodajna veja oblasti (naštela sem DZ in DS, potem sem vsakega še opisala, zapletla pa sem se pri podvprašanju kako volimo člane DS in potem je imel on predavanje o nekih elektorjih in ne vem več o čem, jaz sem samo vneto kimala),
  - predsednik republike (funkcije, mandat, kako ga izvolimo, spet je želel podrobnosti o volitvah),
  - Evropska komisija (sestava, pristojnosti, kdo je slovenski komisar in za katero področje).

  1.kaj je ustava in kako je sestavljena?
  2.DS?
  3. izberi eno človekovo pravico in jo opiši?

  KAJ JE REFERENDUM?
  KAJ DELA VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC?
  KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH.

  Pravna ureditev EU (podrobneje sekundarna in kdo jo izvaja ali določa)
  Del. oblasti (kaj je podobno pri volitvah pri zakonodajni in izvršilni)
  domnevna nedolžnost

  1. vprašanja niti nisem razumela, zato tudi nisem znala odgovoriti - v tem primeru vam priporočam, da brez skrbi rečete, da ne razumete vprašnja (sama sem bla namreč popolnom out od treme); skratka vprašanje je bilo nekaj v smislu Zakaj ima uredba zakonodajno moč?
  2. Otrokova pravica do izobraževanja.
  3. Naštejte institucije EU in opišite eno.

  1. DZ (mandat, število, pristojnosti)
  2. Svet EU (3 pristojnosti)
  3. Kdo lahko da pobudo za zakon? Kdo zakon sprejme, ga razglasi? Kaj pravi novosti v zakonu o veljavnosti zakona, kje edino mora biti objavljen? (uradni list)

  1. DS (sestava, mandat, pristojnosti)
  2. Evropski parlament (pristojnosti)
  3. Najvecje nacelo otrokove koristi (kaj to pomeni)

  Vse o DZ
  Svet EU, pristojnosti in kaj sprejema
  Kje so zapisane otrokove pravice, pravice in dolžnosti staršev
  Zakaj imamo pravilnike

  -predsednik države (mandat, naloge, volilna pravica,...)
  -pravice in dolžnosti staršev
  -evropski parlament

  1. Katera država sedaj predseduje EU? (Španija, kmalu bo že 12. Belgija) EU parlament? Kako volimo v EU parlament po proporcionalnem ali večinskem volilnem sistemu? (Proporcionalni)
  2. Zastava, grb, himna
  3. Hiearhija pravnih dokumentov v Sloveniji in kdo jih izda? (Ustava - drž. zbor, zakoni - drž. zbor, podzakonski predpisi - ministrstva, vlada)

  1. Delitev oblasti
  2. Državni svet
  3. Človekove pravice

  1. varstvo pisem (tajnost, kdaj ni ...)
  2. predsednik RS
  3. prazniki (dan samostojnosi, dan enotnosti); kdaj je bil plebiscit, kdaj sprejta ustava in kaj je bilo sprejeto 25. 6. 91)

  -Delitev oblasti (zakonodajalna, izvršilna in sodna veja oblasti).
  -Kaj spada pod katero vejo oblasti? (Rekla sem, da pod zakonodajalno vejo oblasti spada parlament, pod izvršilno vlada in pod sodno sodišča.) Nato me je vprašala: "Kam pa spada Državni svet?" Pod zakonodajno oblast.
  -Kakšen vpliv ima Državni svet na Državni zbor? (Daje mnenje parlamentu o zadevah iz njegove pristojnosti in PREDVSEM: lahko predlaga, da parlament v roku sedmih dni po sprejetju zakona zakon še enkrat obravnava, preden predsednik republike zakon razglasi)
  Kakšna večina je v takšnem primeru potrebna za sprejetev zakona? Potrebna je večina vseh poslancev.
  -Nezaupnica & Interpelacija
  -Kakšna sodišča poznamo? (1. stopnja-okrajno in okrožno; 2. stopnja- višje, vrhovno sodišče-ki je najvišje v državi in ustavno sodišče).
  -Zakaj imamo možnost, da se pritožimo? (Zaradi tega, da je sodba sodišča nižje stopnje pravična. Slovenija je pravna država).

  Kaj je volilna pravica?
  Volilno pravico pridobimo, ko doplonimo 18. let starosti. Pridobimo splošno in enako volilno pravico; poznamo AKTIVNO - voliti in PASIVNO - biti voljen -> volilno pravico.

  Kdo lahko postane predsednik RS?
  Kdor ima državljanstvo RS in pasivno volilno pravico.
  Mandat predsednika? 5LET, 2krat zapored -->
  Ali še lahko dlje predseduje? Da, z vmesno prekinitvijo mandata.

  Na podlagi česa je bila sprejeta USTAVA RS? Sprejeta je bila na podlagi:
  Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS;
  temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah;
  temeljni in trajni pravici slovenskega naroda do samoodločbe;
  zgodovinsko dejstvo, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobit in uveljavili svojo državnost
  (ta odgovor je v uvodu ustave, pred naslovom v glavi dokumenta)
  Zdaj sem ga prepisala, na izpitu pa sem vedela samo za temeljno ustavno listino ... (navesti je potrebno celotno ime listine) in sem nadaljevala z njeno vsebino, pa me je gospa prekinila in hotela usmerit ampak nisem zakapirala kaj želi od mene.

  Pristojnosti državnega zbora? (odgovor prekopiran iz wikipedije)
  Državni zbor ima kot najvišji predstavniški in zakonodajni organ v državi naslednje pristojnosti:

  * sprejema Ustavo Republike Slovenije, jo razglaša in odloča o njenih spremembah ter jih razglaša,
  * sprejema zakone, državni proračun, rebalans državnega proračuna, spremembe državnega proračuna in zaključni račun državnega proračuna,
  * sprejema [Poslovnik Državnega zbora],
  * sprejema odloke, resolucije, deklaracije, nacionalne programe, priporočila in sklepe,
  * sprejema uradna prečiščena besedila zakonov in avtentične razlage zakonov,
  * ratificira mednarodne pogodbe,
  * odreja parlamentarno preiskavo in sprejema poslovnik o parlamentarni preiskavi,
  * razpisuje referendume (ustavodajni, zakonodajni in posvetovalni referendum, referendum o mednarodnih povezavah),
  * odloča o imuniteti: poslancev, sodnikov, sodnikov Ustavnega sodišča, varuha človekovih pravic in njegove namestnike,
  * odloča o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja in o uporabi obrambnih sil in
  * obravnava zadeve Evropske unije, zavzema stališča do sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija in sprejema stališča o političnih usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v skladu z ustavo, zakonom in Poslovnikom Državnega zbora.

  (odgovor po ustavi):

  sprejema zakone ter druge odločitve

  ratificira mednarodne pogodbe

  razpisovanje referendume

  imenuje in razrešuje predsednika vlade

  odredi preiskavo o zadevah javnega značaja

  razglasi vojno in izredno stanje, odloči o uporabi obrambnih sil

  Pazite na izražanje: sprejema, odloča, razpisuje, voli ... (kdo in kaj)

  1. Tri stvari na začetku človekovih pravic in temeljnih svoboščin (enakost pred zakonom, uresničevanje in omejevanje pravic, začasna razveljavitev in omejitev pravic)
  2. Domneva nedolžnosti.
  3. Financiranje države in lokalnih skupnosti. ( davki, proračun, računsko sodišče...o tem je želela slišati)

  1. Kakšna država je Slovenija? (pravna, socialna, demokratična)
  2. Kdo ima oblast?
  3. Veje oblasti.
  4. Interpelacija.

  1. Naštej in opiši prve 3 člene pri človekovih pravica iz ustave; ali imamo v Slo. še druge zakone, ki opisujejo te pravice (odg. je ne, so zapisani le v ustavi)
  2. Pravica do pravnega sredstva
  3. Postopek za oceno ustavnosti

  - Kdaj je bila sprejeta ustava RS? (23. 12. 1991)
  - DZ – pristojnosti. (zakonodajna, volilna (voli npr. predsednika vlade, ministre, ustavne sodnike, sodnike, člane računskega sodišča, varuha člov. pravic, guvernerja centralne banke), nadzorna (parlamentarna preiskava)
  - Naštej institucije EU. (Svet EU, Evropski parlament, Evropska komisija, Sodišče EU, Investicijska banka, Odbor regij …)

  3 temeljni mejniki v procesu osamosvajanja RS (samo našteti, nič opisovati)
  3 temeljna načela, ki zajemajo vse človekove pravice in temeljne svoboščine (prve tri v ustavi - našteti in povedati bistvo)
  Uresničevanje pravice otroka do izobrževanja po konvenciji

  Predsednik (mandat, pristojnosti, volitve ...)
  Veje oblasti (kam spada predsednik)
  Evropski parlament (pristojnosti)

  - veje oblasti; natančneje opiši sodno; mandati sodnikov v slo in EU
  - deklaracija o otrokovih pravicah
  - evropska komisija (naštej vse 4 prostojnosti)

  1. Splošne določbe v Ustavi (povzetek vsebine in natančneje pravice invalidov ter otrok s posebnimi potrebami)
  2. Veje oblasti in podrobneje sodna veja
  3. Institucije EU

  1. Naštej inštitucije EU in podrobneje EK,
  2. Poslanci (kaj delajo, kako so voljeni, torej vse o njih, vendar na splošno)
  3. Naštej 3 čovekove opravice in jih na kratko opiši.

  1. Evropska komisija (poveš vse, kar veš, ker ko vidi da znaš, te itak prekine in reče, da je dost, če pa kaj mimo usekaš - tako kot sem jaz - pa reče --- oo, tole pa ne bo držalo, pa ti mal pomaga:)))
  2. Predsednik države (vse, kar veš)
  3. Naštej 3 otrokove pravice v šoli

  1. EUROPSKA KOMISIJA (sestava, naloge, mandar,...);
  2. DRŽAVNI SVET
  3. ČLOVEKOVE PRAVICE (našteti nekaj pravic - osebnih);

  1. Vlada (kdo jo sestavlja, mandat, zaupnica, nezaupnica, interpelacija); kdo je komu odgovoren - vlada, DZ)
  2. Politične pravice (tuki mi je mal zablokiral in mi je ful pomagala z namigi, povedat sm mogla tud primer za UGOVOR VESTI IN za PRAVICO DO SVOBODNEGA ZBIRANJA IN ZDRUŽEVANJA)
  3. Otrokove pravice (kje vse so zapisane; kdo je sprejel Konvencijo o otrokovih pravicah)

  - DZ (sestava, volitve, pristojnosti, kako in kdo voli predstavnika narodnih skupnosti) vse zelo natančno, zelo se je razburila pri določenih izrazih npr. sprejema/določa, če sem se napačno izrazila;
  - pravni temelji EU (1. in 2. zakonodaja, kdo ju sprejema)
  - svoboda gibanja (kdaj se jo lahko omeji, kaj pomeni svoboda gibanja, zopet zelooo natančno)

  1. predsednik republike (vse)
  2. nedotakljivost stanovanja
  3. sekundarna zakonodaja EU

  - DZ -vse
  - Evropski parlament -vse
  - socialne in ekonomske pravice

  1. otrokova pravica po ustavi (podvprašanja: splošno o otrocih)
  2. pravica in dolžnost staršev po ustavi
  3. vse o predsedniku RS (kdo je, pristojnosti, kako se ga izvoli, kriteriji za izvolitev...)

  1. vidne prvine govora
  2. sporazumevalna načela
  3. pisanje praznikov in posebnosti

  Otrokove pravice - splošno o konvenciji
  Funkcija predsednika države
  Kdaj vse gremo na volitve
  Kakšni so pogoji, da lahko kandidiraš na predsedniških volitvah

  1. Kako je opredeljena RS v ustavi?
  Kot demokratična, pravna in socialna država, poleg tega pa tudi kot ozemeljsko enotna in nedeljiva država (to zadnje je želela, da razložim bolj natančno- primer ozemeljsko neenotne in deljive država so ZDA).
  2. Volilna pravica. Kaj pomeni, da je splošna, enaka? Kaj je aktivna volilna pravica? Kaj je pasivna volilna pravica?
  Splošna: Da lahko volimo vsi državljani in državljanke, ki smo dopolnili 18 let. Izjema: V posameznih primerih je lahko osebam ta pravica odvzeta (npr. osebe s težjimi motnjami v duševnem razvoju).
  Enaka: Da šteje vsak glas enako. Izjema: Pripadniki narodnih manjšin imajo "dvojno" volilno pravico. Npr. v državni zbor volijo poslance na splošno, poleg tega pa volijo še svoje predstavnike.
  Aktivna: Pomeni pravico voliti.
  Pasivna: Pomeni pravico biti izvoljen.
  3. Predsednik republike (volitve, mandat, pristojnosti).

  - kaj je ustava, kaj je v preambuli, kdaj in kdo je sprejel ustavo,
  - naštej človekove pravice in svoboščine, še posebej tiste, ki jih tudi v izrednem stanju in vojni ne morejo omejiti,
  - simboli Slovenije in EU, katera je himna EU.

  1. delitev oblasti v SLO - predstavniki posameznih vej; zakaj je ta delitev potrebna
  2. izvršilna oblast v SLO in EU (Evropska komisija)
  3. volilna pravica

  - Oblast v Sloveniji;
  - pravica do izobraževanja;
  - sekundarna zakonodaja v EU, kaj je in kdo jo sprejema, kaj pomeni za države članice (kako jo izvršujejo).

  Državni in narodni simboli - hotela je slišati tudi narodne (običaji, noše, izročila)
  Vlada - naloge, pristojnosti, odgovornosti
  Kaj je to svoboda veroizpovedi, kaj pomeni svoboda vesti (kje zdaj pride v poštev, ko ni več vpoklica v vojsko; hotela je slišati, da v zdravstvu lahko zdravnik odkloni, da bi opravil splav)

  - kaj pomeni, da je Slovenija pravna država? kako in zakaj je razdeljena oblast?
  - kaj je otrokova pravica do identitete?
  - institucionalni trikotnik EU? v katerih institucijah EU vse imamo predstavnike?

  1. Največja pravica otrok (odrasli je nimamo) – skrbstvo
  2. Volilna pravica
  3. Našteti institucije EU

  - domneva nedolžnosti
  - nedotakljivost stanovanja
  - otrokova identiteta

  - volilna pravica
  - kako so otrokove pravice opredeljene v ustavi
  - razlika med direktivo in uredbo

  1. kaj veš o pravici do svobode gibanja
  2. institucije eu
  3. si lahko voljen kot evropski poslanec?

  - veje oblasti in kdo kam paše
  -evropski parlament,
  - trajanje mandatov
  - otrokove pravice (samo kje so zapisane)

  1. Otrokove pravice, kje so, kaj je zapisano
  2. veje oblasti - kam spada državni svet, pa zakaj
  3. uradni jezik v slo - slovenščina, madžarščina in italijanščina.

  institucije eu in opisati evropski parlament
  ustava RS in kako je sestavljena
  postopek za spremembo ustave

  1. opredelitev ustave( vse podrobno)
  2. veje oblasti (podrobneje sodna oblast)
  3. ustavno sodišče ( vse do zadnjega detajla)

  - državni zbor
  - pravica do izobraževanja po konvenciji o otrokovih pravicah
  - pravni temelji EU (prim., sek. zakonodaja, sodbe sodišča)

  1. Predsednik RS (osnove, če še želi kaj več slišati, postavi podvprašanje, ki ga takoj zastopiš za kaj gre, nič težkega)
  2. Našteti EU institucije in opisati Svet EU
  3. Naštej 3 človekove pravice in jih opiši
  4. Kje so človekove pravice pri nas v ustavi ( v bistvu v preambuli in normativnem delu)

  1. Kako se kaže v v Sloveniji, da je demokratična država?
  2. Razlika med referendumom in volitvami?
  3. Zakonodajna veja oblasti. Kdo je zakonodajni organ v EU? Pristojnosti DZ in Sveta EU.
  4. Pravica do enakosti in nediskriminacije.

  1. Kakšno ureditev ima Slovenija? (Hotela je besedo republika.)
  2. Sekundarna zakonodaja EU in kdo jo sprejema.
  3. Varuh človekovih pravic - kdo, koliko časa, kdo ga voli, kdo se obrne na njega, kaj varuh sploh dela, kakšne so njegove pristojnosti, zakaj, komu varuh poroča, kdo najvčkrat krši pravice, da se ljudje obrnejo na varuha

  - Nedotakljivost stanovanja,
  - Evropska komisija,
  - predsednik države.

  Kdo je zakonodajna veja?
  Pristojnosti državnega zbora?
  Kdo predstavlja zakonodajno oblast v EU?
  Primarna - sekundarna zakonodaja?

  NALOGE DRŽAVNEGA ZBORA, MANDAT
  KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH (KDO JO JE SPREJEL IN KDAJ)
  KAJ ZAGOTAVLJA USTAVA OTROKOM
  PRAVICE IN DOLŽNOSTI STARŠEV

  1. Kako je opredeljena RS v ustavi?
  Kot demokratična, pravna in socialna država, poleg tega pa tudi kot ozemeljsko enotna in nedeljiva država (to zadnje je želela, da razložim bolj natančno- primer ozemeljsko neenotne in deljive država so ZDA).
  2. Volilna pravica. Kaj pomeni, da je splošna, enaka? Kaj je aktivna volilna pravica? Kaj je pasivna volilna pravica?
  Splošna: Da lahko volimo vsi državljani in državljanke, ki smo dopolnili 18 let. Izjema: V posameznih primerih je lahko osebam ta pravica odvzeta (npr. osebe s težjimi motnjami v duševnem razvoju).
  Enaka: Da šteje vsak glas enako. Izjema: Pripadniki narodnih manjšin imajo "dvojno" volilno pravico. Npr. v državni zbor volijo poslance na splošno, poleg tega pa volijo še svoje predstavnike.
  Aktivna: Pomeni pravico voliti.
  Pasivna: Pomeni pravico biti izvoljen.
  3. Predsednik republike (volitve, mandat, pristojnosti).

  1. Volilna pravica (kdo jo ima, kakšno poznamo, koga volimo, ali lahko tujci volijo...pri tem zadnjem sem sicer rekel da načeloma ne, ampak je nekaj rekla da pod posebnimi pogoji lahko...verjetno je to mislila na pripadnike narodnih manjšin, nisem pa siguren; potem pa še pod katere pravice spada volilna pravica in kje to najdemo; politična pravica it temeljnih človekovih pravic in svoboščin).
  2. SLO v EU (kje smo zastopani, kaj pomeni biti član EU, kaj to vse prinaša....)
  3. Absolutne pravice (našteti katere so in pojasniti domnevo nedolžnosti)

  delitev oblasti (izvrišlna, sodna in zakonodajna), kaj je smisel delitve oblasti in primer tega,
  zakonodaja v EU in kdo je izvšilec primarne zakonodaje (države članice)

  simboli EU
  predsednik funkcije volitve
  pravice in dolžnosti staršev

  - vloga sodišča in opisat vrhovno sodišče
  - politične pravice
  - primarna in sekundarna zakonodaja EU - samo kdo jo sprejema

  - Kaj veste o vladi RS
  - Naštejte institucije EU in eno opišite.
  - Evropski parlament

  - 3 temeljne človekove pravice (v ustavi so zapisane pred členi v poglavju o človekovih pravicah)
  - Ali lahko pravice omejimo? Kdaj, v kakšnih razmerah? Katerih ne moremo oz. ne smemo nikoli omejiti?
  - Vlada - sestava. Kdo voli mandatarja in ministre. S kakšno večino.
  - Pravica otroka do lastnega mnenja - razloži na primeru.

  Evropski svet
  Delitev oblasti v RS (samo delitev in kdo predstavlja katero oblast)
  Državni svet (sestava, pristojnosti, odložilni veto)

  Nedotakljivost stanovanja.
  Otrokova pravica do identitete.
  Sekundarna zakonodaja (EU)

  Arbitražni sporazum.
  Delo varuha človekovih pravic.
  Konvencija o otrokovih pravicah

  - delitev oblasti
  - ustavna obtožba
  - ustanovitev občine

  1. Slovensko in evropsko državljanstvo, razlike ...
  2. Ustavno sodišče
  3. Definicija otroka

  1. KAKO JE SLO OPREDELJENA V SPLOŠNIH DOLOČBAH
  2. SVET EU
  3. SOCIALNO - EKONOMSKE PRAVICE

  - volilna pravica (splošna, enaka, aktivna, pasivna)
  - sekundarna zakonodaja EU (našteti + razlike)
  - osebnostne pravice otroka (pravica do osebne identitete)

  - odvzem prostosti (kdaj, kako ...)
  - državni simboli, opiši zastavo, grb
  - pravica otrok do izobrazbe, kaj o tem pravi Konvencija

  Svet EU (vse kar je sploh možno povedat, je bila kar natančna)
  Predsednik SLO (zopet vse. Nisem vedela, koga namešča - državne sodnike??)

  1.) Pravice v sodnem postopku: mal sem začela brkljat, zat me je potem spraševala, kdo ti sodi. Kateri sodnik? HMMM Pol sem mogla naštet splošna in specializirana sodišča.
  2.) Pravica otrokove koristi
  3.) Evropska komisija

  -prva pravica v ustavi-enaki pred zakonom-opiši; pol pa še, ali so lahko pravice omejene?kdaj, pod kerimi pogoji in katere nikoli;
  -pomembnejše pravice u Konvenciji o otrkovih pravicah in opiši pravico od identitete
  -opiši evropski parlament

  1. Pravna jamstva v kazenskem postopku ter prepoved ponovnega sojenja o isti stvari (ustava).
  2. Pravica do združevanja (Konvencija o otrokovih pravicah).
  3. Sekundarna zakonodaja (EU)

  1. Delitev oblasti v Sloveniji; v katero spada predsednik republike Slovenije (izvršilna oblast)
  2. Vse o predsedniku republike:mandat, pristojnosti, kdo ga voli ...
  3. Simboli Evropske unije; kdaj je dan Evrope - 9.maj

  -evropsko in slovensko državljanstvo?
  -primarna in sekundarna zakonodaja?
  -otrokova identiteta?

  1. izvršilna oblast (opis vlade, zaupnica, nezaupnica,interpelacija)
  2. Finance
  3. pravice in dolžnosti staršev

  1. Državni organi (našteti vse, vprašanja glede ombudsmana, kdaj se starši nanj obrnejo in kakšna institucija je - bolj moralna; računsko sodišče - v povezavi s šolo)
  2. Institucije EU - naštej tri glavne in relacije med njimi
  3. Predsednik RS

  1. uradni jezik (podrobno o italijanščini na narodno mešanih območjih tam je uradni jezik tudi italijanščina, enako pri madžarski narodni skupnosti)
  2. vse o vladi, katera evropska institucija ima podobno vlogo - komisija (vse o komisiji, koliko komisarjev(27), predsednik komisije...)
  3. človekove pravice - svoboda gibanja (kakšne so omejitve-širjenje bolezni, oseba v kazenskem postopku..)

  Vse o predsedniku
  Posredni in neposredni simboli Slovenije in Evropske unije (ne pozabit praznikov, jezika,...)
  Pravica otroka do identitete.

  Kako so v ustavi RS definirane pravice otrok?
  Kaj se dogaja z otroki, ki nimajo staršev? Kdo skrbi za njih? Kako je z njihovimi pravicami?
  Kdaj je bila sprejeta ustava RS (točno) in na osnovi česa?

  -Parlament
  -Predsednik države
  -Nedotakljivost stanovanja

  - Katere pravice in dolžnosti imajo starši?
  - Ali lahko staršem odvzamejo otroke? v katerem primeru?
  - Kako je v slovenski ustavi opredeljena pravica v zvezi s šolanjem?
  - Kaj je Svet Evropske unije?

  1. Pravice otrok italijanske in madžarske narodne manjšine
  2. Konvencija o otrokovih pravicah (kdo jo je sprejel, njegovo načelo)
  3. Sodišče EU (pristojnosti, sestava)

  1. Konvencija o otrokovih pravicah
  2. Pravica do izobraževanja
  3. Organi EU
  4. Primarna in sekundarna zakonodaja

  1. Na katere tri veje oblasti se deli naša država in kdo je nosilec posamezne veje? (Npr. zakonodajna veja - parlament itd.)
  2. Malo več povedat o izvršilni veji (vladi).
  3. Naštej institucije EU. Kakšna je naloga Evropskega računskega sodišča?

  1. Kje v ustavi so omenjene otrokove pravice?
  2. Kako je sestavljen evropski parlament in katere so njegove pristojnosti?
  3. Katere pravice otrok zajema Konvencija o otrokovih pravicah?
  4. Katere veje oblasti imamo v Sloveniji in kdo predstavlja izvršilno oblast?

  katere veje oblasti poznamo
  vse o drzavnem zboru, kako vpliva drzavni svet za sprejemanje zakonov
  kateri akt govori o otrokovih pravicah in kdaj je bil sprejet
  kdaj se lahko odvzame otroka starsem in v katerem postopku
  zadnjega pa ne vem tocno, ker ga tudi tam nisem vedela. Nekaj v zvezi z vrstami zakonodajnih aktov (dva sem vedela - primarna in sekundarna zakonodaja, potem pa sta se bila dva, ki jih nisem vedela in se tudi vec ne spomnim kaj je bil pravilen odgovor)

  1. kaj pomeni, da smo vsi pred zakonom enaki?
  2. kdaj, če kdaj, se lahko omejijo ali razveljavijo človekove pravice in svoboščine in v kakšnem obsegu?
  3. katere pravice se ne smejo v nobenem primeru omejiti ali razveljaviti?
  4. katere listina zajema otrokove pravice, definicija otroka in glavno načelo konvencije?
  5. naštej institucije EU
  6. katero institucijo imenujemo tudi srečanja ministrov? kateri ministri se udeležujejo srečanj in katere so pristojnosti te institucije? (Svet EU)

  1.)Kako je urejena oblast. O vsaki veji oblaszi malo in kdo vodi vlado ter kako je organizirana. Sodna veja: kaj jo sestavlja, naštet vsa sodišča... Ali so veje oblasti med seboj povezane.
  2.)Konvencija o otrokovih pravicah, pravica do svobodnega izražanja in kdaj je lahko omejena?

  - kaj pomeni enakost pred zakonom
  - kaj piše v konvenciji o otrokovih pravicah o pravici do izobraževanja
  - katere pravice otrok so zapisane v ustavi in kaj pomeni pravica do identitete

  1. Evropske institucije in katere so potrebne za zakonodajni postopek?
  2. Kaj pomeni, da je država pravna?
  3. Nekaj o sekundarni zakonodaji!

  Zelo prijazna mlada gospa, ki ne vrta, če vidi da nekaj ne znaš, ampak pa jo bolj zanima razumevanje kandidata, kar se ustave tiče.
  Evropska komisija, kakšne so njene pristojnosti, koga nadzira.
  Delitev oblasti pri nas in kdo predstavlja izvršilno oblast in kdo jo nadzira.
  Pravica do izobraževanja.

  1. OPREDELITEV SLOVENIJE V USTAVI, PREAMBULA IN KOLIKO JE POGLAVIJ USTAVE - KATERA SO (tu sem malo bluzila pa mi je mal pomagala tak da ni panike).
  2. postopek za spremembo ustave
  3. IMUNITETA

  1. Kje so navedene otrokove pravice v ustavi? Ali so enake kot pri odraslih? (pogojene so s starostjo in zrelostjo otroka)
  2.Pravica otrok do svobodnega združevanja. Ali je lahko ta pravica omejena? ( da v vojnem in izrednem stanju ter če je otrok bolan)
  3.Evropski parlament, evropksa komisija, veje oblasi pri nas.

  Državni zbor
  Otrokove pravice
  Pravni temelji EU

  Slo-Eu državljanstvo
  identiteta in otrokove pravice
  eu institucije - naštej in eno opiši

  1.prvi del ustave in kaj je v njem zapisano?
  2. Evropski parlament in njegove pristojnosti (po Lizbonski pogodbi!)
  3. Dolžnosti in pravice staršev in kdaj jim lahko pravice omejimo?

  1. Evropska komisija (kdo jo sestavlja, pristojnosti)
  2. Državni svet (sestava, pristojnosti, mandat, vpliv DS na DZ? - odložilni veto)
  3. Otrokove pravice (vse)

  1. Naštej institucije EU in malo podrobneje Evropski parlament.
  2. Kdo predstavlja zakonodajno vejo oblasti v RS (razlika med parlamentom in Državnim zborom)
  3. Kje so zapisane otrokove pravice? (v konvenciji, ustavi in ona me je dopolnila da še v zakonu ali zakonih (ne vem točno))

  evr. komisija (+ kateri naš organ lako primerjaš z njo)
  konvencija (načelo, kaj otrok sploh pomeni)

  pravica do svobodnega gibanja, pravica do izobraževanja, evropska komisija (glavne naloge).

  nedotakljivost stanovanja(uvrstitev, razlaga), načela delitve oblasti, katero je najvišje sodišče, naštej ostala sodišča(tle sem pol zanutila,ker sem pozabila na višje pa sem omenila računsko. potem me je pa vprašala njegove pristojnosti)

  Pripete datoteke:

  Nazadnje urejeno: 13. avg 2013
 2. Mladi učitelj

  Mladi učitelj Osebje foruma Administrator

  Prispevki:
  2.406
  Prejeti všečki:
  43
  Poklic:
  profesor
  Re: USTAVA - vprašanja

  1. simboli Evropske unije
  2. kdo je predsednih republike
  3. njegove pristojnosti
  4. kdo je sprejel konvencijo o otrokovih pravicah
Podobne teme
Forum Naslov Datum
Razno Ustava, eu, pravice - odgovori na vprašanja 15. avg 2013
Seznam izpitnih vprašanj USTAVA - skupna izpitna vprašanja 5. feb 2011
Diskusije o izpitnih vprašanjih Ilustrirana Ustava RS :-) 14. mar 2014
Splošno SKRIPTA: Ustava RS, zakonodaja EU, Konvencija o otrokovih in človekovih pravicah 22. okt 2013
Miselni vzorci Ustava - splošne odločbe 15. avg 2013
Razno Ustava, človekove pravice in temeljne svoboščine 15. avg 2013
Razno Ustava, človekove in otrokove pravice, evropska zakonodaja 15. avg 2013

Status teme:
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.